Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Kako zgraditi vrhunsko prodajno ekipo?Kako zgraditi vrhunsko prodajno ekipo?

11.05.2017

l
Četrtek, 11.5. in petek, 19.5. od 9.00 do 14.00 ure v Murski Soboti.
l

 

PROGRAM

 

1. VSEBINSKI SKLOP: Moč pozitivnega vodenja in vrednote kot temelj vrhunskega vodje prodajnega tima

 

Vrednote so stvar posameznika, zaradi česar smo kaj pripravljeni narediti ali pa česa nismo pripravljeni narediti. So tisto, za kar smo pripravljeni dati svoj čas, denar in energijo. V službenem okolju vplivajo na to, kako se vodje ali zaposleni odzivamo na ljudi okoli nas, na situacije, razne dogodke, itd.


1. »Samo-analiza uspeha v vodenju prodajnega tima - učimo se tako iz napak kot iz lastnih uspehov.

2. Paradoks voditelja prodajnega tima: manj se ukvarjaj s seboj in in lastnimi interesi in več z drugimi, pa vendar naprej vodi S______, da bi lahko vodil D__________! Najprej opolnomočim sebe, potem opolnomočim sodelavce.

3. Vodja kot zgled: kaj pomeni biti vodja z integriteto in česa NE počnem, če želim ohraniti avtoriteto in kredibilnost?

4. Moj vodja ve, KAJ dela/KAJ delam/KAJ delamo in KAJ bomo če....

5. Kako povečamo občutek vrednosti članov prodajnega tima in s tem krepimo lastno integriteto in avtoriteto - dopolnite vašo predstavo o sodelavcu v prodajnem timu.

6. Lastnosti vrhunskega vodje z integriteto (kaj še moram narediti, da postanem ali okrepim veščine vrhunskega vodenja prodajnega tima?).

 

2. VSEBINSKI SKLOP: Moč osebne komunikacije kot jedro vodenja prodajnega tima - brez učinkovite komunikacije ni učinkovitega vodenja.

 

1. Krogi izkušenj: prenos izkušenj vodij/iskanje priložnosti za izboljšave.

2. Ključna je skladnost (osebni zgled, moč obljub, jasna pričakovanja)!

3. Komunikacijske modrosti in skrivnosti, ki jih uporabljajo najboljši = (PRLL, VAK, metode manipulacije idr.).

4. Kako ustvariti dober stik s sodelavcem, da bi sploh lahko vodil in 5 večnih komunikacijskih resnic.

5. Mini diskusija: vedenjski stili sodelavcev - praktična delavnica prepoznavanja 4 različnih vedenjskih stilov svojih prodajnikov:
   - Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?
   - Pogovor v skupinah po 4, kaj je značilno za posamezen tip in kam po vašem mnenju sodite.
   - Kako vedenjski tip vpliva na vaš stil vodenja prodajnega tima?

6. TOP priporočila in udarni namigi za učinkovito komunikacijo.

7. Mini kreativni tim building »z vrvjo do kvadrata« - namen je razumeti pomembnost verbalnega in neverbalnega izražanja na delovnem mestu.

 

3. VSEBINSKI SKLOP: Voditeljska orodjarnica - osnovne veščine in orodja za vsakodnevno vodenje prodajnega tima

 

1. Vodenje z vprašanji: moč 6K vprašanj.

2. Mini trening aktivnega poslušanja in z uporabo TDI principa - koristne usmeritve in tipične pasti pri poslušanju.

3. Interna pravila igra in formula zaupanja: kdo so gradniki in ubijalci zaupanja?

4. Matrika vodenja: zna/ne zna/hoče/noče in kako pristopiti oz. motivirati prodajnika v vsakem od štirih možnih kombinacij?

5. V čem je razlika med delegiranjem in obratnim delegiranjem in zakaj je to pomembno za vas (kdo vodi koga)?
   - 2 ključna koncepta delegiranja: odgovornost in pooblastila.
   - Koristi delegiranja za vodjo in za prodajnike.
   - Namigi za odlično delegiranje.

