Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Vpliv novosti ZPIZ-2 na obračunavanje in plačilo prispevkovVpliv novosti ZPIZ-2 na obračunavanje in plačilo prispevkov

09.04.2013

Vpliv novosti ZPIZ-2 na obračunavanje in plačilo prispevkov

Vsebina seminarja:

·         pravila obveznega zavarovanja po ZPIZ-2,

·         kaj je novega pri obračunavanju prispevkov v 2013 in kaj bo novega od 1.1.2014 naprej?

·         Različne zavarovalne podlage ter njihove značilnosti po ZPIZ-2:

 •  
  • Delavci v delovnem razmerju:
  • Samozaposleni (s.p. in zasebniki), kako se določi osnova za prispevke ter minimalne zavarovalne osnove,
  • Družbeniki/delničarji/ustanovitelji - poslovodne osebe, kako se določi osnova za prispevke ter minimalne zavarovalne osnove,
  • Osebe v drugem pravnem razmerju,
 • Posebni primeri zavarovanja:
  • opredelitev zavarovancev (delo upokojencev v okviru drugega pravnega razmerja, praktični pouk in opravljanje proizvodnega dela ali delovne prakse dijakov in študentov);
  • kdaj se prispevki obračunajo od osnove za obračun in kdaj v pavšalu;
  • zavezanec in rok za plačilo prispevkov;
 • družbeniki-poslovodne osebe v večosebni družbi, ki niso zavarovani na drugi prednostni polagi,
 • prispevki za podjemna dela in avtorstva (oseba, ki je in oseba, ki ni zavarovana na kakšni drugi podlagi, uvedba obvezne vključitve v zavarovanje v primeru drugih pogodbenih razmerij)
 • honorarno delo upokojencev po novem, upokojenci in s.p. v 2013 ter kasneje
 • delo študentov po novem
 • prispevki družbenikov – poslovodij v 2013 ter v 2014 in naprej
 • vrstni red vključitev v obvezno zavarovanje
 • zavarovanje v primeru hkratnega izpolnjevanja pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje po več podlagah
 • obremenitev s prispevki za »običajni« s.p., dopolnilno dejavnost, opravljanje dejavnosti oseb s statusom študenta
 • kaj se všteva in kaj ne v osnovo za obračun prispevkov pri dohodkih iz delovnega razmerja
 • prispevki v primeru odpravnin iz poslovnih razlogov po ZPIZ-2,
 • najnižja osnova za prispevke v delovnem razmerju
 • prispevki samostojnih podjetnikov in zasebnikov, spremembe po letih
 • Vpliv ponovne (samo)zaposlitve dosedanjega upokojenca na prejemanje pokojnine;
 • Prehodno obdobje za uskladitev lastnosti zavarovanca po ZPIZ-2

 

 

 

 

Komu je seminar namenjen:

 

-          vodjem računovodstev,

-          računovodskim servisom

-          zaposlenim v računovodstvih ter računovodskih servisih,

-          finančnikom

-          članom uprav

-          poslovnim in davčnim svetovalcem

-     revizorjem

Predavatelj:

mag. Dejan Petkovič je 

-   davčni svetovalec z licenco ZDSS, zaposlen v Abeceda Svetovanje d.o.o.   

-   višji predavatelj na  Visoki šoli za računovodstvo

-   doslej predaval na več kot 150 dogodkih (seminarji,konference)

-   je avtor dveh knjig na temo davkov in računovodstva

je avtor člankov in strokovnih prispevkov na temo davčne problematike

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Investicija v vaše znanje znaša 130,00 EUR + 20% DDV za plačilo na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5. aprila 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 5. aprila 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.  

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com