Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

IZOGNITE SE SANKCIJAM ZARADI NEUSTREZNO VODENIH KAD. EVIDENC, PERS. MAP IN VAROVANJA OS. PODATKOVIZOGNITE SE SANKCIJAM ZARADI NEUSTREZNO VODENIH KAD. EVIDENC, PERS. MAP IN VAROVANJA OS. PODATKOV

12.12.2018

IZOGNITE SE SANKCIJAM ZARADI NEUSTREZNO VODENIH KADROVSKIH EVIDENC, PERSONALNIH MAP IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 

V sredo, 12.12.2018 od 9.00 do 13.00 ure v Murski Soboti (Lendavska 33).

Za prijave do 30.11.2018 vam obračunamo 5% popust!

 

 

Če na delovnopravnem področju dosledno upoštevamo kadrovski minimum zakonodaje, to še ne pomeni, da je delodajalec varen v primeru obiska delovnega inšpektorata in v primeru uveljavljanja sodnega varstva delavcev na delovnem sodišču. 
A
Delovna inšpekcija se v zadnjih mesecih ne odziva zgolj na prijave, temveč po naključnem ključu obiskuje vsa podjetja. Delodajalec je v odnosu do delovnega inšpektorata v podrejenem položaju, saj je breme dokazovanja na njem.
A
V primeru, da inšpektor najde nepravilnost, vas v najboljšem primeru čaka veliko dela in vloženega časa ter denarja za popravila napak, v najslabšem primeru pa še globa in v nekaterih primerih tudi kazenska ovadba.
A
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Delovnopravne temelje gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, delovnopravni akti in personalne mape. 
A
Vendar pri arhiviranju delovnopravnih dokumentov in podatkov je izjemnega pomena, da kadroviki dosledno upoštevajo tudi zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z določili evropske uredbe (GDPR). Namreč po 25.5.2018 to predstavlja dodatno tveganje v primere obdelave osebnih podatkov v kadrovskih evidencah, ki nimajo podlage v delovnopravnih zakonih.

 

 

PROGRAM

• kako zakonito vzpostaviti kadrovske procese in postopke, da lahko delo poteka pravilno in učinkovito;
• zakaj lahko delovni inšpektor transformira pogodbo za določen čas v nedoločen čas
• Zakaj je podjemna pogodba za delodajalca izjemno nevarna
• kako ravnati zakonito v primeru študentskega dela, dela preko pogodb civilnega prava in v primeru dela ekonomsko odvisne osebe (s.p.)
• na kaj moramo biti posebej pozorni v postopku zaposlovanja, da je ta izveden zakonito
• kako voditi kadrovske evidence (obvezne evidence, personalne mape, poudarek na varstvu osebnih podatkov,...);
• posebna pogodbena določila: poskusno delo, pripravništvo, konkurenčna klavzula...;
• kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti (vsebina, postopek sprejemanja...);
• kdaj je smiselno uvesti neenakomerni delovni čas
• kako zakonito predeliti viške ur in nadurno delo
• letni dopust in regres ter druge odsotnosti z dela (koliko pripada, kakšna so pravila v zvezi z izrabo, prenos dopusta...);
• plačilo za delo (plača, nadomestila, drugi prejemki...);
• kako se odzvati na kršitve delovnih obveznosti(neupoštevanje navodil, izostajanje z dela, alkoholiziranost,...);
• kako zavarovati podatke o delavcih skladno z uredbo GDPR
• kje so največja tveganja obdelave kadrovskih podatkov
• katera soglasja si bo kadrovik moral pridobiti od sodelavcev
• kako učinkovito zavezati zunanjega obdelovalca kadrovskih podatkov v skladu z uredbo
• kako vemo ali je naš kadrovski program ustrezno varovan


CILJI IZOBRAŽEVANJA:

• Kako pravilno voditi proces zaposlitve delavca?
• Kako vzpostaviti, voditi in arhivirati personalne mape?
• Kako vzpostaviti kadrovske evidence v podjetju? Kako jih po zakonu voditi in arhivirati?
• Kako zadostiti strogim zahtevam varstva osebnih podatkov na delovno pravnem področju?

 

PREDAVATELJICA:

Andreja Janc Koderman je specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov v podjetju ter v uvajanju fleksibilne sistemizacije, kompetenčnih modelov in sodobnih pristopov razvoja kadrov.
Andreja J. Koderman je direktorica Kadrovske asistence ter strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.

Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovno pravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja
Februarja 2015 je v indijskem Mumbaju na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov kot prva Slovenka prejela eno najprestižnejših nagrad za področje vodenje in razvijanja talentov (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. 

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO.

kadrovikom, poslovnim sekretarjem, računovodskim delavcem, direktorjem in vsem ostalim ki izvajajo kadrovske postopke

 

INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 142,00 EUR + 22% DDV za plačilo 173,24 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek.

 

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5. decembra 2018 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 5. decembra 2018. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com