6. Vodja kot GPS ali UPS ekipe?

7. Učinkovito vodenje internih komercialnih sestankov:
   - Priprava na sestanek - razprava - vodenje - zaključek - akcija
   - Motilci sestankov
   - Sedežni red
   - Moderiranje po principu tedenskega kroženja

8. 6 pasti vodenja in kako se jim izogniti v praksi?

9. PIPS - model spremljanja prodajnika.

10. Soustvarimo lasten seznam TOP priporočil za vodenje - dobra praksa in konkretne usmeritve za vaše delovanje na delovnem mestu.

11. Mini kreativni tim building »zgradimo stolp« - namen je prikazati pomembnost uporabe osnovnih veščin vodenja.

 

4. VSEBINSKI SKLOP: Zmagovalna povratna informacija (feedback) kot ključno orodje vodenja in reševanja konfliktnih situacij v prodajnem timu

 

Pri ustvarjanju in ohranjanju motivacije in nenehnem osebnostnem razvoju ter napredovanju je pomembno, da pomagamo prodajnikom učiti se iz lastnih napak, kar je predpogoj za uspešen razvoj. Natančna, pravočasna in iskrena povratna informacija lahko prispeva k spremembi, dobrim medsebojnim odnosom in učinkoviti komunikaciji. Veščina podajanja povrtane informacije je ena izmed temeljnih lastnosti dobrega vodje in osnova za konstruktivno reševanje konfliktov

 

1. Analiza uspeha: prenos dobrih praks in dosedanjih izkušenj glede podajanja povratne informacije (feedbacka).

2. Kaj je učinkovita povratna informacija - feedback?

3. Kako lahko podamo učinkovito povratno informacijo in jo uporabimo zato, da razvijamo posameznika in celotno prodajno ekipo?

4. Osem načel dobrega feedbacka z uporabo principa UPS + TDI?

5. Pohvaliti in ne laskati - na kakšen način formirati pohvalo, da bo kredibilna in s pozitivnim učinkom na prodajnika.

   - Razlike med konstruktivno in negativno kritiko.

   - Veščine za sprejemanje kritike.

6. Mini trening v parih: prakticiranje izvedbe podajanja feedbacka glede na realne situacije udeležencev, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu.

- Analiza uspeha: vsak udeleženec prejme komentar in usmeritveni feedback trenerja

- Praktični primeri dobrega feedbacka.

7. Kako prilagoditi način podajanja povratne informacije glede na vedenjski tip prodajnika?

8. Učinkovito reševanje konfliktov in zahtevnih situacij:

   - Pozitivna komunikacija = aktivna komunikacija, ki temelji na učinkoviti uporabi TOP komunikacijskih tehnik.

   - 5 preverjenih komunikacijskih tehnik za reševanje neprijetnih in zahtevnih situacij.

   - Mini delavnica: praktična izvedba reševanja tipičnih medsebojnih ugovorov in zahtevnih situacij, s katerimi se soočate (obvladovanje težavnih situacij in sogovornikov).

   - Kako ravnamo ob nesporazumu? 

   - Igre vlog v posameznih situacijah 

   - O čem se s sodelavcem? pogovarjamo - o čem se s sodelavcem ne pogovarjamo 

   - Primeri besed, ki se jim velja izogniti.

 

KREATIVNI MINI TIM BUILDING »iz otoka na kopno« - namen je skupno reševanje izziva in izboljšati prenos informacij in motivacijo.

 

REZULTAT

• usvojili boste načine in vzvode, kako lahko krepite lastno integriteto kot vodja prodajnega tima,

• izognili se boste tipičnim pastem vodenja in posledično postali boljši vodja,
• določili boste svoj prevladujoči vedenjski stil na podlagi vrednot in poiskali načine, kako lahko na podlagi tega prilagodite vaš način komunikacije z vašimi prodajniki,
• izboljšali oz. usvojili boste učinkovito tehniko podajanja povratne informacije (feedbacka) in posledično izboljšali profesionalnost in kakovost vodenja,

 

VAŠ DOMAČI IZZIVI DO 2. MODULA

• osebno obstoječe stanje 1 in 2,

• poročanje iz prakse,

• soustvarjanje vaših TOP priporočil za vodenje prodajnega tima.

