Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Prenos dejavnosti samostojnega podjetnikaPrenos dejavnosti samostojnega podjetnika

14.11.2012

Prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na prevzemnika s.p. ali prevzemno družbo d.o.o.  na podlagi izkušenj iz prakse in vsebinskih novosti v zvezi s spremembo zakona o gospodarskih družbah - prenos dejavnosti zasebnikov: odvetnikov,

zasebnikov v zdravstvu.14. novembra 2012 od 09.00 do 13.30 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.


Vsebina seminarja:

 1.  Možni načini prenosa dejavnosti podjetja  z uporabo  statusnih, računovodskih  in   davčnih predpisov
 2. Davčno nevtralni prenos  premoženja in obveznosti samostojnega podjetnika, prijava davčno nevtralnega prenosa na DURS, obvestila poslovnim partnerjem, izjava o hrambi dokumentacije
 3. Kakšne so možnosti prenosa  podjetja, s.p. ali kapitalska družba - analiza  Bilance stanja s.p. pred realizacijo prenosa
 4. Kako ravnati v primeru smrti podjetnika, pravni, računovodski in davčni vidik 
 5. Zakonski roki za posamezne aktivnosti pri prenosu
 6. Možnosti izvzema premoženja (nepremičnine, osebna vozila..) iz dejavnosti v zasebno gospodinjstvo pred prenosom dejavnosti  - računovodski in davčni vidik
 7. Prenos dejavnosti s.p. na prevzemnika z enakim statusom s.p., določitvijo presečnega dne sprememba načina prenosa dejavnosti  zakonska novost - obvezna sestava Pogodbe o prenosu s.p. na prevzemnika s.p. z notarskim zapisom
 8. Prenos dejavnosti na kapitalsko družbo d.o.o. cenitev stvarnega vložka, podjetnikovega kapitala, možnosti zniževanja ali zviševanja stvarnega vložka pred prenosom 
 9. Računovodski vidik prenosa dejavnosti, vsebina Bilance stanja
 10. Sestava pogodbe o prenosu sredstev in obveznosti do virov sredstev   
 11. Davčna napoved podjetnika na presečni dan - nove dodatne priloge ob prenosu dejavnosti
 12. Plačevanje akontacije davka iz dejavnosti po presečnem  dnevu    
 13. Evidentiranje poslovnih dogodkov po prenosu dejavnosti v poslovne knjige prevzemnika ali prevzemne družbe
 14. Prezaposlitev delavcev v prevzemno podjetje, kakšne so njihove Pravice
 15. Praksa registrskih sodišč po Sloveniji glede prenosa dejavnosti s.p. na kapitalsko družbo d.o.o.
 16. Novost: Kakšne so možnosti prenosa dejavnosti s čim nižjimi dajatvami za zasebnike:  odvetnike, zasebne zdravstvene delavce, pravni, računovodski in davčni vidik        
 17. Razprava, odgovori na vprašanja udeležencev 

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki želijo ali morajo (upokojitev, invalidnost, smrt podjetnika..) prenesti dejavnost na prevzemnika z enakim statusom s.p. (n.pr. družinski člani) ali na pravno osebo kapitalsko družbo d.o.o., zapiranje dejavnosti s.p. v primerih, ko se lastnik ne odloči za nadaljevanje dejavnosti, ker nima naslednikov. Namenjen je računovodskim delavcem za pridobitev strokovnih, predvsem pa praktičnih informacij za prenos dejavnosti pri njihovih strankah samostojnih podjetnikih.


Seminar bo izvedla:

Milica Gostiša strokovnjakinja na področju davkov, računovodstva in financ, avtorica in soavtorioca številnih strokovnih člankov in strokovnih priročnikov. Izvaja prenose dejavnosti s.p. za podjetnike iz cele Slovenije. Prenos dejavnosti bo obravnavan na podlagi pridobljenih deset letnih bogatih praktičnih izkušnjah.

 Kotizacija in prijave


Investicija v vaše znanje znaša 153,00 EUR + 20% DDV za plačilo 183,60 € na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 8. novembra 2012 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Plačilo lahko opravite tudi osebno na sedežu Agencije PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota.

Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 8. novembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com