Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2019 SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2019

11.04.2019

V četrtek, 11. aprila 2019, od 9.00 do 14.00 ure, v Murski Soboti.

Novo: vsem prijavam do 4.4. obračunamo 10% popust.

Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) je doživela kar nekaj sprememb, ki so posledica uskladitve z zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Te spremembe vplivajo predvsem na zunanje poročanje za leto 2019, zato je sedaj skrajni čas za seznanjanje s spremembami. Da bi pridobili vpogled v spremembe in napotke za prilagoditev procesov v računovodskih oddelkih se udeležite izobraževanja in se pripravite na implementacijo sprememb. 

Urnik izvedbe:

8.30 - 9.00 Sprejem ob kavi in čaju ter registracija
9.00 - 10.30 Prvi del seminarja
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.30 Drugi del seminarja
12.30 - 12.45 Odmor
12.45 - 14.15 Tretji del seminarja 


Program


- SRS 15 (2019) Prihodki
  - Primerjava SRS 15 (2019) in SRS 15 (2016)
  - Osnovne definicije iz standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena,..
  - Zgledi knjiženja po SRS 15 (2019)
  - Primerjalni prikaz SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) po členih (Priloga v gradivu)

 

- Sprememba SRS 3 

  - Finančni instrumenti


- Pojasnilo o kriptovalutah


- Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)
  - Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah
  - Najemi manjših vrednosti in kratkotrajni najemi
  - Začetno merjenje obveznosti iz najema
  - Kasnejše spremembe najemov na zgledih- podaljšanje ali krajšanje trajanje najema, odpoved, sprememba višine obroka,....
  - Prehod na nov standard
  - Primerjalni prikaz 2016/2019 obstoječih členov SRS (2016) povezanih z najemi (Priloga v gradivu)

 

- Vprašanja in odgovori


Na našem seminarju boste v kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS. Posebej vam bosta v pomoč obe prilogi s primerjavo členov standardov iz leta 2016 in 2019. Priloge z zgledi knjiženj vam bodo služile pri delu v praksi. Po zaključku bo predavateljica odgovarjala tudi na vprašanja povezana z ostalimi računovodskimi standardi.

 

Seminar je namenjen:
• poslovodstvu (direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom)
• pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh
• analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov
• informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

 

Zakaj se udeležiti seminarja
• Ni samo teorija - vse do zgledov knjiženj in napotkov za operativno delo
• Predstavili bomo davčni vidik
• Dobili boste odgovor na vprašanje ali je potrebna posebna programska podpora za vodenje
• V vašem kraju - predavateljica, ki je izvedla že več ponovitev seminarja

 

Predavateljica:
Seminar bo vodila Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon

Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Je avtorica zgledov knjiženj povezanih z relevantno zakonodajo v okviru skupnega projekta s podjetjem Tax-fin-lex.

 

Investicija v program
Investicija v vaše znanje znaša 220,00 EUR + 22% DDV za plačilo 268,40 EUR na udeleženca.

Kotizacijo poravnajte najkasneje do 4. aprila 2019, na: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 4. aprila. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Dva (delovna) dni pred izvedbo odjava ni mogoča.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com