 

METODE DELA

Za vas bomo pripravili:
• delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca,
• praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih),
• TOP priporočila za vodenje prodajnega tima,
• poročilo po vsakem zaključenem modulu,
• mini priročnike in motivacijske kartice,
• usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe,
• motivacijske kontakte s trenerjem preko e-maila in telefona,

 

V vrednost je vključen tudi individualni coaching za vsako podjetje, ki služi kot mini feedback delavnica po zaključenem izobraževanju v obsegu 1 ure, kjer za udeležence iz vsakega podjetja ocenimo skupni napredek (analiza uspeha) in poiščemo konkretne predloge za izboljšave.

 

INVESTICIJA V PROGRAM

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 260,00 EUR + 22% DDV za plačilo 317,20 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek in 1 uro individualnega coachinga.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 4. maja 2016 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 4. maja 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

PREDSTAVITEV TRENERJA

Bojan Krajnc ima več kot 18 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestižna mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev. 

 

Je višji predavatelj in nosilec na Doba fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga. 

 

Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmerivi e-poslovanje. 

 

Kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so Addiko Bank, Sberbank, Cetis, Roto, Siliko, Messer, Plastika Skaza, Tuš, Farmadent, Sanolabor, Meusburger, PS, Schindler, Mazda Slovenija, ZZZS, Finančna hiša, I.Q. agencija, Generali, Lek Veterina, Intercet, BDM Club, Amstaf Gmbh in drugi. Strokovne prispevke in članke redno objavlja v reviji Management in prodaja, ki jo izdaja BMC International.

 

Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija. V treningih uživa, udeležencem pa se skuša čim bolj približati tako, da se poglobi v njihov vsakdanje delo s strankami in prodajni proces ter skuša najti kar največ izboljšav, da bodo prodajni rezultati še boljši.

 

Bojanova specialnost:
• prodajne in voditeljske veščine in orodja
• verbalna in neverbalna komunikacija
• optimizacija prodajnih procesov
• CRM (Customer Relationship Management)
• tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji.

 

IZJAVE ZADOVOLJNIH STRANK

"Ko sva s sodelavko iskali najbolj primerno izobraževanje za naše svetovalce v prodaji, sva imeli razgovore z več ponudniki. Ko smo se spoznali z Bojanom je bil zelo praktičen, sproti je predstavljal, kako so zastavljene njegove delavnice za prodajo in kako vse temeljijo na praksi. Takoj sva vedeli, da je to TO. S pravimi vprašanji nama je prodal pravi produkt. Kaj več se še lahko pričakuje od trenerja prodaje?! Tekom delavnic smo dobile potrditev od vseh udeležencev, da je bil Bojan prava izbira za naše podjetje. Z njim imamo načrte sodelovati tudi v prihodnje.\" Majda Bregar, direktorica Poslovnega centra Ljubljana in Nataša Obrez, vodja prodajnega tima - področje poslovanja s podjetji, ADDIKO BANK d.d.

 

»Bojan je pol leta izjemno zavzeto, predano, povezovalno in motivacijsko usmerjal našo ekipo pri enem ključnih strateških projektov. Z bogatimi izkušnjami z različnih področij, močno voljo za uresničitev zastavljenih ciljev, predvsem pa nalezljivo pozitivno energijo je že v času prvih srečanj postal kar »eden od nas«. Cenimo njegovo odprtost in odzivnost, saj je vedno na voljo. V sodelovanju z njim boste nedvomno dobili več, kot ste pričakovali, saj je za uspešno izvedbo projekta motiviran vsaj toliko kot naročnik.« Mag. Roman Žnidarič, predsednik uprave družbe CETIS d.d.

