Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P(OSTANITE) ODLIČEN VODJAP(OSTANITE) ODLIČEN VODJA

26.11.2019

Izobraževanje P(ostanite) odličen vodja je enkratna priložnost, da naredite korak naprej v vašem vodenju in postanete avtentični vodja, za katerim se kadi.

a
Delavnici bosta potekali v torek, 26.11. in v torek, 3.12.2019 od 9.00 do 16.00 ure v Murski Soboti 
(Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota).

Za hitre prijave, do petka, 15.11. obračunamo 10% popust na prijave!

Vodja mora biti osebnostno zrel, empatičen, z visokimi moralnimi vrednotami. Tako mora vedeti prepoznati pozitivne sposobnosti in prednosti zaposlenih. Zavedati se mora, da ima v timu ljudi z različnimi osebnostmi, cilji, željami in sposobnostmi. V vseh pa mora zbuditi željo, da bodo po svojih najboljših močeh in zavzeto prispevali k napredku podjetja. Prav sposobnost ustrezne motivacije je ključnega pomena, saj visoka motiviranost zaposlenih predstavlja konkurenčno prednost zaposlenih. Po drugi strani, pa mora vodja znati tudi prisluhniti, kakšne težave imajo zaposleni, se vprašati, kako jim lahko pomaga, razmisliti, s kakšnimi strahovi se sooča.

 

Ena najbolj sprejetih dognanj na področju psihologije dela je namreč, da delo pomembno prispeva k posameznikovemu zadovoljstvo in sreči (Rodriguez - Munoz in Sanz-Vergel, 2013). Vodstva podjetij se vsak dan bolj zavedajo, da je zadovoljstvo zaposlenih v vedno večji povezavi z medsebojno povezanostjo posameznikov znotraj ekipe. To se odseva v produktivnosti podjetja in ustvarjanju kapitalskega dobička. Z letom 2020 se bodo prvič v zgodovini na delovnem mestu srečali predstavniki petih generacij. Demografska prognoza kaže, da bodo zaposleni v starostnem intervalu 58 do 74 let (t.i. Baby boom generacija) zajemali 22% celotnega delovno aktivnega prebivalstva. T.i. generacija X, ki zajema zaposlene v starosti od 38 do 57 let bo zastopala 30 % delovno aktivnega prebivalstva in generacija Y ali Milenijce (od 24 do 37 let) bo zastopala 25%. Vstopila bo nova generacija Z (mladi pod 23 let), ki bodo zajeli okrog 2% vsega delovno aktivnega prebivalstva. Ali lahko podjetje uspešno posluje, ne da bi imelo vpeljano strategijo upravljanja z različno starostno strukturo zaposlenih - medgeneracijski management?

 

Generacija je sestavljena iz skupine posameznikov podobne starosti, ki so doživele podobne zgodovinske, socialne in življenske dogodke v določenem obdobju (Kupperschmidt, 2006). Trk različnih generacij v podjetju pomeni, da zaposleni različnih starosti s seboj na delovno mesto prinašajo različne vrednote in pristope k delu. Način, kako se soočamo z drugačnimi od sebe, lahko prinese različne izide. Za obvladovanje prihajajočih demografskih sprememb je ključen razvoj novih oblik solidarnosti, pozitivne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij, primerna motivacija delodajalca k medsebojni podpori, učenju in prenosu znanja, izkušenj med generacijami v podjetjih. Tovrstne kompetence predstavljajo temelj odličnosti vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu. Bistvo je v razumevanju sprememb v načinu dela, ki zahteva od zaposlenih, da razumejo in v praksi uporabljajo učinkovite komunikacijske tehnike in pristope.

 

Delavnica vključuje različne vsebinske sklope iz področja učinkovite medsebojne komunikacije, motivacije, vodenja, delegiranja in reševanja konfliktnih situacij. Program je simbioza najnovejših in preizkušenih veščin za osebni in profesionalni razvoj vodij oddelkov, timov ali podjetij. Nastal je na podlagi 20 letne prakse vodenja različnih prodajnih ekip in individualnih coachingov.

