Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

POMEN DENARNEGA TOKA ZA POSLOVNO  ODLOČANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE POMEN DENARNEGA TOKA ZA POSLOVNO ODLOČANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE

19.02.2016

19.2.2016 od 9.00 do 14.30 ure v Murski Soboti.

Za prijave do 7.2.2016 vam obračunamo 10% popust!

Nadzirate načrt denarnega toka? Skrbite za svojo boniteto, tako z vidika finančnih in nefinančnih pokazateljev? Bi želeli tudi na primeru videti, kako se izdela načrt denarnega toka?

 

V času, ki ga živimo in v katerem se podjetja in podjetniki trudijo na vse moči, da preživijo mesec, da plačajo vse svoje mesečne obveznosti in da uspejo izterjati vse zapadle terjatve je več kot nujno, da delajo in nadzirajo načrt denarnega toka ter skrbijo za svojo boniteto, tako z vidika finančnih in nefinančnih pokazateljev. Le tako lahko vedo od kod jim priteka denar in kam jim denar odteka. Zavedati se moramo, da preživetje ni v dobičkih ampak v denarnem toku, kar pomeni, koliko imamo dnevno na računu in koliko lahko zapravimo ter koliko nam še ostane.

 

Banke nas ocenjujejo z finančno analizo računovodskih poročil vendar je pri njihovi odločitvi pika na »i« ter finančni podpori, višina in stabilen denarni tok in s tem ugotovijo našo boniteto poslovanja. Načrt moramo narediti v takšni obliki in vsebini, da ga bomo lahko realizirali ter ga zagovarjali pred bankirji.

 

Izkaz denarnih tokov je najpomembnejši za poslovanje z obstoječimi ali novih podjetij, saj kaže mejo med obstankom in propadom ter je v veliko pomoč pri načrtovanju prihodnjih potreb po financiranju. Za vsakega investitorja je pomemben denarni tok in iz katerega področja je sestavljen. Ne pozabimo na rek: »Prihodek je dober, ko ga ustvarimo, denarni tok je radost vsakega podjetja in podjetnika, skratka denar je car in gorivo poslovanja«.

 

Na izobraževanju bomo osvojili osnovna znanja in informacije s področja načrtovanja in analiziranja ter ugotavljanja denarnega toka, ki je usodnega pomena za nadaljnji obstoj, razvoj in poslovanje vsakega podjetja in podjetnika.

 

PROGRAM:


a) Razumevanje informacij iz izkaza denarnih tokov je pogoj za odločanje
b) Vloga bilance stanja in izkaza poslovnega izida na izkaz denarnih tokov
c) Določitev notranjih pravil vrednotenja premoženja in dolgov na izkaz denarnih tokov
d) Dejavniki, ki vplivajo na denarni tok
e) Vsebina izkaza denarnih tokov
f) Boniteta poslovanja - z finančnega in nefinančnega vidika
g) Kako naredimo načrta prejemkov in izdatkov - praktični primer
h) Izračun plačilne sposobnosti, likvidnost in drugih kazalnikov
i) Praktično narejen izkaz denarnih tokov (posredna metoda) ter njegova analiza in interpretacija
j) Pomen izkaza denarnih tokov za različne uporabnike informacij (poslovodstvo, lastniki, financerji, poslovni partnerji)
k) Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija

 

OBVEZNA UPORABA KALKULATORJEV.


Komu je seminar namenjen?


• samostojnim podjetnikom,
• direktorjem gospodarskih družb,
• računovodjem in računovodskim delavcem,
• vodjem finančnih služb in finančnim analitikom,
• vodjem računovodskih servisov,
• vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

 

Seminar bo vodila:


dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

 

KOTIZACIJA:


Investicija v vaše znanje znaša 110,00 EUR + 22% DDV za plačilo 134,80 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 12. februarja 2016 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. 

 

Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 12. februarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Zadnji dan pred izvedbo delavnice, odjava od delavnice ni mogoča, zaračunamo polno kotizacijo.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com