Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

DAVČNO PRIZNANI IN DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB SRS 2016DAVČNO PRIZNANI IN DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB SRS 2016

17.11.2016

17.11.2016 od 9.00 do 14.00 ure v Murski Soboti.


Približujemo se obdobju poslovnega leta, ko se v podjetjih vodstveni delavci intenzivneje ukvarjajo s poslovnim izidom in posledično tudi z davčnim obračunom in višino davčnih obveznosti. Menimo, da je sedaj pravi čas, da osvežimo novosti ZGD-1 in SRS 2016, ki vplivajo na evidentiranje poslovnih dogodkov in sestavljanje računovodskih izkazov ter posledično na davčno osnovo poslovnega leta. Na seminarju boste spoznali davčno priznane in davčno nepriznane odhodke in vpliv le teh na davčno osnovo, pri čemer bomo vsebino odhodkov predstavili v povezavi z novostmi na področju vrednotenja ekonomskih kategorij v poslovnih knjigah po novih SRS 2016. 

Seminar je namenjen vsem vodstvenim delavcem v podjetjih, še posebno na področju računovodenja in financ, direktorjem računovodskih servisov, računovodjem in knjigovodjem, ter vsem tistim, ki s svojimi odločitvami v podjetju vplivajo na nastanek prihodkov in odhodkov v podjetju. 
 
Z obiskom seminarja se bodo udeleženci seznanili z davčno priznanimi in davčno nepriznanimi odhodki, ki vplivajo na davčno osnovo obračunskega obdobja in višino plačila davka od dohodkov pravnih oseb. Tematika bo predstavljana na praktičen način, pri čemer bodo upoštevane novosti SRS 2016 in njihov vpliv na davčno priznane in nepriznane odhodke, kar pripomore k razumevanju poslovanja in vplivu odločitev zaposlenih na poslovni in davčni izid podjetja.

Program:

I. DAVČNO PRIZNANI IN DAVČNO NEPRIZNANI ODHOKI
1. Pravne podlage
2. Odhodki v izkazu poslovnega izida v povezavi z davčnim obračunom
2. Začasne in stalne razlike med računovodsko in davčno bilanco
3. Odprava dvojne obdavčitve oz. neobdavčitve in vpliv na davčno bilanco
4. Davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak
5. Povezane osebe v domačih in tujih transakcijah
6. Amortizacija in ostali odhodki povezani z osnovnimi sredstvi
7. Dobro ime in ostali odhodki povezani z neopredmetenimi sredstvi
8. Povezane osebe v domačih in tujih transakcijah
9. Prevrednotenje in odpis terjatev
10. Prevrednotenje finančnih naložb
11. Rezervacije
12. Tanka kapitalizacija
13. Ostali nepriznani odhodki
II. ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Predavateljica:

Izvajalka seminarja bo davčna svetovalka IDA KAVČIČ, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., ki se z davčno problematiko ukvarja že 15 let in se dnevno srečuje s problemi na davčnem področju v podjetjih. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka.

Je aktivna članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije z licenco davčne svetovalke. Vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko. Kot višješolska predavateljica predava na Gea College v Ljubljani. Je direktorica podjetja IK Svetovanje d.o.o., katerega dejavnosti so vodenje poslovnih knjig, davčno svetovanje in izobraževanja z davčno in računovodsko tematiko.


Investicija v program

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 14. novembra 2016 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 14. novembra 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com