 

Poseben poudarek programa je na praktičnosti. V ta namen bodo udeleženci delali na lastnih primerih iz vsakodnevne prakse in na lastnih situacijah, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem vodenju in komunikaciji. Vsi moduli vključujejo sodobna "pravila igre" za vsakodnevno medsebojno komunikacijo v timu, sodobne pedagoške pristope za dvig osebne profesionalnosti in učinkovitosti ter sodobna in v praksi preverjenja orodja/veščine vodenja.

 

PROGRAM:


I. MODUL: MOČ POZITIVNEGA VODENJA IN OSEBNE KOMUNIKACIJE KOT JEDRO VRHUNSKEGA VODENJA

 

Čustveno inteligentna in situacijsko prilagodljiva komunikacija kot temelj operativne delovne odličnosti. Poanta je v razumevanju in sprejemanju različnosti v načinu komunikacije z zaposlenimi, ki zahteva od vodij, da razumejo in v praksi uporabljajo učinkovite komunikacijske tehnike in pristope. Brez učinkovite in proaktivne komunikacije ni učinkovitega vodenja.

 

1. "SWOT osebna analiza vodenja v vodenju" - učimo se tako iz napak kot iz lastnih uspehov.

2. Vloga, pomen in zavedanje odgovornosti vodje - kdo sem kot vodja?

3. Analiza navad in razbijanje cone udobja + ustvarjanje novih navad, ki vodijo do bolj učinkovitega vodenja.

4. 5 paradoksov fenomenalnega vodenja.

5. 6 ključnih področij, na katerih se oblikujete kot vodja.

6. Vodja kot zgled: kaj pomeni biti vodja z integriteto in česa NE počnem, če želim ohraniti avtoriteto in kredibilnost  5 velikih ubijalcev in 5 velikih gradnikov kredibilnosti vodje.

7. Kako povečamo občutek vrednosti sodelavcev in s tem krepimo lastno integriteto in avtoriteto  dopolnite vašo predstavo o sodelavcu.

8. Moj vodja ve, KAJ dela/KAJ delam/KAJ delamo in KAJ bomo če....

9. MODEL 7 P minus - ubijalci in pasti učinkovite komunikacije s sodelavci + MODEL 7 P plus - gradniki učinkovite komunikacije s sodelavci.

10. Kako ustvarimo dober stik s sodelavcem (model POZOR) in 5 večnih komunikacijskih resnic.

11. Mini diskusija: vedenjski stili sodelavcev - praktična delavnica prepoznavanja 4 različnih vedenjskih stilov svojih sodelavcev:

  - Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?
  - Pogovor v skupinah po 4, kaj je značilno za posamezen tip in kam po vašem mnenju sodite.
  - Kako vedenjski tip vpliva na vaš stil vodenja?

12. Katera so glavna vprašanja, ki si jih kot vodja postavim vsak dan?

13. 8 pasti vodenja in kako se jim izogniti v praksi?

14. Osebni akcijski načrt - filozofija 1 stvari, ki jo lahko spremenim pri sebi danes, da bo vse ostalo potekalo lažje  vsak vodja naredi motivacijski osebni akcijski načrt.

15. Soustvarite lasten seznam TOP priporočil za vodenje - dobra praksa in konkretne usmeritve za vaše delovanje na delovnem mestu.

16. Mini kreativni tim building »z vrvjo do kvadrata« - namen je razumeti pomembnost verbalnega in neverbalnega izražanja na delovnem mestu vodje.

a

II. MODUL: VODITELJSKA ORODJARNICA - učinkoviti principi in praktična orodja vodenja za vsak dan - BEST OF THE BEST za vsakodnevno vodenje

 

Pri ustvarjanju in ohranjanju motivacije in nenehnem osebnostnem razvoju ter napredovanju je pomembno, da pomagamo sodelavcem učiti se iz lastnih napak, kar je predpogoj za uspešen razvoj. Natančna, pravočasna in iskrena povratna informacija lahko prispeva k spremembi, dobrim medsebojnim odnosom in učinkovitemu komuniciranju. Veščina podajanja povratne informacije (pohvala, kritika, usmeritev...) je eno izmed temeljnih lastnosti dobrega vodje in ključnih orodij vodenja. Na delavnici boste osvojili in preizkusili praktično uporabo tudi drugih orodij vodenja: vprašanja, aktivno poslušanje, delegiranje, pohvala, konstruktivna kritika, vodenje internih sestankov, motiviranje in timsko delo.

