Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

UČINKOVITA PRIJAVA NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV EUUČINKOVITA PRIJAVA NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV EU

14.12.2011

S pridružitvijo Slovenije k Evropski uniji so slovenske organizacije pridobile možnost sodelovanja na različnih programih EU, ki razpisujejo nepovratna sredstva za izvedbo različnih projektov.
IZKORISTITE TE MOŽNOSTI TUDI VI!


UČINKOVITA PRIJAVA NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV EU


14. december  2011 od 9.00 do 14.30 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.

 


Imate ideje, a premalo lastnih finančnih sredstev za izvedbo projekta?

 

Bi želel izvesti projekte s pomočjo sredstev EU, vendar se vam nekako zdi, da se pri pripravi dokumentacije ne znajdete oziroma celo ne veste, kje bi primeren razpis za sebe sploh našli?

 

 

Če ste na zgornji vprašanji odgovorili pritrdilno je ta seminar ta pravi za vas.

 

V okviru delavnice bodo tako v teoriji kot na praktičnih primerih podane ključne in najbolj relevantne informacije o tem:

 • kje in kako iskati ustrezne razpise za potencialni projekt,

 • kako najti prave partnerje za izvedbo projekta,

 • kako pripraviti učinkovit delovni program in finančno konstrukcijo projekta ter

 • katere so najpogostejše napake, ki jih delajo prijavitelji projekta.

 

PROGRAM - VSEBINA DELAVNICE

 

Uvod

 • Ključno o nepovratnih sredstvih (kaj, zakaj, kdo)

 • Finančna shema 2007 - 2013: centralizirani in decentralizirani programi

 • Kje najti pravi razpis za vaš projekt

 Od projektne ideje do izpolnjene prijave

 • Ključni elementi projekta - struktura projektne prijave

 • Delovni program - pomen in priprava

 • Partnerji, konzorcij in konzorcijska pogodba

 • Stroški projekta in priprava finančne konstrukcije

 Vodenje projektne dokumentacije

 • Vodenje stroškovne dokumentacije - ključne pasti

 • Finančna poročila in revizija

 

DELAVNICA JE NAMENJENA:

 • delavcem v organizacijah, ki pripravljajo projekte EU ali jih zanima pridobivanje sredstev iz teh virov,

 • projektnim vodjem vseh ravni in članom projektnih timov,

 • vsem, ki se pri svojem delu srečujete z EU projekti in

 • vsem, ki vas to področje zanima.


DELAVNICO BO VODIL:

Mag. Damjan Struna, je svetovalec za nepovratna sredstva v podjetju RR & CO. d.o.o. V letu 2006 je zaključil magistrski študij iz mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti. V finančni perspektivi 2000 - 2006 je sodeloval pri pripravi različnih projektov, vključno z EUREKA projektom SUCCESS, v administrativno-finančni kapaciteti pa je sodeloval tudi v številnih projektih 6.OP (CENCE, STEROLTALK, GENEPARK, itd.). V finančni perspektivi 2007 - 2013 je pripravil oz. sodeloval pri pripravi številnih uspešnih P4 projektov (Slovenski podjetniški sklad) in drugih evropskih in nacionalnih projektov (7.OP, EUREKA, strukturni skladi, itd.). V 2010 je pripravil dva uspešna EUREKA projekta (ALINOE in PLASTIC WHEEL WEIGHT), 2 zelo uspešna projekta za kompetenčne centre za razvoj kadrov (prvi prejel 100 točk in drugi 98 točk od 100) ter sodeloval pri pripravi potrjenega 7.OP projekta CytoThreat. Poglobljeno se posveča raziskovanju na področju projektnega vodenja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Mag. Struna ima večletne izkušnje s pripravo člankov ter vodenjem seminarjev in delavnic na temo pridobivanja nepovratnih sredstev ter finančnega in administrativnega vodenja projektov (v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Makedoniji). Je predavatelj v "Školi praktične pripreme projekata za nepovratna sredstva", ki je bila (v obsegu 92 šolskih ur) do sedaj uspešno izvedena v Zagrebu, Sarajevu in Banja Luki, letos pa jo je spomladi RR & CO. d.o.o. organizirala tudi v Sloveniji. Je predavatelj na International Summer EU Grant Academy, september 2011, prav tako v organizaciji RR & CO. d.o.o.

 

 KOTIZACIJA IN PRIJAVE

 

Investicija v vaše znanje znaša 166,00 EUR + 20% DDV za plačilo 199,20 € na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 8. decembra 2011 fizično na sedežu Agencije Pira ali na transakcijski račun: Agencija Pira, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri Hypo banki, številka poslovnega računa: 33000-0004435704. V sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 8. decembra.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com