Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2012Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2012

26.02.2013

Inštitut za poslovodno računovodst

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2012

Termin: torek, 26.2.2013 od 9.00-13.00 ure

Vsebina:

 

1.     Pravilna izpolnitev uvodnih podatkov o davčnem zavezancu (primeroma o: nepridobitna dejavnost, povezane osebe, rezidenti, nerezidenti)

2.     Vključitev vseh sprememb ZDDPO-2 v 2012 v obračunu DDPO, nov Pravilnik o olajšavah za R&R

3.     Davčni učinki sprememb računovodskih usmeritev, ocen ter popravki napak iz preteklih let

4.     Davčni učinki prevrednotenj različnih vrst sredstev, računovodska usmeritev glede vrednotenj ter vpliv na davčno osnovo

5.     Razlika med davčno osnovo ter osnovo za davek

6.     Davčni odtegljaji plačani v tujini

7.     Kako spremljati popravke in odpise terjatev za poslovne in davčne namene

8.     Izvzem določenih prihodkov in odhodkov iz davčne osnove (dividende, prodaja finančnih naložb, odhodki v zvezi z naložbami oz dividendami)

9.     Kako se pripraviti na bodoče omejitve pri koriščenju preteklih davčnih izgub,

10.   Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade - kako jih pravilno prikazati v obrazcu

11.   Napovedane spremembe delovne zakonodaje in vpliv za rezervacije

12.   Davčno nepriznani odhodki, davčna obravnava bonitet, spoštovanje standarda verodostojne listine,

13.   Izločanja »nepridobitnih« dohodkov in odhodkov povezanih z njimi

14.   Cene med povezanimi osebami in obresti med povezanimi osebami (materialne in postopkovne zahteve),

15.   Obresti od presežka posojil, kako ravnamo ko družba prejme posojilo od družbenika/delničarja

16.   Vse vrste davčnih olajšav za leto 2012

17.   Priloge k obračunu DDPO

18.   Kaj storiti ko odkrijemo napake že po oddaji davčnega obračuna,

19.   Pogoste napake pri obračunavanju DDPO, pozornost določenim pojasnilom Davčne uprave RS

20.   Pomen verodostojnosti knjigovodske listine, pozornost pri E- računih

21.  Pomembne novosti ZPIZ-2 v letu 2013,

Vprašanja, dileme, odgovori

Komu je seminar namenjen:

 

-          vodjem računovodstev,

-          računovodskim servisom

-          zaposlenim v računovodstvih ter računovodskih servisih,

-          finančnikom

-          članom uprav

-          poslovnim in davčnim svetovalcem

-     revizorjem

Predavatelj:

mag. Dejan Petkovič je 

-   davčni svetovalec z licenco ZDSS, zaposlen v Abeceda Svetovanje d.o.o.   

-   višji predavatelj na  Visoki šoli za računovodstvo

-   doslej predaval na več kot 150 dogodkih (seminarji,konference)

-   je avtor dveh knjig na temo davkov in računovodstva

je avtor člankov in strokovnih prispevkov na temo davčne problematike

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Investicija v vaše znanje znaša 130,00 EUR + 20% DDV za plačilo na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 21. februarja 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 22. februarja 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.  Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com