Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

ABC sklepanja in izpolnjevanja pogodb v prodaji in nabaviABC sklepanja in izpolnjevanja pogodb v prodaji in nabavi

15.03.2018


V četrtek, 15.3.2018 od 9.00 do 12.30 ure v Murski Soboti.

V nabavnem in prodajnem procesu vsakega podjetja oz. podjetnika se že v izhodišču takoj srečamo s pogodbenimi odnosi: kako se pogajati, kako skleniti pogodbo, kakšno skrbnost nameniti temu, čemu posvetiti več ali manj pozornosti, kako se izogniti kasnejšim težavam, kakšna jamstva zahtevati, kako urediti medsebojno odgovornost. Pogodbeni odnosi so predvidljivi in tudi ustrezno pravno urejeni.

Ker v procesih nabave in prodaje v podjetjih najpogosteje sodelujejo osebe, ki nimajo pravne izobrazbe, lahko slednje pomeni visoko tveganje za morebitno uspešno in zakonito izvedbo posla brez morebitnih kasnejših negativnih posledic.

S tem namenom bomo izvedli predavanje, na katerem se boste seznanili z vsemi podrobnostmi in pastmi sklepanja pogodb v prodaji in nabavi.

Komu je izobraževanje namenjeno:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate s prodajo in nabavo.

Namen posveta:

Je predstaviti in na praktičen primer razložiti najbolj pomembne pravne institute, s katerimi se zaposleni v prodaji in nabavi srečujete na področju sklepanja pogodb ter opozoriti na tveganja, ki pri tem pretijo na vas.

Vsebina:

o Najbolj pomembne sestavine pogodb pri prodaji in nabavi;
Pregledamo konkretno pogodbo s področja prodaje in nabave in opredelimo najpomembnejše sestavine takšne pogodbe (npr. kraj sklenitve pogodbe, odgovornosti posameznih strank - prevozne klavzule itd., pravice in obveznosti posameznih strank, pristojnost sodišča/arbitraže,...)

o Na kaj moramo biti najbolj pozorni v fazi sklenitve pogodbe;
Pregledamo, katere so faze pred sklenitvijo pogodbe in na kaj moramo z vidika možnih pravnih posledic biti pozorni v teh fazah (npr. kdaj se šteje, da je pogodba sklenjena, če potrdimo ponudbo; sprejem ponudbe s konkludentnimi dejanji....,) ter kaj v fazi sklenitve pogodbe (primer: kako pomembna je lahko določitev pristojnosti sodišča v primeru, če je ena pogodbena stranka iz Slovenije in druga iz ZDA in pride kasneje do pravnega spora)

o Ali je pogodba sklenjena samo na način, da jo podpišeta obe pogodbeni stranki, ali poznamo tudi druge načine sklenitve pogodbe?;
Ali se lahko pogodba sklene tudi s konkludentimi dejanji (npr. Pogodbena stranka A pošlje ponudbo pogodbeni stranki B, v kateri je navedena tudi cena. Stranka B plača stranki A kupnino na TRR brez posebnega podpisa pogodbe. Ali je bilo pogodbeno razmerje sklenjeno, brez da bi bila izrecno podpisana pogodba?)

o Načini sklepanja pogodb (ustno, pisno, telefon, e-mail, vzorčne in formularne pogodbe, splošni pogoji poslovanja....) in kdaj pride do sklenitve pogodbe;
Na kakšne načine lahko vse sklenemo pogodbo - zmotno je mišljenje, ki je splošno sprejeto v praksi, da se lahko pogodba sklene samo pisno; pogodba se lahko sklene tudi ustno, po telefonu, s konkludentnimi dejanji. Izpostavimo splošne pogoje poslovanja, zlasti med dvema strankama, ki sta gospodarska subjekta (npr. uzance)

o pravni pomen in narava pogajanj (pismo o nameri, predpogodba, oblike pogodb...),
Sklenitev pogodbe se navadno prične s fazo pogajanj, v kateri se pogodbeni stranki pogajata in na koncu dogovorita glede bistvenih sestavin pogodbe, kar kasneje zapišeta tudi v pogodbo... Velikokrat je potrebna sklenitev predpogodbe (npr. za pridobitev kredita) - pogledamo, ali je predpogodba pogodba, kaj za njo velja, kakšne so pravne posledice. Predstavimo pismo o nameri ter pravne posledice takšnega instituta.

o Posebnosti pogodb, sklenjenih med gospodarskimi subjekti;
Kadar skleneta pogodbo dve pogodbeni stranki, ki sta gospodarska subjekta, veljajo za takšno pogodbo posebnosti v primerjavi s sklenitvijo med dvema fizičnima osebama (npr. drugačni zastaralni roki, uporaba uzanc,...)

o Razlaga pogodbenih določil;
Slušateljem predstavimo osnovno logiko razlaga pogodbenih določil, da se lahko »postavijo v kožo« sodnika, ki lahko v primeru spora razlaga pogodbena določila in razsodi v sporu

o Določitev in določljivost cene in predmeta pogodbe;
- Kdaj štejemo, da je cena določena;
- predmet pogodbe kot ena temeljnih sestavin pogodbe - kako podrobno ga je potrebno opisati, da se šteje, da je določen

o Faza izpolnitve pogodbe in njen pomen;
- na kakšen način je potrebno ravnati, ko smo pogodbo sklenili in jo pričnemo izvrševati

o Stvarne in pravne napake pri izpolnitvi pogodbe;
- na kateri pogodbeni stranki je odgovornost za pravne in stvarne napake in v katerem primeru?

o Pomen spremenjenih okoliščin in morebitnih reklamacijskih zahtevkov;
- po sklenitvi pogodbe se lahko okoliščine, v katerih je bila pogodba sklenjena, spremenijo - pregledamo, kako ravnati v takšnih primerih;
- kakšni so lahko reklamacijski zahtevki in kdaj so upravičeni?

o Kako ravnati v primeru odpovedi pogodbe?;
- vsaka pogodba ima določen odpovedni rok - pregledamo, kdaj se lahko pogodbo odpove in v kakšnem roku ter kdaj se lahko pogodbo odpove tudi pred iztekom odpovednega roka;
- kakšne so posledice na posamezni pogodbeni stranki v primeru odpovedi?

o Varovanje poslovne skrivnosti pri sklepanju pogodb;
- v veliko primerih lahko s pogodbo zaradi visokih vložkov posamezne stranke zaščitimo poslovno skrivnost - pregledamo institut poslovne skrivnosti in njegove pravne posledice

o Kako je s potencialno odškodninsko odgovornostjo, ki smo ji lahko izpostavljeni?
- Stranka A naloži blago na tovornjak in jo prepelje do stranke B, pri čemer pride med prevozom do požara na tovornjaku in blago pogori - kdo nosi odgovornost za požar? - pregledamo takšne in podobne primere v praksi v povezavo s pravno teorijo o odškodninski odgovornosti

 

Predavatelj:

Aleš Budja, univ. dipl. prav., Davčno in pravno svetovanje Budja, Aleš Budja s.p., poslovni sekretar Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Davčni in pravni svetovalec z več kot 8-letnimi izkušnjami na pravnem in davčnem področju. Avtor številnih člankov ter predavatelj na domačih in tujih seminarjih. Odgovorni urednik in idejni vodja portalov Davčni in pravni slovar pri TFL.

Investicija

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 142,00 EUR + 22% DDV za plačilo 173,24 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek.


Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 8. marca 2018 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 8. marca 2018. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.
Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kateri del obdarovanja vam predstavlja večjo zadovoljstvo?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com