Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

KAKO IZPLAČATI DOBIČEK LASTNIKOM PODJETJA D.O.O.? KAKO IZPLAČATI DOBIČEK LASTNIKOM PODJETJA D.O.O.?

03.10.2012

S spremembo davčne zakonodaje je predvideno povečanje davka na kapitalske dobičke na 25%.

KAKO IZPLAČATI DOBIČEK LASTNIKOM PODJETJA D.O.O.? 

Kakšni so možni drugi, cenejši načini prenosa sredstev oblikovanega dobička  lastnikom v zasebno sfero in dajatve! Prodaja lastniškega deleža,  dela podjetja z oddelitvijo, izčlenitvijo, razdelitvijo ali prodaja celotnega podjetja,  zapiranje podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku,  umik družbenika iz kapitalske družbe d.o.o., podaritev lastniškega deleža družinskim članom 


3. oktobra 2012 od 9.00 do 13.30 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.


Dobiček lastnikov d.o.o., fizičnih oseb, je ob izplačilu vedno obdavčen v višini 20%, v letu 2013 je predvideno povišanje davka na dividende (izplačila dobička lastnikom na 25%). Razpoložljiva sredstva oblikovanega dobička  je možno izplačati tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja  od navedene stopnje davka. Jih poznate? Kako izračunati višino kapitalskega dobička lastnikov fizičnih oseb ob  odsvojitvi deleža podjetja?


VSEBINA SEMINARJA 

 1. Izplačilo dobička lastnikom kapitalske družbe d.o.o. -  sklepi družbenikov, obrazci in obdavčitev
 2. Kaj je dohodek iz  kapitala, dobiček iz kapitala -  davčne osnove in davki
 3. Obdavčitev ugotovljenega dobička v d.n.o. - predpisi in pojasnila, možen način preoblikovanja v d.o.o. 
 4. Drugi možni načini izplačila dobička - odsvojitev, prodaja poslovnega deleža, praktični primer pogodbe in  izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička
 5. Obvezna analiza Bilance stanja in posameznih postavk premoženja in obveznosti 
 6. Kako prenesti - prodati nepremičnine iz d.o.o. lastnikom podjetja, načini poplačila kupnine iz dobička, izračuni  dajatev
 7. Poračuni obveznosti lastnikov do lastnega podjetja d.o.o. (prejeta posojila lastnikov družbe) - kako jih izpeljemo s kompenzacijami na drug, cenejši način
 8. Prodaja dela podjetja ali celotnega podjetja v lasti fizičnih oseb-občanov, kakšne so dajatve
 9. Podaritev lastniškega deleža družinskim članom pravni in davčni vidik
 10. Umik družbenika fizične osebe iz kapitalske družbe d.o.o. - možni načini in dajatve
 11. Prodaja celotnega podjetja kapitalske družbe d.o.o.  prodaja dela podjetja  z delom premoženja, obveznosti  in dejavnosti, priprava podjetja za prodajo  (izčlenitev dela podjetja, oddelitev  dela podjetja ali razdelitev).  Prijava davčno nevtralnega načina delitve davčnemu organu, obvezna dokumentacija   
 12. Likvidacija podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku, načini izplačila dobička, izračuni dajatev  iz naslova kapitalskega dobička, pravni in davčni ter računovodski vidik 
 13. Prikaz praktičnih  primerov izračuna dajatev, načini prijave kapitalskih dobičkov
 14. Vprašanja in odgovori udeležencev 

Na seminarju boste dobili odgovore na vaša vprašanja, gradivo s številnimi praktičnimi primeri izračuna dajatev. Seminar je namenjen predvsem lastnikom d.o.o.,, računovodskim delavcem. Seminar traja pet šolskih ur.


POMEMBNO!

 

Sprememba lastniških deležev v kapitalski družbi d.o.o. prodaja dela podjetja d.o.o. ali celotnega podjetja ima lahko neprijetne davčne posledice če aktivnosti niso bile obravnavane iz pravnega, računovodskega in davčnega vidika. Pri tem pa so  še posebej pomembne praktične izkušnje!!!! Popravni izpit v primeru narejenih napak največkrat ni možen!

SEMINAR BO VODILA:


Milica Gostiša, svetovalka na področju davkov, financ in računovodstva,
z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri prenosih podjetij s.p., d.o.o., prodaji,
odtujitvi deležev in likvidaciji, zapiranju  d.o.o. po skrajšanem postopku,
umiku družbenikov iz kapitalske družbe. 

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje znaša 153,00 EUR + 20% DDV za plačilo 183,60 € na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo s številnimi praktičnimi primeri izračuna dajatev, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 28. septembra 2012 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Plačilo lahko opravite tudi osebno na sedežu Agencije PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota.

Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 28. septembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Odjav na dan izvedbe seminarja ne sprejemamo in ob neudeležbi kotizacij ne vračamo.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com