Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

PRAKTIČNI NAPOTKI PRED IZDELAVO DAVČNEGA OBRAČUNA DDPO 2011, opozorila, napakePRAKTIČNI NAPOTKI PRED IZDELAVO DAVČNEGA OBRAČUNA DDPO 2011, opozorila, napake

01.02.2012

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2011 »čaka« izdelava davčnega obračuna, oziroma obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Če se z  obračunom davka spopadate prvič, oziroma si želite znanje nadgraditi...


PRAKTIČNI NAPOTKI PRED IZDELAVO DAVČNEGA OBRAČUNA - DDPO 2011 - opozorila, napake...

 

1. februar 2012 od 9.00 do 14.00 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.

 

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2011 »čaka« izdelava davčnega obračuna, oziroma obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Če se z  obračunom davka od dohodkov pravnih oseb spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, osvežiti, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju-delavnici, na kateri bomo skupaj, s pomočjo primerov iz prakse »obdelali« obračuna davka od dohodkov  pravnih oseb, ter vas opozorili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri »izdelavi«  le tega v praksi.

 

PROGRAM

 • Pomen opredelitve povezanih oseb - splošni del obrazca,
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti,
 • Izvzem prihodkov zaradi nepriznavanja odhodkov-evidence!!!,
 • Prevrednotenje terjatev in odpis terjatev (Računovodski- davčni vidik in razlika med njima, izredno pomembno v letu 2011 !!!)
 • Prevrednotenje terjatev v povezavi z ZDDV-1- vpliv zadnjih sprememb ZDDV-1!

 • Davčno nepriznani odhodki
  1) najpogostejše napake (kaj vsebuje nabavna cena materiala, trgovskega blaga, poračun prehrane,...)
  2) stroški za privatno življenje lastnikov in drugih oseb
  3) davčno priznavanje stroškov za »ugodnosti«, ki niso bonitete, ali se ne vštevajo v davčno osnovo (darila zaposlenim, njihovim otrokom in poslovnim partnerjem)

 • Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-1,

 • Napake povezane z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi:
  1) aktiviranje osnovnega sredstva,
  2) določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),

 • Popravek napak iz preteklih let- računovodski in davčni vidik- je potrebna samoprijava?,

 • Olajšave- na kaj moramo biti pozorni, najpogostejše napake: 

  1) »poračun« olajšave
  ,
  2) koriščenje olajšave v primeru »nepovratnih sredstev«,
  3) donacija- v katerih primerih je olajšava
  4) izplačila sindikatom in političnim strankam

 • Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji,
 • Nova mnenja in pojasnila DURS-a, na temo ZDDPO-2 ,
 • Vprašanja in odgovori...

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

 

Seminar je namenjen vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

 

Glede na to, da se za ugotavljanje prihodkov in odhodkov samostojnega podjetnika (s.p.) uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), če z ZDoh-2 ni določeno drugače, je vsebina seminarja primerna tudi za samostojne podjetnike.

 

 

SEMINAR BO VODILA:

 

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (NPK knjigovodja, NPK računovodja,...), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

 

Investicija v vaše znanje znaša 115,00 EUR + 20% DDV za plačilo 138,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 25. januarja 2012 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko.

 

Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 25. januarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

AKCIJA TEDNA:

Vsem že prijavljenim in vsem ki še razmišljate o udeležbi omogočamo 20% popust za prijavo do

ponedeljka, 23. januarja do 10.00 ure.


KOTIZACIJA Z 20% POPUSTOM: 92 EUR + 20% DDV, za plačilo 110,40 EUR

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com