Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Kako p(o)stati FENOMEN-alni vodja, za katerim se kadi in ki navdihuje svojo ekipo?Kako p(o)stati FENOMEN-alni vodja, za katerim se kadi in ki navdihuje svojo ekipo?

18.10.2017

18.10.2017 od 9.00 do 16.00 ure v Murski Soboti.

Za vas smo pripravili vrhunski izobraževalni program, ki je namenjen za potrebe in izzive modernega vodenja (primerno za vodje različnih oddelkov/enot, direktorje podjetij, področne vodje, ...). In vključuje sodobna "pravila igre" za vsakodnevno medsebojno komunikacijo v timu, sodobne pedagoške pristope za dvig osebne profesionalnosti in učinkovitosti ter sodobna in v praksi preverjenja orodja/veščine vodenja.

 

VSEBINA

MOČ POZITIVNEGA VODENJA IN VREDNOTE KOT TEMELJ VODENJA Z INTEGRITO

Vrednote so stvar posameznika, zaradi česar smo kaj pripravljeni narediti ali pa česa nismo pripravljeni narediti. So tisto, za kar smo pripravljeni dati svoj čas, denar in energijo. V službenem okolju vplivajo na to, kako se vodje ali zaposleni odzivamo na ljudi okoli nas, na situacije, razne dogodke, itd.

1. »SWOT osebna analiza vodenja v vodenju - učimo se tako iz napak kot iz lastnih uspehov.

2. Paradoks voditelja: manj se ukvarjaj s seboj in lastnimi interesi in več z drugimi, pa vendar naprej vodi S______, da bi lahko vodil D__________! Najprej opolnomočim sebe, potem opolnomočim sodelavce.

3. Vodja kot zgled: kaj pomeni biti vodja z integriteto in česa NE počnem, če želim ohraniti avtoriteto in kredibilnost?

4. Moj vodja ve, KAJ dela/KAJ delam/KAJ delamo in KAJ bomo če....

5. Vrste vrednot in hierarhija vrednot v službenem in osebnem življenju:
- Mini delavnica »nakupovanja« vrednot:
o Izbor pomembnih vrednot vsakega posameznika iz obeh segmentov.
o Finalni izbor TOP 5 vrednot iz obeh segmentov.
o Razlaga vrednot v trojčkih.

6. Kako povečamo občutek vrednosti sodelavcev in s tem krepimo lastno integriteto in avtoriteto - dopolnite vašo predstavo o sodelavcu.

 

MOČ OSEBNE KOMUNIKACIJE KOT JEDRO VODENJA - BREZ UČINKOVITEGA KOMUNIKACIJE NI VRHUNSKEGA VODENJA
ČIP = čustveno inteligentna in situacijsko prilagodljiva komunikacija kot temelj operativne delovne odličnosti. Poanta je v razumevanju in sprejemanju različnosti v načinu komunikacije med zaposlenimi, ki zahteva od vodij, da razumejo in v praksi uporabljajo učinkovite komunikacijske tehnike in pristope.

1. »Samo-analiza« uspeha v medsebojni komunikaciji.

2. MODEL 4P - ubijalci komunikacije in kvalitetnih medsebojnih dolgoročnih odnosov.

3. Kako ustvariti dober stik (model POZOR) s sodelavcem, da bi sploh lahko vodil in 5 večnih komunikacijskih resnic.

4. V «ŽIVALSKEM VRTU« - Praktična delavnica prepoznavanja 4 različnih vedenjskih stilov svojih sodelavcev (lev, zajec, želva, jagnje):
- Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?
- Spoznali boste sebe in razumeli, zakaj se z določenimi sodelavci razumete odlično, z določenimi pa malo manj - in kaj narediti, da bo vaša komunikacija bolj uspešna.
- Kako lahko prilagodim komunikacijo sodelavcu in mu »zlezem pod kožo«?

5. Komunikacijska retorika: besede, stavki in fraze, ki imajo veliko komunikacijsko moč in pozitivno vplivajo na sogovornika.

6. Mini kreativni tim building »z vrvjo do kvadrata« - namen je razumeti pomembnost verbalnega in neverbalnega izražanja kot vodja.


VODITELJSKA ORODJARNICA - OSNOVNE VEŠČINE IN ORODJA ZA VSAKODNEVNO VODENJE

1. Matrika vodenja: zna/ne zna/hoče/noče in kako pristopiti oz. motivirati sodelavca v vsakem od štirih možnih kombinacij?

2. V čem je razlika med delegiranjem in obratnim delegiranjem in zakaj je to pomembno za vas (kdo vodi koga)?
- 2 ključna koncepta delegiranja: odgovornost in pooblastila.
- Koristi delegiranja za vodjo in namigi za odlično delegiranje.