 

1. Vodenje z vprašanji: moč 6K vprašanj.

2. Matrika vodenja: zna/ne zna/hoče/noče in kako pristopiti oz. motivirati sodelavca v vsakem od štirih možnih kombinacij?

3. Pohvaliti in ne laskati - na kakšen način formirati pohvalo, da bo kredibilna in s pozitivnim učinkom na sodelavce. 
- Razlike med konstruktivno in negativno kritiko.
- Veščine za sprejemanje kritike + mini trening v parih: izvedba podajanja feedbacka glede na realne situacije v praksi.
- 3 osnovne zakonitosti pohvale + vaš odziv s pljuskom pohval.
- Kaj vse lahko pohvalite pri vaših sodelavcih: model ROIAN.

4. Kako lahko podamo učinkovito povratno informacijo tako, da razvijamo posameznika in celotno ekipo - 8 načel dobrega feedbacka z uporabo principa UPS + TDI?

5. Mini trening v parih: prakticiranje izvedbe podajanja feedbacka glede na realne situacije udeležencev, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu.
- Analiza uspeha: vsak udeleženec prejme komentar in usmeritveni feedback trenerja.

- Praktični primeri dobrega feedbacka (1 na 1 razgovori).

- Kako prilagoditi način podajanja povratne informacije glede na vedenjski tip sodelavca?

6. V čem je razlika med delegiranjem in obratnim delegiranjem in zakaj je to pomembno za vas (kdo vodi koga)?
- 2 ključna koncepta delegiranja: odgovornost in pooblastila.
- Osnovna zakonitost delegiranja.
- Od 4 x KAJ do 5 x DAJ.
- Koristi delegiranja za vodjo in namigi za odlično delegiranje.
- Checklista učinkovitega delegiranja + 11 nasvetov učinkovitega delegiranja

7. »Z blagimi sredstvi lahko spremenite svet«:

- Priporočljivi komunikacijski kanali glede na generacijo
- Praktični nasveti primerne komunikacije
8. Priporočila po principu »ISKRE« za delodajalca/vodje:
- Pričakovanja generacij do vodstva.
- Načini dela, ki so značilni za različne starosti.
- Način sprejemanja avtoritet.
- Nagrajevalni sistemi za različne generacije
- Predlagani stili vodenja
- Različni tipi mentoriranja
9. Praktični predlogi reševanja konfliktnih situacij glede na starost.

10. Mini kreativni tim building: »zgradimo stolp« - namen je prikazati pomembnost uporabe osnovnih veščin vodenja.

11. Model 3 P-jev kot temelj motiviranja in učinkovitega delovanja vodje.

 

KORISTI PROGRAMA

- usvojili boste načine in vzvode, kako lahko krepite lastno integriteto kot vodja različnim starostnim skupinam,
- izognili se boste tipičnim pastem vodenja in posledično postali boljši vodja, ne glede na svojo starost
- določili boste svoj prevladujoči vedenjski stil na podlagi vrednot in poiskali načine, kako lahko na podlagi tega prilagodite vaš način komunikacije z vašimi sodelavci
- izboljšali oz. usvojili boste učinkovito tehniko podajanja povratne informacije (feedbacka) in posledično izboljšali profesionalnost in kakovost vodenja
- izboljšati komunikacijske veščine in tehnike, ki povečujejo učinkovitost komunikacije s sodelavci in povečati povezanosti med oddelki (timski duh)
- več samodiscipline, osredotočenosti in odločnosti pri vodenju
- povezati tim in izkoristiti njegove potenciale

 

VREDNOST CELOTNEGA PAKETA VKLJUČUJE:

• delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca,
• praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih),
• TOP priporočila za vodenje,
• mini priročnike, motivacijske kartice in TOP priporočila za vodenje,

• slikovno tekstovno poročilo po vsakem zaključenem modulu,

• usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe,
• motivacijske kontakte s trenerjema preko e-maila in telefona,
• izmenjavo kontaktov za networking,
• 50 največjih motivacijskih izrekov.


