Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

BLAGAJNA, POTNI NALOGI, BONITETEBLAGAJNA, POTNI NALOGI, BONITETE

19.09.2012

Ste seznanjeni z aktulanimi novostmi s področja davčne zakonodaje in potnih nalogov?Agencija Pira vas vabi na aktualno delavnico z naslovom

 

BLAGAJNA, POTNI NALOGI, BONITETE

19. septembra 2012 od 9.00 do 13.30 ure na naslovu Ulici arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.


 

AKTUALNO: Spremembe Uredbe o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino

  

PROGRAM
 

I. Davčna blagajna

 • Predstavitev predlaganega Zakona o davčni blagajni
 • Kdo bo zavezanci, ki bodo morali spoštovati in upoštevati Zakon o davčni blagajni (prave in fizične osebe)
 • Tehnične zahteve davčnih blagajn
 • Za kršitve zakona Zakon predvideva globe tudi do 10.000 EUR, do 450.000 EUR pa za proizvajalce in prodajalce davčnih blagajn, če le te ne bodo izpolnjevale tehničnih zahtev kot jih predvideva zakona ali podzakonski akt  

II. Blagajniško poslovanje v okviru računovodstva - AKTUALNE NOVOSTI - SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE


■ Vsebinska opredelitev blagajniškega poslovanja v okviru računovodstva organizacije


■ Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (bistveno omejevanje gotovinskega poslovanja za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost)

 • Zakonodaja s področja gotovinskega poslovanja (NOVOST: Zakon o plačilnih sistemih in storitvah ter Zakon o davčni blagajni)
 • Poslovanje z gotovino v praksi - BISTVENE NOVOSTI - VREDNOSTNE OMEJITVE
 • Organizacija blagajniškega poslovanja
 • Gotovinska plačila - prilagojenost novim spremembam Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 • Plačevanje s plačilnimi karticami - kaj smemo in kaj ne plačati s "službeno" plačilno kartico
 • Kaj storiti, ko se s plačilno kartico plača nekaj, kar se ne bi smelo
 • Devizna blagajna
 • Kontrola blagajniškega poslovanja
 • Davčna praksa

III. Potni nalogi

 • Kdaj govorimo o službenem izhodu in kdaj o službenem potovanju?
 • Kdaj je nalog za službeno potovanje upravičeno izdan?
 • Kakšne posledice nosi delodajalec in zaposleni, če nalog za službeno potovanje ni izdan upravičeno in so tudi povračila stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, delno ali v celoti izplačana neupravičeno- KAJ SE ZGODI?
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov
 • Zakaj je potrebno izdati nalog za službeno potovanje tudi, ko povračila stroškov ne bodo izplačana?
 • Vloga in pomen poročila o opravljenem službenem potovanju
 • Priloge k potnim nalogom - pomen in vloga ustreznih knjigovodskih listin
   
 • NOVOSTI:
  - Kolektivna pogodba o usklajevanju plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust
  - Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
  - Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
  - Uredba o povračilu za službena potovanja v tujini

 • Davčna obravnava VINJET in dokazati, da je bila službena pot opravljena, ko ni več klasičnega cestninjenja ali drugače: kdaj upravičeno zaposlenemu izplačamo povračilo stroška za nakup vinjete za njegovo osebno vozilo
 • Upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic ter pomen potnega poročila v praksi
 • Izplačila po potnih nalogih in plačila akontacij dohodnine
 • Kaj storiti, če službena pot, za katero je bila izplačana akontacija, ni bila opravljena?
 • Kaj je potrebno storiti, če izdanega potnega naloga ne obračunamo in ne izplačamo povračil potnih stroškov
 • Povračila potnih stroškov za potovanja v Sloveniji in tujini
 • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov
 • Priporočila za pravilno izpolnjevanje in obračunavanje potnih nalogov za službena potovanja v izogib težavam pri davčnem pregledu

IV. Bonitete

 • Potni nalogi in bonitete
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje - kdaj je zaposleni upravičen do katerega izmed naštetih prejemkov
 • Uporaba službenega vozila - z vidika obračuna posameznega potnega naloga in bonitete, s primerom obračuna le te
 • Druge bonitete; najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,...
 • Davčna praksa

 IV. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 

Računovodjem, knjigovodjem, blagajnikom in vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z blagajniškim poslovanjem in potnimi nalogi.


IZOBRAŽEVANJE BO VODILA:

 

Nataša Sorko, univ. dipl. ekon., svetovalka za finančno računovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami.

Mnogim vodi poslovne knjige in svetuje na področju davkov, računovodstva in financ.

Prav tako pa je avtorica številnih člankov, referatov in gradiv, objavljenih v strokovnih publikacijah.

Kot predavateljica sodeluje z različnimi poslovno izobraževalnimi centri v Sloveniji.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje znaša 110,00 EUR + 20% DDV za plačilo 132,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 13. septembra 2012 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 13. septembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.  

 

 

Z izobraževanjem boste pridobili prikaz sprememb na praktičnih primerih in uporabne rešitve, ki vam bodo koristile pri vašem delu.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com