Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

NAČRTOVANJE IN ANALIZIRANJE POSLOVANJA NAČRTOVANJE IN ANALIZIRANJE POSLOVANJA

15.06.2012

Preživetje ni v dobičkih ampak v denarnem toku, kar pomeni, koliko imamo dnevno na računu in koliko lahko zapravimo ter koliko nam še ostane....NAČRTOVANJE IN ANALIZIRANJE POSLOVANJA SKOZI DENARNI TOK


15. junija od 9.00 do 14.00 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.

  
V času, ki ga živimo in v katerem se podjetja in podjetniki trudijo na vse moči, da preživijo mesec, da plačajo vse svoje mesečne obveznosti in da  uspejo izterjati vse zapadle terjatve je več kot nujno, da delajo in nadzirajo načrt denarnega toka ter skrbijo za svojo boniteto, tako z vidika finančnih in nefinančnih pokazateljev. Le tako lahko vedo od kod jim priteka denar in kam jim denar odteka.

 

Zavedati se moramo, da preživetje ni v dobičkih ampak v denarnem toku, kar pomeni, koliko imamo dnevno na računu in koliko lahko zapravimo ter koliko nam še ostane.

 

Banke nas ocenjujejo z finančno analizo računovodskih poročil vendar je pri njihovi odločitvi pika na »i« ter finančni podpori, višina in stabilen denarni tok in s tem ugotovijo napo boniteto poslovanja. Načrt moramo narediti v takšni obliki in vsebini, da ga bomo lahko realizirali ter ga zagovarjali pred bankirji.

 

Izkaz denarnih tokov je najpomembnejši za poslovanje z obstoječimi ali novih podjetij, saj kaže mejo med obstankom in propadom ter je v veliko pomoč pri načrtovanju prihodnjih potreb po financiranju. Za vsakega investitorja je pomemben denarni tok in iz katere področja je sestavljen. Ne pozabimo na rek: »Prihodek je dober, ko ga ustvarimo, denarni tok je radost vsakega podjetja in podjetnika, skratka denar je car in gorivo poslovanja«.

 

Cilj naše delavnice je ponuditi strokovno praktičen seminar, na katerem vam bomo ponudili osnovna znanja in informacije s področja načrtovanja in  analiziranja ter ugotavljanja denarnega toka, ki je usodnega pomena za nadaljnji obstoj, razvoj in poslovanje vsakega podjetja in podjetnika.

 

PROGRAM DELAVNICE:

a) Predstavitev posameznih postavk iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki vplivajo na izkaz denarnih tokov

b) Predstavitev vsebine izkaza denarnih tokov

c) Izračun kazalnikov in koeficientov poslovanja

d) Vplivi poslovnih odločitev na računovodske izkaze

e) Praktična izdelava načrta prejemkov in izdatkov ter izkaza denarnih tokov

f) Odločitve poslovanja, ki so odvisne od podatkov iz izkaza denarnih tokov

g) Posredovanje podatkov in informacij iz izkaza denarnih tokov za različne uporabnike

h) Odgovori na vprašanja udeležencev


S seboj prinesite tudi kalkulatorje, saj bomo »v živo« naredili načrt denarnih tokov!

 

DELAVNICA JE NAMENJENA:


- direktorjem,

- samostojnim podjetnikom,

- računovodjem in finančnikom,

- vodjem računovodskih servisov,

- analitikom in
- vsem računovodskim delavcem.


DELAVNICO BO VODILA:

mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. Dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 20% DDV, za plačilo 162,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 11. junija 2012 na transakcijski račun: Agencija Pira, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri Hypo banki, številka poslovnega računa: 33000-0004435704, sklic: vaša davčna številka. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 8. junija 2012. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave en dan pred izvedbo dogodka, ali neodjave in neprihoda na delavnico, zaračunamo celotni znesek kotizacije.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com