Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

SODOBNA PRODAJNA PSIHOLOGIJASODOBNA PRODAJNA PSIHOLOGIJA

24.10.2019

Kako prodati, ne glede na starost in vedenjski tip

a1
24.10.2019 od 9.00 do 15.30 ure v Murski Soboti.
Namenjena je vsem prodajnikom, ki aktivno delujejo na pridobivanju novih strank ali skrbijo za povečanje prodaje pri obstoječih.
a
Z letom 2020 se bodo prvič v zgodovini na trgu srečali predstavniki petih generacij. Demografska prognoza kaže, da bo nakupna moč v starostnem
intervalu 58 do 74 let (t.i. Baby boom generacija) zajemala 22%, generacija X, ki zajema potrošnike v starosti od 38 do 57 let zastopalo 30 %, generacija Y ali Milenijce (od 24 do 37 let) bodo zastopali 25%. Vstopila bo nova generacija Z (mladi pod 23 let), ki bodo zajeli okrog 2% vsega delovno aktivnega prebivalstva-torej zaposlenih z višjo kupno močjo.
a
Generacija je sestavljena iz skupine posameznikov podobne starosti, ki so doživele podobne zgodovinske, socialne in življenske dogodke v določenem obdobju (Kupperschmidt, 2006). Način, kako se soočamo z drugačnimi od sebe, lahko prinese različne izide. Nesporno je, da za obvladovanje novih potrošnih trendov, nujno potrebujemo sveže oblike solidarnosti, pozitivne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij. Tovrstne kompetence predstavljajo nov temelj odličnosti sodobnega vrhunskega prodajnika.
a
CILJI PROGRAMA:
Simbioza najnovejših in preizkušenih prodajnih veščin in tehnik za obvladovanje prodajnega procesa in profesionalne rasti;
- TOP tehnike, prijemi in veščine za rast osebne produktivnosti in učinkovitosti v prodaji;
- Neprecenljiva investicija v znanje in dolgoročni razvoj vsakega posameznika, ki se ukvarja s prodajo in živi od prodaje.
a
Izvedba programa temelji na krajših, dinamično in duhovito zasnovanih igrah vlog, simulacijah, demonstracijah in izmenjavi izkušenj/dobrih praks. 
V ta namen bodo udeleženci delali na lastnih primerih iz vsakodnevne prakse in na lastnih situacijah, s katerimi se srečujejo pri komunikaciji s strankami.

