Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

POTNI STROŠKI, BONITETE IN IZPLAČILO PLAČE IZ USPEŠNOSTI POSLOVANJA, vključno z novostmi v letu 2020POTNI STROŠKI, BONITETE IN IZPLAČILO PLAČE IZ USPEŠNOSTI POSLOVANJA, vključno z novostmi v letu 2020

11.02.2020

11.2.2020 od 9.00 do 14.00 ure v Murski Soboti (Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota).
a
S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. Tako smo v letu 2020 z novo uredbo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, dnevnice po posameznih državah oz. mestih pa so se povečale.

V praksi se pojavlja precej vprašanj tudi na področju bonitet, kot so različna darila delavcem, plačilo zavarovalnih premij, uporaba službenega vozila v privatne namene ipd. Na seminarju bomo predstavili tudi določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino v letu 2020. Poudarek bo na praktičnih primerih. Če vas naštete teme zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.

 

PROGRAM

a
1. Potni nalogi:
• kakšne novosti je prinesla nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in kakšne novosti nas čakajo v letu 2021,
• način izpolnitve potnega naloga,
• kolektivne pogodbe kot pravna podlaga za izplačevanje potnih stroškov,
• kdo izplačuje potne stroške skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
• kdaj in kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino),
• povračila stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino...),
• vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških,
• obračun in izplačila akontacije potnih stroškov,
• način izpolnitve obračuna potnih stroškov,
• v kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice,
• davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete za privatna vozila in
• kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj).

a
2. Bonitete:

• kaj je boniteta in kako se obdavči,
• kaj se ne šteje za boniteto,
• katere bonitete so neobdavčene,
• kdaj so bonitete davčno priznani odhodki,
• uporaba osebnega vozila za privatne namene,
• boniteta pri nastanitvi delavca,
• posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
• kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev,
• izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
• zavarovalne premije in podobna plačila,
• darila, ki jih zagotovi delodajalec zaposlenim ali njihovim družinskim članom, in
• aktualna pojasnila FURS.

a
3. Izplačevanje dela plače za poslovno uspešnost:
• udeležba delavcev pri dobičku,
• spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve v letu 2020 (kako izvedemo izplačilo, priprava internega akta s kriteriji za izplačilo...).

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen vsem, ki imate pri svojem delu opravka z izplačevanjem potnih stroškov, obračunavanjem bonitet in dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja zaposlenim. Seminar je primeren za udeležence iz gospodarstva in javnega sektorja ter samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič
je zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

 

INVESTICIJA
Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 158,00 EUR + 22% DDV za plačilo 192,76 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 4. februarja 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 4. februarja 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com