SPECIALNI BONUS ZA UDELEŽENCE

• Testiranje na podlagi Myers-Briggsovega tipološkega indikatorja osebnosti vodje (M.B.T.I.O.), s katerim ugotovimo prevladujoči psihološki tip vodje in njegovo skladnost z idealnim osebnostnim profilom vodje.

 

TRENERJI:

Mag. Bojan Krajnc ima več kot 20 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestižna mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev.
Je višji predavatelj in nosilec na Doba fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.
Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmerivi e-poslovanje.
Kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so Addiko Bank, Sberbank, Adriatic Slovenica, ZZZS, Generali, Zavarovalnica Grawe, Finančna hiša, I.Q. agencija, Impol Group, Sico, Robust, Kolektor Etra, Cetis, Roto, Mikro + Polo, Siliko, Messer, Tuš, Sanolabor, Meusburger, PS, Schindler, Mazda Slovenija, Adria Airways, Lek Veterina, Intercet, BDM Club, MOL Slovenija, Amstaf Gmbh in drugi.
Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija. V treningih uživa, udeležencem pa se skuša čim bolj približati tako, da se poglobi v njihov vsakdanje delo s strankami in prodajni proces ter skuša najti kar največ izboljšav, da bodo prodajni rezultati še boljši.
a
Bojanova specialnost:
• prodajne in voditeljske veščine in orodja,
• verbalna in neverbalna komunikacija,
• optimizacija prodajnih procesov,
• CRM (Customer Relationship Management),
• tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji,
• učinkovita pogajanja in priprava na fenomenalni sejemski nastop.

Tadeja Krajnc je prof. zgodovine in univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik, trenerka komunikacijskih veščin in osebne rasti ter svetovalka za izboljšanje poslovne klime v podjetjih, je certificiran NLP Mojster Praktik.
V sklopu podjetja LOPIS skrbi za inovativne izobraževalne programe, izvaja izobraževanja in delavnice s področja NLP-ja, komunikacijskih veščin, delavnice za starše in pedagoške delavce, delavnice osebne rasti in tudi svetovanja oz. individualne osebnostne coachinge v podjetjih za osebno ter poslovno rast. Je avtorica različnih strokovnih člankov, redno objavlja članke na spletni strani: zastarse.si in še drugo.
Kot trenerka in poslovna svetovalka sodeluje z uspešnimi slovenskimi podjetji: Adriatic Slovenica d.d., Amstaf Gmbh, AVL - AST d.o.o., Cetis d.d., Noah d.o.o., Štajerska gospodarska zbornica Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ZZZS, ...
Na njenih praktično-izkustvenih delavnicah lahko udeleženci začutijo, da deluje iz prakse in da jo delo z ljudmi navdihuje.
Vsako napredovanje posameznika jo navduši in ji da nov zagon.
a
Tadejina specialnost:
• izvajanje NLP tehnik za osebno, poslovno in duhovno rast
• osebno in poslovno svetovanje pri osebni rasti (IOC - individualni osebnostni coaching)
• verbalna in neverbalna komunikacija
• reševanje in obvladovanje konfliktnih situacij
• učinkovita medsebojna komunikacija
• komunikacijska retorika
• motivacijska orodja
• svetovanje o tem, kako izboljšati družinsko in poslovno klimo

 

KOTIZACIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 359,00 EUR + 22% DDV za plačilo 437,98 EUR na udeleženca za oba modula in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek,  priporočila, motivacijske kontakte s trenerjema in testiranje na podlagi Myers-Briggsovega tipološkega indikatorja.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 19. novembra 2019 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 19. novembra 2019. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com