Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Arhiviranje kadrovskih dokumentov in zakoniti postopek pretvorbe klasičnih doku. v digitalni arhivArhiviranje kadrovskih dokumentov in zakoniti postopek pretvorbe klasičnih doku. v digitalni arhiv

10.10.2019

a

Arhiviranje kadrovskih dokumentov in zakoniti postopek pretvorbe klasičnih dokumentov v digitalni arhiv.


V četrtek, 10.10.2019 od 9.00 do 13.30 ure v Murski Soboti.

 

Na podlagi zakonskih določb zaradi potreb zaposlovanja in priznavanja pravic zaposlenim zbirate in vodite raznovrstno kadrovsko dokumentacijo, pogodbe o zaposlitvi, sklepe, odločbe, plačilne liste ipd. Dokumentacija je obsežna in vsebuje zaupne osebne ter poslovno pomembne podatke. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami.

Večino dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji.

Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika GDPR in ZVOP-1.

Roki hrambe kadrovskih dokumentov so izjemno pomembni pri pretvorbi dokumentov v digitalni arhiv, kjer trajno hranimo le listine, predpisane s strani delovnopravne zakonodaje.


PROGRAM:

 • Pravilno dokumentiranje postopka zaposlitve delavca
 • Zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati ob zaposlitvi sodelavca
 • Dokumenti, ki jih v postopku zaposlitve shranimo v personalno mapo in za koliko časa
 • Dokumenti, ki smo jih skladno s GDPR in ZVOP-1 dolžni trajno uničiti
 • Čas hrambe posameznih dokumentov, ki jih ustvarimo v postopku zaposlitve delavca in dokumentov, ki nastanejo v času delovnega razmerja
 • Kadrovski dokumenti v personalni mapi, ki imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje in za katere podatke potrebujemo privolitev sodelavca
 • Listine v personalni mapi - katere so trajne in katere listine lahko uničimo
 • Na kakšen način zakonito vzpostaviti digitalni arhiv personalnih map s trajno veljavnostjo
 • Najpogostejše napake digitalnega arhiviranja personalnih map
 • Pod katerimi pogoji so dokumenti personalne mape v procesu digitalne transformacije enakovredni originali
 • Kako se lotiti postopka vzpostavitve digitalnega arhiva personalnih map, ki bo razbremenil dokumentarni arhiv
 • V katerih primerih digitalne pretvorbe personalnih map lahko uničimo klasične personalne mape bivših sodelavcev
 • Zanimivi praktični primeri in vprašanja

V zadnjem delu boste prejeli odgovore na vprašanja, ki jih tekom izobraževanja niste prejeli. Vabimo vas, da nam že pred izvedbo pošljete za vas zanimiva vprašanja, ki niso zajeta v programu.


KORISTI IZOBRAŽEVANJA:

 • poznali boste pravne osnove za pravilno hrambo kadrovske dokumentacije (ZDR-1, ZEPDSV, GDPR, ZVOP),
 • poznali boste obvezne sestavine osebne mape, kaj lahko v mapah hranimo in česa ne,
 • poznali boste postopke hrambe kadrovske dokumentacije v papirni in digitalni obliki,
 • v skladu s predpisi in potrebami poslovanja boste učinkovito upravljali z dokumentacijo in tako znali delovnemu inšpektorju pravilno argumentirati vodenje evidenc,
 • dobili boste odgovore na mnoga vprašanja, ki se vam porajajo ob vzpostavljanju, vodenju in hrambi osebnih map in evidenc

Siva območja v zakonodaji in praktični primeri
Zaradi včasih nedorečene zakonodaje se pojavljajo različna mnenja s strani inšpektorata, ministrstva in že sprejetih EU smernic. Pojasnili bomo, za katere primere gre in kako v njih - kot delodajalec, ravnati.

Celotno izobraževanje bomo podkrepili s praktičnimi primeri iz prakse, najnovejšo pravno prakso ter novostmi, ki so v pripravi na tem področju.

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

Seminar je namenjen kadrovikom, poslovnim sekretarjem, računovodjem in drugim zaposlenim, ki pri svojem delu vodijo kadrovske evidence in personalne mape.Siva območja v zakonodaji in praktični primeri
Zaradi včasih nedorečene zakonodaje se pojavljajo različna mnenja s strani inšpektorata, ministrstva in že sprejetih EU smernic. Pojasnili bomo, za katere primere gre in kako v njih - kot delodajalec, ravnati.

Celotno izobraževanje bomo podkrepili s praktičnimi primeri iz prakse, najnovejšo pravno prakso ter novostmi, ki so v pripravi na tem področju.

 

PREDAVATELJICA:

Andreja Samec Koderman, direktorica Kadrovske asistence.

Specializirana je za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov. Skrbi tudi za izvedbo kadrovskih storitev v podjetju na najvišjem nivoju in razvoj zaposlenih v podjetjih. Kot predavateljica je na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov 2015 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je bila nominirana za eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado je prevzela na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaiu. Andreja je diplomirana ekonomistka, specialistka managementa, licencirana svetovalka Profiles International, uradno priznana izvajalka nacionalnih VKO projektov, kadrovska revizorka in sodnica porotnica na delovnem sodišču.

 

INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 145,00 EUR + 22% DDV za plačilo 176,90 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 3. oktobra 2019 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 4. oktobra 2019. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com