Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Obveze in možnosti pri obdavčitvi dobička iz kapitalaObveze in možnosti pri obdavčitvi dobička iz kapitala

12.04.2018

Obveze in možnosti pri obdavčitvi dobička iz kapitala (prodaja, podaritev, likvidacija deleža) ter obdavčitev drugih izplačil lastnikom povezanih s kapitalom družbe

a
12. april 2018 od 9.00 do 13.00 ure v Murski Soboti (Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota).

Za prijave do 30.3.2018 obračunamo 10% popust!

 

Prodaja poslovnega deleža, podaritev deleža otrokom, prenos deleža zaposlenim, prenehanje podjetja, zamenjava deležev idr. so po veljavnem Zakonu o dohodnini »transakcije«, ki se jih obdavči z davkom od dobička iz kapitala. Trenutno veljavna padajoča davčna lestvica omogoča, da ste, glede na dobo lastništva deleža obdavčeni po nižji stopnji od splošne 25% ali v nekaterih posebnih primerih celo oproščeni plačila davka. Kako in kdaj bi to za vas lahko veljalo? Kako izpolniti napoved za odmero dohodnine v primeru odsvojitve kapitala? Kako izračunati davčno osnovo in davčno obremenitev?

 

Bliža pa se tudi čas, ko bomo v podjetjih razmišljali o izplačilih lastnikom in drugim deležnikom del izobraževanja namenjamo tudi možnostim in obvezam v zvezi z izplačilom dobička.

 

PROGRAM:

Izplačilo dobička
• Zakonska podlaga
• Kdaj in do kakšne višine ter komu lahko dobiček razdelimo
• Primer sklepa o delitvi bilančnega dobička
• Izplačilo dobička družbeniku - pravni osebi
• Izplačilo dobička družbeniku - fizični osebi
   o Davčna osnova
   o Dohodnina (višina, kdo in kdaj jo plača)
• Izplačilo dobička zaposlenim

 

Odsvojitev poslovnih deležev
• Kaj vse šteje za odsvojitev kapitala in je obdavčeno
• Prodaja poslovnega deleža
   o Osnovna kupo-prodajna pogodba
   o Knjigovodska vrednost podjetja
   o Napoved za odmero dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev 

      ter investicijskih kuponov - primer izpolnitve
   o Odkup/prodaja lastnega deleža s strani podjetja - ali lahko pomeni nižjo obdavčitev 

      dobička za lastnike?
• Neodplačni prenos poslovnega deleža
• Podaritev poslovnega deleža in dedovanje
• Izstop in izključitev družbenika

 

Prenos nepremičnin iz d.o.o. na družbenike
• Oddelitev dela podjetja
• Prodaja - poplačilo kupnine iz dobička

 

Likvidacija po skrajšanem postopku in obdavčitev

 

Odgovori na individualna vprašanja udeležencev


Cilji izobraževanja - katere odgovore boste prejeli na izobraževanju?

- Kdaj in do kakšne višine lahko razdelimo dobiček (bilančni in čisti dobiček)?

- Posebnosti pri izplačilu dobička, ko je lastnik pravna oseba.
- Kako ravnati, kadar želite zaposlenim izplačati del dobička?
- Kdaj je možno dobiček izplačati ceneje, oz. po nižji stopnji kot 25 %?
- Koliko davka boste plačali ob tržni prodaji podjetja?
- Ali je z davčnega vidika smiselno odkupavati lastni delež v podjetju?
- Kaj z davčnega vidika pomeni podaritev poslovnega deleža?
- Kako boste obdavčeni v primeru likvidacije po skrajšanem postopku?

 

GRADIVO IN UPORABNI DOKUMENTI

Udeleženci bodo na izobraževanju dobili tudi sledeče dokumente:
• Primer sklepa o delitvi bilančnega dobička
• Osnovna kupo-prodajna pogodba (prodaja poslovnega deleža)
• Primer izpolnitve napovedi za odmero dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno lastnikom oz. direktorjem malih in srednjih podjetij (d.o.o.) ter računovodjem.

 

PREDAVATELJICA

Mateja Ahej - Mateja se že več kot 10 let profesionalno ukvarja z lastniškimi preoblikovanji podjetij (M&A), svetovanjem družinskim podjetjem pri vzpostavljanju nasledstva, finančnim upravljanjem ter vrednotenjem malih in srednjih podjetij ter davčnimi vprašanji povezanimi z odsvojitvijo deležev.

 

Je avtorica številnih strokovnih prispevkov in priznana predavateljica s področja prodaje podjetij, vrednotenja podjetij, korporativnih financ in davkov.

 

Kot mentorica startupom in mladim podjetjem sodeluje v programih Go:Global Slovenia Tehnološkega parka Ljubljana in Tovarne podjemov Maribor.

 

INVESTICIJA V PROGRAM

Investicija v vaše znanje znaša 176,00 EUR + 22% DDV za plačilo 214,72 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5. aprila 2018 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 5. aprila 2018. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com