Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Kako postaviti motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja v organizacijiKako postaviti motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja v organizaciji

04.12.2019

4.12.2019, od 9.00 do 13.30 ure v Mariboru (Tržaška cesta 65, Maribor).

Zaradi odličnih odzivov izobraževanje ponavljamo!
Zaradi višje sile, smo izvedbo izobraževanja prestavili iz 22.11. na 4.12.2019

Vse pogosteje se delodajalci sprašujejo, kako dobre delavce pravično nagraditi za njihov prispevek k rezultatom podjetja. Odgovor se skriva v podrobni analizi delovnega procesa, v odgovornostih posameznikov in drugih ključnih motivatorjih, ki jih je potrebno vključiti v sistem nagrajevanja. Da pa je sistem nagrajevanja resnično motivacijski, je največji del odgovornosti na vodjih in njihovem načinu vodenja. 

PROGRAM:
• Zakonska izhodišča pri zasnovi plačnega sistema
• Največji izzivi delodajalcev pri komunikaciji plače delavcem (neto, bruto plača)
• Kaj pomeni osnovna bruto plača delavca
• Na kaj moramo biti pozorni, če je delavčeva plača enka izhodiščni plači tarifnega razreda
• Kdaj in kako izvedemo vrednotenje delovnega mesta ter zakaj je vrednotenje ključnega pomena
• Kako je zakonito sestavljena plača delavca
• Sistem napredovanj, vezan na plačni sistem organizacije
• Kako v organizaciji zastaviti dober motivacijski sistem nagrajevanja
• Na katera tveganja moramo biti pozorni pri vzpostavitvi sistema nagrajevanja
• Zakaj je potrebno osmisliti delo slehernega zaposlenega
• Kako pri nagrajevanju upoštevati razlike med področji/oddelki, da bo sistem pravičen in motivacijski
• Kdaj se lotimo nagrajevanje po meri posameznika
• Kateri so ključni vhodni podatki za sistem nagrajevanja
• Kako postaviti sistem nagrajevanja, ki bo temeljil na realnih podatkih
• Zakaj in v katerih primerih za učinkovit sistem nagrajevanja potrebujemo prave in pravočasne podatke iz računovodskega programa
• Kako sistem nagrajevanja podpreti z informacijsko podporo 
• Zakaj je v sistemu nagrajevanja izjemnega pomena povratna informacija delavcem
• Kakšno vlogo mora imeti v samem nagrajevanju vodja
• Zakaj sistem ocenjevanja delavcev pogosto ne zaživi
• Motivacijski vidik finančnega in ne-finančnega nagrajevanja
• Kaj imata skupnega ocena delavca in nagrada
• Kaj imata skupnega letni pogovor in nagrada
A
CILJ DELAVNICE:

Udeleženci bodo na predavanju dobili ključne informacije: 

- kako se lotiti postavitve pravičnega plačnega sistema, ki bo pripomogel k zadržanju ključnih kadrov ter 

- kako si v podjetju vzpostaviti temelje za izgradnjo motivacijskega plačnega modela, ki bo zanimiv za zaposlene in hkrati varen za podjetje.


KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA:
Kadrovikom, HR managerjem, vodjem izobraževanj, direktorjem srednjih in malih podjetij, vodjem oddelkov
A

PREDAVATELJICA:

Andreja Samec Koderman, direktorica Kadrovske asistence.

Specializirana je za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov. Skrbi tudi za izvedbo kadrovskih storitev v podjetju na najvišjem nivoju in razvoj zaposlenih v podjetjih. Kot predavateljica je na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov 2015 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je bila nominirana za eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado je prevzela na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaiu. Andreja je diplomirana ekonomistka, specialistka managementa, licencirana svetovalka Profiles International, uradno priznana izvajalka nacionalnih VKO projektov, kadrovska revizorka in sodnica porotnica na delovnem sodišču. 

INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 145,00 EUR + 22% DDV za plačilo 176,90 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 27. novembra 2019 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 27. novembra 2019. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča. 
A

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com