Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Kako do večjega bilančnega premoženja in davčnih olajšav zaradi lastnih vlaganj v raziskave in razvoKako do večjega bilančnega premoženja in davčnih olajšav zaradi lastnih vlaganj v raziskave in razvo

12.10.2012

Agencija Pira vas vabi na seminar:

 

 

KAKO DO VEČJEGA BILANČNEGA PREMOŽENJA IN DAVČNIH OLAJŠAV ZARADI LASTNIH VLAGANJ V RAZISKAVE IN RAZVOJ

NOVOSTI V LETU 201212. oktobra 2012 od 9.00 do 12.30 ure na naslovu Ulici arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.


Znane so nove, višje, »40 odstotne« (oz. 70% - Pomurje) olajšave za vlaganje v opremo  in »100 odstotne« olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj na podlagi  na podlagi sprememb ZDoh-2 in ZDDPO-2!

 

Kako jih lahko uveljavljajo pravne osebe in zasebniki? Kakšno dokumentacijo in podatke morate imeti za uveljavljanje teh olajšav? Kako je treba urediti poslovanje v podjetju za uveljavljanje teh olajšav? Kakšne so povezave o poročanju o R&R z drugimi zakoni?

 

Uveljavljanje različnih davčnih olajšav v odstotku od investiranega zneska je potrebno vnaprej načrtovati, sicer se nam lahko zgodi, da ob koncu leta ne uspemo zagotoviti ustrezne dokumentacije in računovodskih informacij, na podlagi katerih bi lahko z zagotovostjo in na zakonit način vplivali na davčno osnovo in posledično na bodočo davčno obveznost.


Ker je bilo z uveljavljanjem olajšav za raziskave in razvoj v preteklosti v praksi kar nekaj težav, vas vabimo na seminar, kjer bomo predelali celotno področje in podali primere dobre prakse.

 

PROGRAM


1. UVOD

 

1.1. Katere aktivnosti vsebujeta pojma >>raziskave in razvoj<< ?

(različne opredelitve pojmov v različnih metodologijah, sodila za razločevanje med obema pojmoma),
1.2. Poslovna dokumentacija za planiranje in dokazovanje aktivnosti v zvezi z R&R dejavnostjo,
1.3. Organizacija računovodstva v zvezi z R&R v okviru lastnega podjetja.

 

2. PRAVNI OKVIR ZA STATISTIČNO POROČANJE POSLOVNIH SUBJEKTOV O VLAGANJIH LASTNIH SREDSTEV V R&R

 

2.1. Poročanje po Zakonu o gospodarskih družbah ZGD-1,
2.2. Poročanje po Zakonu o državni statistiki (ZDSta),
2.3. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2012,
2.4. Izpolnjevanje obrazca Letno poročilo gospodarskih družb in podjetij o raziskovalno-razvojni dejavnosti (R-RD-PS),
2.4.5. Pomanjkljivosti v metodološkem pojasnilu za izpolnjevanje obrazca R-RD-PS.

 

3. OKVIR ZA IZKAZOVANJE PODATKOV O RAZISKAVAH IN RAZVOJU V POSLOVNIH KNJIGAH PODJETIJ

 

3.1. Pravila računovodskega zajemanja podatkov po ZGD-1,

3.2. Pravila računovodskega zajemanja podatkov po MRS in SRS,

3.3. Računovodsko obravnavanje vlaganj v raziskave in razvoj v poslovnih knjigah gospodarskih družb in zasebnikov,

3.4. Način evidentiranja in vrednotenja stroškov za raziskave in razvoj, nastalih v okviru lastne R&R dejavnosti,

3.5. Primer preglednega zajemanja podatkov v družbi LLXLLQ d.o.o.

 

4. DAVČNI VIDIK IZKAZOVANJA IN UVELJAVLJANJA OLAJŠAV ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

 

4.1. Kako voditi projekt in zbrati ustrezne dokaze za  priznavanje davčnih olajšav v R & R,
4.2. Kateri stroški in izdatki so lahko vključeni v davčno olajšavo,
4.3. Primeri uveljavljanja olajšav
4.4. Vprašanja udeležencev in sodelovanje

PREDAVATELJICA


Božena Macarol je davčna svetovalka, z dolgoletnimi izkušnjami na raznih področjih davčnega svetovanja ter računovodstva. Je tudi zaprisežena sodna izvedenka za področje davkov. Je predavateljica, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov ter priročnikov s področja DDV, obdavčitve nepremičnin, vodenja poslovnih knjig, obdavčitve osebnih prejemkov in vozil, organizacije in vodenja računovodstva ter drugih.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Investicija v vaše znanje znaša 100,00 EUR + 20% DDV za plačilo 120,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5. oktober 2012 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 5. oktobra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.  

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com