3. Vodja kot GPS ali UPS ekipe?

4. Kako lahko podamo učinkovito povratno informacijo tako, da razvijamo posameznika in celotno ekipo - 8 načel dobrega feedbacka z uporabo principa UPS + TDI?

5. Pohvaliti in ne laskati - na kakšen način formirati pohvalo, da bo kredibilna in s pozitivnim učinkom na sodelavce.
- Razlike med konstruktivno in negativno kritiko.
- Veščine za sprejemanje kritike + mini trening v parih: izvedba podajanja feedbacka glede na realne situacije v praksi.

6. 6 pasti vodenja in kako se jim izogniti v praksi?

7. Soustvarimo lasten seznam TOP priporočil za vodenje - dobra praksa in konkretne usmeritve za vaše delovanje na delovnem mestu.

8. Udarni zaključek: 3 stvari, ki se jih lahko naučimo in prenesemo v delovno okolje od legendarne bob ekipe Jamajke, po kateri je nastal tudi film.

 

REZULTAT

• usvojili boste načine in vzvode, kako lahko krepite lastno integriteto kot vodja,
• izognili se boste tipičnim pastem vodenja in posledično postali boljši vodja,
• spoznali boste pomen, različne vrste in hierarhijo vrednot v poslovnem in osebnem življenju in ocenil skladnost ciljev in vrednot vodij in sodelavcev,
• določili boste svoj prevladujoči vedenjski stil na podlagi vrednot in poiskali načine, kako lahko na podlagi tega prilagodite vaš način komunikacije z vašimi sodelavci,
• izboljšali oz. usvojili boste učinkovito tehniko podajanja povratne informacije (feedbacka) in posledično izboljšali profesionalnost in kakovost vodenja,
• izboljšati komunikacijske veščine in tehnike, ki povečujejo učinkovitost komunikacije s sodelavci in povečati povezanosti med oddelki (timski duh).

 

VAŠ IZZIVI:

• osebno obstoječe stanje,
• opis vedenjskega stila sodelavca in načina vplivanja na njega,
• soustvarjanje vaših TOP priporočil za vodenje,
• osebni akcijski načrt, ki nastaja po vsaki delavnici - kaj lahko spremenim pri sebi, da bo vse ostalo potekalo lažje - moje osebne zaveze

 

INVESTICIJA V PROGRAM

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 155,00 EUR + 22% DDV za plačilo 189,10 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 11. oktobra 2017 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 11. oktobra 2017. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

Za udeležence bomo pripravili:
• delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca,
• praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih), vezane na značilnosti delovnega procesa v vašem podjetju,

• TOP priporočila za vodenje,

• poročilo po vsakem zaključenem modulu,
• mini priročnike in motivacijske kartice,
• usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe,
• motivacijske kontakte s trenerjem preko e-maila in telefona,

 

Zagotavljamo vrhunski in profesionalni nivo izvedbe treningov, ki temelji:
• na aktivnem vključevanju udeležencev (nenehna interakcija),
• konceptu mini delavnic in treningov,
• igri vlog in demonstracijam,
• prenosu dobrih praks in izkušenj v prakso.


POSEBEN BONUS ZA UDELEŽENCE DELAVNICE: vsak udeleženec lahko opravi testiranje na podlagi Myers-Briggsovega tipološkega indikatorja osebnosti vodje (M.B.T.I.O.), s katerim ugotovimo prevladujoči psihološki tip posameznega vodja in njegovo skladnost z idealnim osebnostnim profilom vodje. Vprašalnik se rešuje cca. 15 minut, razlago rezultatov in vrednotenje pripravimo skupaj s poročilom in priporočili ter pošljemo po elektronski pošti..

 

PREDAVATELJ:

Bojan Krajnc ima več kot 18 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno

sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestižna mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev.

 

Je višji predavatelj in nosilec na Doba fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

 

Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmerivi e-poslovanje.
Kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so Addiko Bank, Sberbank, Cetis, Roto, Siliko, Messer, Plastika Skaza, Tuš, Farmadent, Sanolabor, Meusburger, PS, Schindler, Mazda Slovenija, ZZZS, Finančna hiša, I.Q. agencija, Generali, Lek Veterina, Intercet, BDM Club, Amstaf Gmbh in drugi. Strokovne prispevke in članke redno objavlja v reviji Management in prodaja, ki jo izdaja BMC International.

 

Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija. V treningih uživa, udeležencem pa se skuša čim bolj približati tako, da se poglobi v njihov vsakdanje delo s strankami in prodajni proces ter skuša najti kar največ izboljšav, da bodo prodajni rezultati še boljši.

