Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

AKTUALNA  PROBLEMATIKA  PRI POSLOVANJU DRUŠTEVAKTUALNA PROBLEMATIKA PRI POSLOVANJU DRUŠTEV

13.05.2016

13.5.2016 od 13.00 do 18.00 ure v Murski Soboti, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9.

agencija
Na seminarju se boste seznanili z vsemi novimi spremembami na področju računovodenju, obdavčitve in samega delovanja društva, ki so bile sprejete v zadnjih mesecih. Poleg tega pa bomo na praktičnih primerih predstavili najbolj problematična področja, s katerimi se društva in zavodi srečujete pri svojem poslovanju.

 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

 

PROGRAM:

Seminar bo razdeljen na tri sklope in sicer:

 

- Novi SRS 2016
o Predstavitev in pregled najpomembnejših novosti

- Zakon o davčnem potrjevanju računov
o Sprejete novosti v letu 2016
o Predstavitev vpliva sprejetega zakona na poslovanje društev
o Uporaba vezane knjige računov
o Izjeme pri uvedbi »davčnih blagajn«

 

- Večno problematična področja pri društvih
o Določila v aktu o ustanovitvi/statutu
o Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju
o Pridobitna in nepridobitna dejavnost
o Sponzorstvo in donatorstvo
o Potni nalogi
o Izplačila članom in nečlanom
o Delo na črno
o Prostovoljci
o Sodelovanje s samostojnimi podjetniki
o Odbitni delež DDV-ja
o Najpogostejše napake pri poslovanju društev z davčno računovodskega vidika

 

KOMU JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen vsem zakonitim zastopnikom društev, direktorje zasebnih zavodov, računovodjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem društev, zvez, klubov, zasebnih zavodov ....

 

PREDAVATELJICA:

Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu.

Kot samostojna podjetnica in ustanoviteljica podjetja Računovodsko davčni raj, podjetje za računovodske, davčne in finančne storitve, d.o.o. deluje kot svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju davčno-računovodske zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja na področju cele Slovenije.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj in prakse poskuša slušateljem na praktičen način predstaviti računovodstvo z različnih zornih kotov, konsolidacijo in obdavčitev za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Je tudi avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov.

 

KOTIZACIJA:

Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR + 22% DDV za plačilo 146,40 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.


Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 6. maja 2016 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 6. maja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Zadnji dva dni pred izvedbo, odjava od tečaja ni mogoča.

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com