Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Razumevanje in analiza bilanc s poudarkom na ugotavljanju bonitete z vidika finančnih in nefinančnihRazumevanje in analiza bilanc s poudarkom na ugotavljanju bonitete z vidika finančnih in nefinančnih

04.05.2016

Razumevanje in analiza bilanc s poudarkom na ugotavljanju bonitete z vidika finančnih in nefinančnih kazalnikov


4.5.2015 od 9.00 do 14.30 ure, v Murski Soboti

 

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

 

Naloge računovodskih delavcev je, da znajo pravilno sestaviti računovodske izkaze in uporabiti pravilne metode vrednotenja ter o tem pravilno obveščati uporabnike računovodskih poročil. Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti ter s tem znižujemo tveganje denarnega poslovanja. 


Na vsa vprašanja in morebitne dvome o ugotavljanju bonitete poslovanja ter pomembnih kategorij iz izkazov poslovanja vam bomo dali odgovore na naši delavnici.

Vsebina


1 Vsebina in pomen ekonomskih kategorij iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja
2 Vsebina in pomen ekonomskih kategorij iz izkaza denarnih tokov
3 Pomen in vrednotenje bonitete poslovanja z vidika financerjev, lastnikov in poslovnih partnerjev
4 Pomen metod vrednotenja dolgoročnih sredstev, materiala, terjatev in obveznosti ter proizvodnje
5 Izračun in pomen kazalnikov poslovanja (produktivnost, dodana vrednost, ekonomičnost, donosnost, likvidnost, plačilna sposobnost, ROA, ROE, EVA, EBT, EBIT, EBITDA, NOPAT, ipd.)
6 Finančni in komercialni popusti - da ali ne?
7 Nefinančni kazalniki poslovanja
8 Praktični primeri analiziranja računovodskih izkazov s pomočjo kazalnikov poslovanja
9 Razumevanje izračunanih podatkov s pomočjo kazalnikov ter ugotovljane uspešnosti in bonitete poslovanja
10 Odgovori na vprašanja udeležencev ter strokovna diskusija

 

OBVEZNA UPORABA KALKULATORJEV.


Komu je seminar namenjen?


• direktorjem,
• samostojnim podjetnikom,
• računovodjem,
• vodjem finančnih služb,
• finančnim analitikom,
• vodjem računovodskih servisov,
• knjigovodjem,
• vsem, ki jih tematika zanima.

 

Seminar bo vodila:


dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

 

KOTIZACIJA:

 

Investicija v vaše znanje znaša 110,00 EUR + 22% DDV za plačilo 134,80 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 27. aprila 2016 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.  

Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 27. aprila. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Zadnji dan odjava od tečaja ni mogoča, zaračunamo polno kotizacijo.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com