 

»Ono što je svakako potrebno naglasiti, je izuzetno profesionalan pristup kojeg je gospodin Krajnc iskazao prema našem projektu, od početka pa do samog njegovog kraja. Kraja, koji se ne u biti niti ne nazire, obzirom da smo nakon dovršetka ugovorenog posla odlučili nastaviti našu poslovnu suradnju. Iako uvijek profesionalno odmjeren, neutralan in objektivan prema postavljenim zadacima, ugodno nas je iznenadila istinska strast i zainteresiranost gospodina Krajnca za svaku pojedinu fazu projekta. Rezimirajući sve naprijed rečeno, pod vodstvom gospodina Krajnca pronašli smo odgovore na sva relevantna pitanja vezano na prošle i buduće aktivnosti BDM Cluba. Ili, pojednostavljeno - gospodin Krajnc zasigurno je poslovni partner kojega se može mirno i odgovorno preporučiti dalje!« Karmen Cunjac, direktorica BDM Club, Poreč

 

Osredotočiti se na sejemske aktivnosti brez rdeče niti, je zelo težko. Naša rdeča nit pri pripravah je bil Bojan. Z njegovo pomočjo smo strokovno in predvsem praktično obdelali vse faze sejma, ničesar pozabili in bili zelo uspešni z izgledom razstavnega prostora, osebja, s predsejemskimi in posejemskimi aktivnostmi. Priporočamo. Darja Mihalič, univ. dipl.ekon., direktorica komerciale v podjetju ROTO d.o.o.

 

»Kratko in jedrnato: to je daleč najboljša delavnica od vseh, kar smo jih imeli.« Udeleženci delavnice komunikacijske veščine za serviserje, Messer Slovenija d.o.o.

 

»Puno Vam hvala na treningu koji ste nam napravili u Sloveniji prošli petak. Veoma dobar i efektivni trening i verujem da report takođe koji ste slali, može lepo služiti u buduće kao podsetnik kada neke stvari ispustimo iz fokusa.« Boris Stantić, Sales Manager, MEUSBURGER Georg GmbH & Co KG.

 

Bojan Krajnc nas je s svojo praktično predstavitvijo prepričal. Predavanje je bilo zanimivo in odlično pripravljeno. Sodelovanje 130-ih poslušalcev pri igrah v parih je velik izziv za predavatelja, ki ga je ta suvereno obvladal. Pridobili smo jasne in natančne informacije, podkrepljene s konkretnimi primeri. Te nam bodo tako v službenem kot osebnem okolju v pomoč pri ohranjanju in nadgrajevanju medsebojne komunikacije. Navdušil je s svojo energijo, pozitivno naravnanostjo in iskrenostjo. Simona Fišer, pomočnica ravnateljice na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor

 

»Udeleženci treninga usposabljanje za usposabljanje na ZZZS so bili izredno zadovoljni z izvedbo. Navdušeni so bili nad načinom predstavitve,
neposredno komunikacijo, strokovnostjo, iskrenostjo in življenjskostjo, možnostjo sodelovanja ter usmerjenostjo na konkretno problematiko. V vsakem od njih si uspel s svojim pozitivnim pristopom vzpodbuditi maksimum ter jim dati zagon za predstavitve v prihodnje. Novosti bodo z veseljem uporabljali v praksi. S svojo pojavo in nastopom si jih pripeljal do tega, da so se ti pustili voditi. Želijo si še več takšnih delavnic.« Nives Mešerko, ZZZS

 

Gospoda Krajnca iz podjetja Lopis sem spoznala, ker mi ga je priporočala oseba, katere mnenje zelo cenim. Njegova predavanja oz. delavnice so kreativne, učinkovite, spravijo nas v smeh, predvsem pa nam poženejo kri po žilah in naši dnevi so tako lepši in posledično uspešnejši. V vsakem primeru priporočam g. Krajnca vsakemu, ki želi napredovati na osebnem in poslovne področju. V našem podjetju se vedno znova odločimo za sodelovanje z njim. Mihaela Pernek, pomočnica direktorja, I.Q. AGENCIJA

 

»Naj ti povem, kaj je bila moja prva ocena na firmi po tvojemu prodajnem seminarju: odlično. Že dolgo mi ni uspelo, da bi bila dva dni tako in v neki zadevi kot pri tebi...pa definitivno...Bojan je odličen motivator! Res, vsaka ti čast! To je seminar, kateremu trenutno na mojem seznamu ni para.« Udeleženka Open programa Trening prodajnih veščin.

