Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Mednarodna, evropska izvršba in evropski plačilni nalogMednarodna, evropska izvršba in evropski plačilni nalog

06.11.2012


6. novembra 2012 od 10.00 do 13.30 ure na naslovu Ulici arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.


O PROGRAMU SEMINARJA:


V zadnjih letih je bilo v EU sprejetih kar nekaj predpisov, ki državam članicam olajšujejo nekatere postopke - izvršitev odločb in drugih  javnih listin ter uveljavitev zahtevkov upnikov v državah članicah.

Dne 21.1.2005 je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce.

PRIMER:  Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo v katerikoli državi članici EU.

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog(EPN)je upnikom omogočena izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih obrazcev, kar olajšuje poslovanje vsem:  tako strankam, kot sodiščem. V Sloveniji so za odločanje o zahtevku za izdajo evropskega plačilnega naloga pristojna okrajna sodišča, vendar je za tuje upnike primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v tujini - v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval pred pravdnim sodiščem.

Udeležencem bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN) in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz (delavnica) vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN.

! Udeleženci boste prejeli predpisane obrazce po obeh Uredbah.


PROGRAM


I.  EVROPSKI  IZVRŠILNI NASLOV
 • področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin, za katere se uporablja
 • vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
 • postopek izvršbe (uporablja se pravo države članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe, položitvijo varščine...)
 • aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč

II. EVROPSKI PLAČILNI NALOG
 • področje uporabe in namen EPN
 • predlog za EPN (predpisan obrazec, sodišče oziroma notar...)
 • postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in poprava, zavrnitev...)
 • izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk: plačilo, možnost ugovora, sitaucija v primeru pravnomočnosti...)
 • vložen ugovor - odstop na civilni oddelek sodišča (v skladu z zakonodajo države članice)
 • posebnosti vročanja (razlika do EIN...)
 • sodna praksa (slovenskih) sodišč

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Vsem ki poslujejo s tujci - v državah članicah EU in sicer tisti, ki imajo dolžnike v tujini oziroma so njihovi dolžniki prenesli premoženje v tujino - največkrat odprli račune...

PREDAVATELJICA

Dida Volk, sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, je avtorica številnih del s civilno-pravnega področja, izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR + 20% DDV za plačilo 144,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 31. oktobra 2012 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko.  Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 31. oktobra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Odjav na dan izvedbe seminarja ne sprejemamo in ob neudeležbi kotizacij ne vračamo.


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com