Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

ZAKLJUČEK LETA IN DAVČNI OBRAČUN ZA KMETA ZAKLJUČEK LETA IN DAVČNI OBRAČUN ZA KMETA

17.01.2018

Praktična delavnica

V sredo, 17.1.2018 od 9.00 do 14.15 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota.

Za prijave do 8.1.2018 obračunamo 10% popust!

 

Čeprav je stalnica, da so prav za kmetijsko dejavnost objavljene spremembe tik pred zdajci, je prav, da že pred spremembami v poslovnih knjigah uredimo vse potrebno.

 

PROGRAM

Na seminarju bomo pregledali primere knjiženja in sicer:
• Obračun prispevkov za zavezanca z upoštevanjem dejstva, da prejema subvencionirane prispevke
• Obračun prispevkov za družinske člane
• Kako je z obračunom materialnih stroškov za zavezanca in člane KMG


• Izdelali bomo obračun proizvodnje
• Pogovorili se bomo o metodah vrednotenja zalog in pravilne določitve vrednosti na presečni dan
• Poračunali bomo odložene prihodke iz naslova prejetih nepovratnih sredstev
• Pravilno umestili subvencije in prejeta nepovratna sredstva za tekoče leto

 

V drugem delu seminarja pa bomo sestavljali davčni obračun in se pogovorili o učinkih zalog na bilanco stanja
• Na praktičnih primerih bomo sestavili davčni obračun
• Se pogovorili o morebitnih olajšavah - kaj lahko in kaj ne
• Se seznanili s potrebnimi znanji, ki jih bomo rabili pri tolmačenju zavezancu in zunanjim uporabnikom
• Pregledali bomo postavke v bilanci poslovnega izida
• Izdelali zaključne knjižbe
• In leto zaključili s sestavo bilance stanja za kmetijsko gospodarstvo

 

Pogovorili se bomo tudi o posebnostih poročanja za kmeta
• Kaj in kdaj poročam Fursu
• Kaj in kdaj poročam Upravni enoti
• Kaj, če kaj, poročam Ajpesu

 

Zadnjo uro seminarja bomo, kot običajno, pustili prostor za odgovore na vaša vprašanja, katere lahko že pred pričetkom seminarja pošljete organizatorju

 

PREDAVATELJICA:

Davčna in poslovna svetovalka, vodja računovodskega servisa Strela Majda Strel s.p. z 20-letno tradicijo. V letih 2007 do 2009 je bila zaposlena kot vodja računovodske skupine v družbi Unija, računovodska hiša, d.d. Vrsto let že pripravlja strokovne članke in odgovarja na vprašanja za razne priročnike. Aktivno sodeluje pri utiranju poti za računovodstvo za kmetije. Na temo davki in računovodstvo za kmete je v preteklih letih izvedla že vrsto zanimivih in dobro obiskanih seminarjev. Poleg pisanja člankov in predavanja se tudi praktično ukvarja z računovodstvom, tako za samostojne podjetnike, družbe in seveda tudi za kmetije. Njena posebna odlika je praktičen pristop k problemu, tako da so njeni seminarji vedno s poudarkom na praktičnih primerih, na aktualnih primerih iz prakse.

 

KORISTI IZOBRAŽEVANJA:

Pred sestavo davčnega obračuna je za vsakega računovodjo priporočljivo in pomembno, da osveži svoje znanje.
Na praktični delavnici bomo trli orehe še pred zaključevanjem poslovne bilance in se pripravljali na sestavo davčnega obračuna. 
Dotaknili se bomo tudi sprememb v povezavi s obračunavanjem in poročanjem v vezi zavarovanja nosilcev in članov kmečkega gospodinjstva ter pravilnosti pri vpisovanju v davčni obračun.
Nekaj več časa bomo posvetili obračunu proizvodnje in vrednotenju ter vplivu zalog na izkaz poslovnega izida. 
Nekateri bodo znanja na novo odkrivali, drugi bodo iskali samo potrditve, da delajo pravilno. Za vse pa bomo našli dovolj časa za odgovore na vprašanja in za reševanje konkretnih težav, s katerimi se pri delu srečujejo.

 

INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 158,00 EUR + 22% DDV za plačilo 192,76 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo*, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Za prijave do 8. januarja obračunamo 10% popust in kotiacija znaša 142,20 EUR + ddv, za plačilo 173,48 EUR. 

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10. januar 2017 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 10. januar 2017. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

*Na seminarju boste prejeli minimalno gradiva (nismo vam pripravljala zakonskih določil, ker si lahko preberemo kjerkoli), reševali bomo praktične primere. Povabljeni k aktivnemu sodelovanju.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com