Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkovVarstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov

23.05.2017

23.5.2017 od 10.00 do 14.15 ure v Murski Soboti (Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota)


14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o
varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
a
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
- boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
- pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov
- izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na "domnevno privolitev", privolitev otrok;
- obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
- javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
- višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.
g
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter
pripraviti oceno tveganja.
e
Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.
n

PROGRAM

• Nov evropski pravni okvir o varstvu osebnih podatkov in kaj to pomeni za naš pravni okvir
 o Splošna uredbe o varstvu osebnih podatkov


• Glavne spremembe
 o dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov pravice posameznikov

 o strožja pravila o nadzoru nad izvajanjem nove uredbe in visoke kazni
 o Boljši nadzor nad osebnimi podatki in lažji dostop
 o Pravica do pozabe
 o Soglasje posameznika k obdelavi osebnih podatkov
 o obveznost obveščanja o vdorih v zbirke osebnih podatkov
 o uvedba Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov na nivoju EU
 o dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov
 o zavarovanje osebnih podatkov...

• Kako se v organizaciji pripraviti na novosti Splošne uredbe?
o Uradna oseba za varstvo osebnih podatkov
o Njene pristojnosti in kdo jo mora imeti
o Ali mora biti uradna oseba redno zaposlena itd...

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen delodajalcem, direktorjem, podjetnikom, vodjem pravnih in kadrovskih služb ter kadrovikom, odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki ima po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov, varnostnim inženirjem ter vsem, ki se pri opravljanju svojega dela srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov.

IZVAJALKI PROGRAMA

dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra

2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti. Več: http://www.pirc-musar.si/natasa-pirc-musar-slo/

h

mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovan
je Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge ''Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije''. Več: http://www.pirc-musar.si/o-nas/rosana-lemut-strle/

 

INVESTICIJA V PROGRAM

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 184,00 EUR + 22% DDV za plačilo 224,48 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 16. maj 2017 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 16. maj 2017. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com