VSEBINA
1. Osebna analiza uspeha v prodaji kot orodje za iskanje novih priložnosti in osebnega napredka.
2. Analiza navad in razbijanje + ustvarjanje novih navad, ki vodijo do uspeha:
- moč navad za današnjo prakso - mini test »streznitve«.
- osebni instalacijski protokol do uspeha z uporabo tehnike nazaj v prihodnost.
3. Kaj delajo vrhunski prodajniki, da so konstantno uspešni - samoocena prodajno komunikacijskih veščin na osnovi 12 ključnih karakteristik) in
primerjava začetne in končne ocene na podlagi ponderiranih karakteristik.
4. Kako se izogniti 18 napakam, ki »ubijajo« posel - vsak od udeležencev bo sam ali mini timih identificiral tiste napake, ki se najbolj
pogosto pojavljajo.
5. Analiza 5 vprašanj, ki si jih vaši partnerji zastavljajo preden se odločijo:
- Kako ustvarimo prepričljiv prvi vtis (model POZOR) in 5 večnih komunikacijskih resnic v prodaji.
- Zakaj je pomembno razumeti, kaj se stranka podzavestno sprašuje prvih 30 sekund?
- 8 osnovnih razlogov, zakaj se stranke ne odločijo za nakup.
- Mini delavnica: kje smo boljši od konkurence in zakaj se stranke odločijo za vas? (iskanje racionalnih in emocionalnih motivov).
6. Prepoznavanje in prilagajanje pogajalskega stila na podlagi vedenjskih stilov strank.
- Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?
- Kako lahko prilagodim komunikacijo stranki in ji »zlezem pod kožo«?
- Konkretne usmeritve in nasveti, da boste dosegli vaš cilj v prodaji.
7. »Kdo so v očeh časa« - spoznajmo »novodobne« potrošnike:
- Značilnosti Baby boom, X, Y in Z generacije.
- Močne in šibke karakteristike posamične starostne skupine.
- Vrednote in motivacije posamičnih generacij ter kdo so njihovi vzorniki.
8. Spoznajte glavnega tigra, ki v kar 93% uniči odločitev za nakup.
9. »Z blagimi sredstvi lahko spremenite svet«:
- Priporočljivi komunikacijski kanali glede na generacijo.
- Praktični nasveti primerne komunikacije.
10. »Prodaja je umetnost, znanost in igra« v medgeneracijski potrošnji
- Nakupne navade generacij
- Prodajni triki za posamično starostno strukturo
- Različne generacije cenijo različne stvari.
11. Mini trening prijaznosti in vztrajnosti v današnjem dinamičnem svetu, kjer je edina stalnica danes sprememba.
12. »Follow up management« kot osnova učinkovitega zaključevanja prodajnih priložnosti pri mlajših potrošnikih.
13. 5 najbolj udarnih in učinkovitih follow-up tehnik, ki vam omogočajo zaključiti posel, ne da bi postali »tečni« za stranko?
14. Osebni »evergreen« načrt - filozofija 1 stvari, ki jo lahko spremenim pri sebi danes, ne glede na spremenjujoče se prodajne trende 
- vsak udeleženec naredi motivacijski osebni akcijski načrt.
a
ŽELJENI REZULTATI V PRODAJI
1. Prilagodljivo prodajno/nakupno okolje
2. Zadrževanje obstoječih kupcev
3. izboljšati komunikacijske veščine in tehnike, ki povečujejo učinkovitost v komunikaciji s strankami
4. usvojiti aktivni pristop v komunikaciji in sposobnost prilagajanja v različnih situacijah in različnim vedenjskim stilom stranke
5. Zmanjševanje konfliktnih situacij
6. Razvoj nakupnih motivacijskih dejavnikov, ki ustrezajo posameznim generacijam
7. povečati število zaključenih priložnosti oz. odprtih ponudb (t.i. win/loss razmerje) in s tem izboljšati prodajni rezultat,
8. Medsebojno spoštovanje in zaupanje med različnimi generacijami
9. Sodelovanje med zaposlenimi različnih starosti in posledično povišana produktivnost prodajnega osebja
a
TRENERKA:
Vesna Rizman je po končanem študiju na Fakulteti za gradbeništvo in Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru - smer gospodarsko inženirstvo, 5
let gradila kariero kot ena od najuspešnejših svetovalk v finančnem sektorju in ob tem intenzivno opravljala delo prodajnega mentorja.
Nekoč so jo v izobraževalnem svetu poznali zgolj v konjeniškem športu, saj je velika navdušenka teh plemenitih živali že od majhnih nog. Kot inštruktorica jahanja predaja svoja znanja in izkušnje različnim generacijam že več kot 14 let. Sodelovala je pri terapijah s pomočjo konja za osebe s posebnimi potrebami, kjer je od blizu lahko pričala neverjetni sposobnosti konja na človeško telo in psiho. Psihologija in različne metodologije
predajanja znanja so jo od nekdaj zanimale v najširše globine.

Deloma iz tega razloga se je tudi podala v alternativno zdravljenje in postala Theta Healing®praktik. Je energična in motivacijska oseba, ki zna predati svoje znanje na najrazličnejše načine. Navdušuje jo proces sprejemanja in predajanja znanja, najbolj pa uživa, ko se rezultati njenega dela
vidijo skozi rezultate njenih vajencev. Njena naloga je prodajno mentorstvo, kar še v pravem in praktičnem pomenu besede v Sloveniji zaenkrat (še) ni tako poznano...

Vesnina specialnost:
- Prodajno mentorstvo
- Prodajne veščine in orodja
- Vodenje prodajnega razgovora
- Praktična psihologija prodaje
- Verbalna in neverbalna komunikacija
- Planiranje in analitika v prodaji
- Motivacijska orodja
- Medgeneracijsko sodelovanje
a
INVESTICIJA V PROGRAM
Investicija v vaše znanje znaša 159,00 EUR + 22% DDV za plačilo 193,98 EUR na udeleženca.

Kotizacijo poravnajte najkasneje do 17. oktobra 2019, na: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 17. oktobra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Dva (delovna) dni pred izvedbo odjava ni mogoča.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com