 

»Zanimiv in simpatičen vpogled na področje komunikacije, kjer korak po korak odkrivaš do sedaj »skrite« načine in oblike komuniciranja. Zato pozor, ta delavnica vam zagotavlja, da boste po njej postali ekspert tako v verbalnem, kot neverbalnem načinu komuniciranja.« Alenka Simonič, udeleženka delavnice Odlična komunikacija s strankami in med zaposlenimi, AMSTAF GmbH.

 

»Za trenerja Bojana Krajnca smo se odločili iz razloga, ker je znal na informativnem oz. spoznavnem sestanku z nami kot naročnikom prepoznati naše potrebe ter prisluhniti našim konkretnim željam. Pri njem imam občutek, da vse kar uči, uči uporabno za na trg. Predavatelj se vživi v naše vloge in konkretizira situacije. Je pragmatičen in entuziastičen, kar je izrednega pomena, če poslušalec kupuje ideje in predloge za svoje izboljšave pri delu. Priporočam za prodajna podjetja, komercialiste, vodje in vse, ki imate pri svojem vsakdanjem delu opravka z ljudmi. Naša pričakovanja je presegel. Vse v superlativih o njegovem delu in pristopu.« Mag. Karmen Darvaš Šega, direktorica in lastnica podjetja FINANČNA HIŠA d.o.o.

 

Bojan kot mentor pri študiju na daljavo z nami sodeluje že nekaj let. Študente spodbuja, pomaga z dodatnimi navodili in sprotnimi razlagami, je zelo odziven, vedno na voljo ne glede na uro ali dan v tednu, dosleden in vedno pripravljen na dialog. Vsakega mentoriranja predmeta se loti zavzeto, s pozitivno energijo in je vedno pripravljen pomagati in narediti še več, kot od njega zahtevamo. Tudi študentje njegovo delo zelo visoko ocenjujejo. Zvezdana Strmšek, vodja programov na DOBA Fakulteti, Doba fakulteta

 

Bojan Krajnc z Višjo strokovno šolo sodeluje kot predavatelj že vrsto let. S svojo neizmerno energijo študente motivira in navdušuje in jim je vedno pripravljen pomagati. V svoja predavanja vnaša sodobne vsebine, ki jih popestri z zanimivimi študijami primerov iz realne gospodarske prakse. Študenti njegovo izvedbo predmetov vedno ocenjujejo z najvišjimi ocenami, pogosto pa ga tudi izberejo kot mentorja pri diplomski nalogi. Helena Vogrinec, ravnateljica višje strokovne šole, Doba

 

»Zelo sem navdušena, veliko je bilo uporabnih stvari. Na udeležencih smo videli, da vedenjski stili in obrazna mimika dejansko držijo in dobili smo ogromno materiala, ki ga bom zagotovo uporabila.« Udeleženka Open programa Neverbalna komunikacija v prodaji. 
»Po zaključeni delavnici Učinkovita komunikacija s starši in sodelavci nisem srečala učitelja, ki ne bi pohvalil delavnice in vzdušja. Tudi sama sem resnično uživala in ugotavljam, da je bila izjemno uporabna in koristna za naše vsakdanje delo. Toplo priporočam.« Lidija Todorović, ravnateljica OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

 

»Bojan že nekaj let predava s področja uvajanja CRM rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, na dodiplomski in podiplomski študijski usmeritvi e-poslovanje. Študentje so z izvedenimi predavanji izredno zadovoljni, saj jih zna motivirati z vprašanji in zanimivi primeri iz prakse. Sicer pa nam je s svojim strokovnim znanjem tudi vedno pripravljen priskočiti na pomoč, če naletimo na kakšno težavo.« dr. Simona Sternad Zabukovšek, docentka za področje e-poslovanja, EPF Maribor

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com