Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

ODLIČEN POGAJALEC 1 (za prodajalce in nabavnike)ODLIČEN POGAJALEC 1 (za prodajalce in nabavnike)

18.02.2020

18.2.2019 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti (Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota).
Za prijave do 8.2. obračunamo 6% popust.
a
Namen delavnice je osvojiti pogajalske veščine in taktike v prodajnih in nabavnih pogajanjih ter učinkovito reševanje zahtevnih situacij s kupci/dobavitelji. Na delavnici bodo sodelovali tako posamezniki iz področja nabave in prodaje, kar bo zelo koristno iz vidika izmenjave izkušenj, različnih pogledov in uporabe najbolj pogostih prijemov.

VSEBINA
1. Osebna ocena pogajalskih sposobnosti - izdelajte osebni točkovnik TOP 10 pogajalskih veščin in identificirajte tista področja, kjer želite narediti korak naprej - samoanaliza uspeha.
2. 8 ključnih faktorjev, ki odločilno vplivajo na uspešna pogajanja (priprava, prvi vtis/otvoritev, spraševanje, aktivno disciplinirano
poslušanje, govorica telesa, reševanje konfliktnih situacij in ugovorov, prepoznavanje in uporaba pogajalskih taktih, situacijska prilagodljivost in samozavest) in uporaba enostavnega principa logike.
3. Moč mentalne priprave za učinkovito pripravo na pogajanja.
4. 7 vrhunskih taktik vrhunski športnikov, ki jih lahko takoj prenesemo v delovno okolje.
5. Partnerska matrika /pozicija moči - kakšna je vaša vrednost v očeh kupca/dobavitelja - na podlagi tega boste ocenili izhodiščno
pogajalsko pozicijo, ki vam bo pomagala izbrati pravi pogajalski pristop.
6. Učinkovita priprava akcijskega plana za naslednja pogajanja - izdelajte pogajalski planer in se temeljito pripravite na vaša naslednja pogajanja z dobaviteljem ali kupcem (udeleženci delajo na lastnem primeru iz poslovne prakse, pripravijo analizo stanja pričakovane pogajalske situacije in 4 pogajalske opcije - najboljša, ciljna, izhodna in alternativna.)
7. Največje in najbolj uporabne skrivnosti neverbalne komunikacije v pogajanjih (obrazna mimika, gestikulacija, neverbalni nakupni signali,...)
8. Praktična delavnica: Prepoznavanje in prilagajanje pogajalskega stila na podlagi vedenjskih stilov kupcev/dobaviteljev.
- Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?
- Kako lahko prilagodim komunikacijo kupcu/dobavitelju in ji »zlezem pod kožo«?
- Konkretne usmeritve in nasveti, da boste dosegli vaš cilj v pogajanjih.
9. Mini test pogajalskih situacij (igra vlog v parih, kjer udeleženci delajo na različnih scenarijih in iščejo najbolj optimalno rešitev
10. TOP priporočila za pogajalce (konkretne usmeritve, priporočila in preizkušene pogajalse prakse).
A
REZULTAT
- usvojiti in izboljšati pogajalske veščine in obrambne taktike, kar povečuje poslovni izplen in izboljšuje komunikacijo s kupci in
dobavitelji,
- povečati kvaliteto izvedbe zahtevnih situacij, kar prinaša večje zadovoljstvo vpletenih,
- osvojiti aktivni pristop v pogajanjih in sposobnost prilagajanja v različnih situacijah.
A
Za vas bomo pripravili:
- delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca,
- praktične primere in zanimive vaje (individualne in v parih),
- motivacijski kontakti s trenerjema preko e-maila in s telefonskim pogovorom,
- 20 TOP priporočil za najboljše pogajalce.
- slikovno-tekstovno poročilo po zaključenem izobraževanju.
A
TRENERJA:
Vesna Rizman, univ. dipl. gosp. inž., v sklopu podjetja LOPIS skrbi za prodajo in marketing in je trenerka komunikacijskih veščin in svetovalka za medgeneracijsko sodelovanje v podjetjih. Kot trenerka in prodajna svetovalka sodeluje z uspešnimi slovenskimi podjetji: Adriatic
Slovenica d.d., Amstaf Gmbh, AVL - AST d.o.o., Cetis d.d., Noah d.o.o., Štajerska gospodarska zbornica Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,… Je energična in motivacijska oseba, ki zna predati svoje znanje na najrazličnejše načine.
Navdušuje jo proces sprejemanja in predajanja znanja, najbolj pa uživa, ko se rezultati njenega dela vidijo skozi rezultate njenih vajencev. Njena naloga je prodajno mentorstvo, kar še v pravem in praktičnem pomenu besede v Sloveniji zaenkrat (še) ni tako poznano ...
Vesnina specialnost:
- Prodajno mentorstvo
- Prodajne veščine in orodja
- Vodenje prodajnega razgovora
- Praktična psihologija prodaje
- Verbalna in neverbalna komunikacija
- Planiranje in analitika v prodaji
- Motivacijska orodja
- Medgeneracijsko sodelovanje
Misel, ki jo navdihuje:
»Tisti, ki je rekel, da ne more in tisti, ki je rekel, da zmore, oba imata prav.«

Bojan Krajnc ima več kot 20 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestižna mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje
velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev. Je višji predavatelj in nosilec na Doba fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmerivi e-poslovanje. Kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so Addiko Bank, Sberbank, Cetis, Roto, Siliko, Messer, Tuš, Sanolabor, Meusburger, PS, Schindler, Mazda Slovenija, ZZZS, Adriatic Slovenica, Finančna hiša, I.Q. agencija, Generali, Lek Veterina, Intercet, BDM Club, MOL Slovenija, Amstaf Gmbh in drugi. Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija. V treningih uživa, udeležencem pa se skuša čim bolj približati tako, da
se poglobi v njihov vsakdanje delo s strankami in prodajni proces ter skuša najti kar največ izboljšav, da bodo prodajni rezultati še boljši.
Bojanova specialnost:
- prodajne in voditeljske veščine in orodja,
- verbalna in neverbalna komunikacija,
- optimizacija prodajnih procesov,
- CRM (Customer Relationship Management),
- tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji,
- učinkovita pogajanja in
- priprava na fenomenalni sejemski nastop.
a
INVESTICIJA
Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 172,00 EUR + 22% DDV za plačilo 209,84 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 11. februar 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 11. februar 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com