Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

DAVČNI NADZOR - CENITEV DAVČNE OSNOVE NEPOJASNJENIH DOHODKOV FIZIČNE OSEBEDAVČNI NADZOR - CENITEV DAVČNE OSNOVE NEPOJASNJENIH DOHODKOV FIZIČNE OSEBE

07.06.2012

 
10. maja 7. junija od 9.00 do 12.00 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.Davčni nadzor - cenitev davčne osnove fizične osebe je specifični, izjemni, cenitveni ugotovitveni davčni postopek, v katerem se ugotavljajo dejstva in okoliščine, ki omogočajo davčnemu organu, da določi s pomočjo izbrane metode verjetno davčno osnovo, na osnovi katere odmeri davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2.


Peti odstavek 68. člena ZDavP-2 določa, da če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec - fizična oseba razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki precej presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal, ali če je davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga davčni zavezanec - fizična oseba, oziroma s trošenjem davčnega zavezanca - fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju davčnega zavezanca - fizične osebe, se davek odmeri od ugotovljene razlike med vrednostjo premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstev oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo.


Če vas zanima:

  • kdaj in pod katerimi pogoji lahko davčni organ pristopi k davčnemu nadzoru - k cenitvi po petem odstavku 68. člena ZDavP-2.
  • katere metode se ob tem lahko uporabljajo za določitev davčne osnove,
  • kakšen je celoten postopek cenitve,

se prijavite na seminar in seznanite z informacijami, ki vam še kako lahko koristijo pri vašem delu in poslovanju ali pa na morebitne napake opozorite druge.PROGRAM


-       Splošno o davčnem nadzoru (davčna načela, zakonska podlaga)

-       Cenitev davčne osnove nepojasnjenih dohodkov fizične osebe (zakonska podlaga)

-       Pridobivanje podatkov za cenitev davčne osnove nepojasnjenih dohodkov fizične osebe

-       Davčni inšpekcijski nadzor davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 (izvedba davčnega nadzora cenitve davčne osnove nepojasnjenih dohodkov fizične osebe).

-       Določevanje davčne osnove - metode (praktični primer)

-       Določevanje davčne stopnje in davka  (praktični primer)

-       Diskusija in vprašanja


KOMU JE NAMENJENO:


vsem, ki se ukvarjajo z davčno problematiko.PREDAVATELJ

mag. Matija Maučec.


KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje znaša 69,00 EUR + 20% DDV, za plačilo 82,80 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 1. junija 2012 na transakcijski račun: Agencija Pira, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri Hypo banki, številka poslovnega računa: 33000-0004435704, sklic: vaša davčna številka. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 1. junija 2012. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com