Bojanova specialnost:
• prodajne in voditeljske veščine in orodja
• verbalna in neverbalna komunikacija
• optimizacija prodajnih procesov
• CRM (Customer Relationship Management)
• tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji.

 

IZJAVE ZADOVOLJNIH STRANK

"Ko sva s sodelavko iskali najbolj primerno izobraževanje za naše svetovalce v prodaji, sva imeli razgovore z več ponudniki. Ko smo se spoznali z Bojanom je bil zelo praktičen, sproti je predstavljal, kako so zastavljene njegove delavnice za prodajo in kako vse temeljijo na praksi. Takoj sva vedeli, da je to TO. S pravimi vprašanji nama je prodal pravi produkt. Kaj več se še lahko pričakuje od trenerja prodaje?! Tekom delavnic smo dobile potrditev od vseh udeležencev, da je bil Bojan prava izbira za naše podjetje. Z njim imamo načrte sodelovati tudi v prihodnje." Majda Bregar, direktorica Poslovnega centra Ljubljana in Nataša Obrez, vodja prodajnega tima - področje poslovanja s podjetji, ADDIKO BANK d.d.

 

»Bojan je pol leta izjemno zavzeto, predano, povezovalno in motivacijsko usmerjal našo ekipo pri enem ključnih strateških projektov. Z bogatimi izkušnjami z različnih področij, močno voljo za uresničitev zastavljenih ciljev, predvsem pa nalezljivo pozitivno energijo je že v času prvih srečanj postal kar »eden od nas«. Cenimo njegovo odprtost in odzivnost, saj je vedno na voljo. V sodelovanju z njim boste nedvomno dobili več, kot ste pričakovali, saj je za uspešno izvedbo projekta motiviran vsaj toliko kot naročnik.« Mag. Roman Žnidarič, predsednik uprave družbe CETIS d.d.

 

»Ono što je svakako potrebno naglasiti, je izuzetno profesionalan pristup kojeg je gospodin Krajnc iskazao prema našem projektu, od početka pa do samog njegovog kraja. Kraja, koji se ne u biti niti ne nazire, obzirom da smo nakon dovršetka ugovorenog posla odlučili nastaviti našu poslovnu suradnju. Iako uvijek profesionalno odmjeren, neutralan in objektivan prema postavljenim zadacima, ugodno nas je iznenadila istinska strast i zainteresiranost gospodina Krajnca za svaku pojedinu fazu projekta. Rezimirajući sve naprijed rečeno, pod vodstvom gospodina Krajnca pronašli smo odgovore na sva relevantna pitanja vezano na prošle i buduće aktivnosti BDM Cluba. Ili, pojednostavljeno - gospodin Krajnc zasigurno je poslovni partner kojega se može mirno i odgovorno preporučiti dalje!« Karmen Cunjac, direktorica BDM Club, Poreč

 

»Kratko in jedrnato: to je daleč najboljša delavnica od vseh, kar smo jih imeli.« Udeleženci delavnice komunikacijske veščine za serviserje, Messer Slovenija d.o.o.

 

»Puno Vam hvala na treningu koji ste nam napravili u Sloveniji prošli petak. Veoma dobar i efektivni trening i verujem da report takođe koji ste slali, može lepo služiti u buduće kao podsetnik kada neke stvari ispustimo iz fokusa.« Boris Stantić, Sales Manager, MEUSBURGER Georg GmbH & Co KG.

 

Bojan Krajnc nas je s svojo praktično predstavitvijo prepričal. Predavanje je bilo zanimivo in odlično pripravljeno. Sodelovanje 130-ih poslušalcev pri igrah v parih je velik izziv za predavatelja, ki ga je ta suvereno obvladal. Pridobili smo jasne in natančne informacije, podkrepljene s konkretnimi primeri. Te nam bodo tako v službenem kot osebnem okolju v pomoč pri ohranjanju in nadgrajevanju medsebojne komunikacije. Navdušil je s svojo energijo, pozitivno naravnanostjo in iskrenostjo. Simona Fišer, pomočnica ravnateljice na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor

 

»Udeleženci treninga usposabljanje za usposabljanje na ZZZS so bili izredno zadovoljni z izvedbo. Navdušeni so bili nad načinom predstavitve,
neposredno komunikacijo, strokovnostjo, iskrenostjo in življenjskostjo, možnostjo sodelovanja ter usmerjenostjo na konkretno problematiko. V vsakem od njih si uspel s svojim pozitivnim pristopom vzpodbuditi maksimum ter jim dati zagon za predstavitve v prihodnje. Novosti bodo z veseljem uporabljali v praksi. S svojo pojavo in nastopom si jih pripeljal do tega, da so se ti pustili voditi. Želijo si še več takšnih delavnic.« Nives Mešerko, ZZZS


