Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

10.12.2019

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2019-20

V torek, 10.12.2019 od 9.30 do 14.30 ure v Mariboru. 
Zaradi odličnih odzivov, izobraževanje ponavljamo!


PROGRAM

AKTIVNI DOHODKI FIZIČNIH OSEB (9.30 - 11.00)
• Predstavitev pomembnosti iz zakona o dohodnini
• Prijava in odjava zaposlenih oseb
• Kdo so rezidenti in nerezidenti in njihov obračun plače
• Aktivni dohodki fizičnih oseb z računovodskega in davčnega vidika (plača, nadomestila, bonitete, dodatki ipd.)
• Računovodski in davčni vidik bolniške odsotnosti
• Poslovni, računovodski in davčni vidik nagrade za poslovno uspešnost 
• Zaposlovanje invalidov (računovodski in davčni vidik) ter kaj je kvota zaposlovanja invalidov
• Primeri knjiženj aktivnih dohodkov fizičnih oseb
a
OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA (11.30 - 14.30)
• Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi - praktični primeri
• Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
• Ali je vinjeta davčno upravičen strošek da ali ne
• Priporočila pri sestavi potnih nalogov
• Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
• Potni nalogi in bonitete
• Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
• Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
• Ali so bonitete davčno priznani odhodki
• Kaj se ne šteje za boniteto
• Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
• Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
• Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
• Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
• Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete
• Zavarovalne premije in podobna plačila
• Darila, ki jih zagotovi delodajalec
• Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
• Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
• Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
• Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) - za koga velja in kaj določa
• Poračun povračila stroškov prehrane
• Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
• Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
• Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
• Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)
a
Darila in druga izplačila 
• Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo
• Udeležba delavcev pri dobičku
• Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve
• Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim
• Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem... (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril...) 
• Pojasnila FURS-a
a
Dopust in regres za letni dopust 
• Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
• Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
• Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
• Kdaj delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?
• Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
• Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
• Pravica do regresa - Komu pripada regres?
• Izplačilo regresa - Kdaj mora biti regres izplačan? 
• Višina regresa
• Obdavčitev regresa - Kako je regres obdavčen?
a
Obračun delovne uspešnosti 
• Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost 
a
Obdavčitev nagrade 
• Davčno priznani stroški za delodajalca
• Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
• Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
a
Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca 
• Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
• Globa in kazen za delodajalce

GRADIVO

Udeleženci boste prejeli gradivo na izobraževanju.

SEMINAR JE NAMENJEN 

- Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS

- Računovodjem v javnih zavodih

- Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
- Računovodskim servisom
- Računovodjem in ekonomistom, referentom
- Knjigovodjem - likvidatorjem plač,
- Kadrovskim delavcem, komercialistom
- Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

 

PREDAVATELJICA

Majda GOMINŠEK, ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

 

INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 129,00 EUR + 22% DDV za plačilo 157,38 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 3. decembra 2019 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 3. decembra 2019. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com