Gospoda Krajnca iz podjetja Lopis sem spoznala, ker mi ga je priporočala oseba, katere mnenje zelo cenim. Njegova predavanja oz. delavnice so kreativne, učinkovite, spravijo nas v smeh, predvsem pa nam poženejo kri po žilah in naši dnevi so tako lepši in posledično uspešnejši. V vsakem primeru priporočam g. Krajnca vsakemu, ki želi napredovati na osebnem in poslovne področju. V našem podjetju se vedno znova odločimo za sodelovanje z njim. Mihaela Pernek, pomočnica direktorja, I.Q. AGENCIJA

 

»Naj ti povem, kaj je bila moja prva ocena na firmi po tvojemu prodajnem seminarju: odlično. Že dolgo mi ni uspelo, da bi bila dva dni tako in v neki zadevi kot pri tebi...pa definitivno...Bojan je odličen motivator! Res, vsaka ti čast! To je seminar, kateremu trenutno na mojem seznamu ni para.« Udeleženka Open programa Trening prodajnih veščin.

 

»Zanimiv in simpatičen vpogled na področje komunikacije, kjer korak po korak odkrivaš do sedaj »skrite« načine in oblike komuniciranja. Zato pozor, ta delavnica vam zagotavlja, da boste po njej postali ekspert tako v verbalnem, kot neverbalnem načinu komuniciranja.« Alenka Simonič, udeleženka delavnice Odlična komunikacija s strankami in med zaposlenimi, AMSTAF GmbH.

 

»Za trenerja Bojana Krajnca smo se odločili iz razloga, ker je znal na informativnem oz. spoznavnem sestanku z nami kot naročnikom prepoznati naše potrebe ter prisluhniti našim konkretnim željam. Pri njem imam občutek, da vse kar uči, uči uporabno za na trg. Predavatelj se vživi v naše vloge in konkretizira situacije. Je pragmatičen in entuziastičen, kar je izrednega pomena, če poslušalec kupuje ideje in predloge za svoje izboljšave pri delu. Priporočam za prodajna podjetja, komercialiste, vodje in vse, ki imate pri svojem vsakdanjem delu opravka z ljudmi. Naša pričakovanja je presegel. Vse v superlativih o njegovem delu in pristopu.« Mag. Karmen Darvaš Šega, direktorica in lastnica podjetja FINANČNA HIŠA d.o.o.

 

Bojan kot mentor pri študiju na daljavo z nami sodeluje že nekaj let. Študente spodbuja, pomaga z dodatnimi navodili in sprotnimi razlagami, je zelo odziven, vedno na voljo ne glede na uro ali dan v tednu, dosleden in vedno pripravljen na dialog. Vsakega mentoriranja predmeta se loti zavzeto, s pozitivno energijo in je vedno pripravljen pomagati in narediti še več, kot od njega zahtevamo. Tudi študentje njegovo delo zelo visoko ocenjujejo. Zvezdana Strmšek, vodja programov na DOBA Fakulteti, Doba fakulteta

 

Bojan Krajnc z Višjo strokovno šolo sodeluje kot predavatelj že vrsto let. S svojo neizmerno energijo študente motivira in navdušuje in jim je vedno pripravljen pomagati. V svoja predavanja vnaša sodobne vsebine, ki jih popestri z zanimivimi študijami primerov iz realne gospodarske prakse. Študenti njegovo izvedbo predmetov vedno ocenjujejo z najvišjimi ocenami, pogosto pa ga tudi izberejo kot mentorja pri diplomski nalogi. Helena Vogrinec, ravnateljica višje strokovne šole, Doba

 

»Zelo sem navdušena, veliko je bilo uporabnih stvari. Na udeležencih smo videli, da vedenjski stili in obrazna mimika dejansko držijo in dobili smo ogromno materiala, ki ga bom zagotovo uporabila.« Udeleženka Open programa Neverbalna komunikacija v prodaji.

»Bojan že nekaj let predava s področja uvajanja CRM rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, na dodiplomski in podiplomski študijski usmeritvi e-poslovanje. Študentje so z izvedenimi predavanji izredno zadovoljni, saj jih zna motivirati z vprašanji in zanimivi primeri iz prakse. Sicer pa nam je s svojim strokovnim znanjem tudi vedno pripravljen priskočiti na pomoč, če naletimo na kakšno težavo.« dr. Simona Sternad Zabukovšek, docentka za področje e-poslovanja, EPF Maribor

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com