Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Osnovno usposabljanje za mediatorjeOsnovno usposabljanje za mediatorje

26.02.2016

Glavni cilj mediacije kot alternativne oblike reševanja sporov je v obojestranskem zadovoljstvu obeh strani, ki z dogovorom rešujeta sporne zadeve.

V sodelovanju s Centrom za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO Vas vabimo na Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur).


začetek tečaja dne 26.2.2016, v Murski Soboti

Kaj je mediacija?


Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu.

 

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE - 140 urPo uspešno zaključenem 140 urnem usposabljanju in izpolnitvi vseh obveznosti, kandidat pridobi naziv Mediator.

 

 

Cilji usposabljanja:

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

 

Pogoji za vključitev:


Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

Oblike in metode dela:

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

Usposabljanje za mediatorje - 140 ur se izvaja v obliki:

- petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),

- dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),

- izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),

- teoretičnega preizkusa znanja in

- dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

Vsebina usposabljanja:

 

Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

Praktični del:
Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.
Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.


Kaj z izobraževanjem pridobimo?


Osnovno usposabljanje za mediatorje predstavlja temelj za izvajanje mediacije. Na osnovnem usposabljanju se razvija temeljne veščine in pridobiva znanja za vodenje mediacije v manj zahtevnih sporih in uporabo v lastnem okolju (doma, na delovnem mestu ...) oz. za vodenje t.i. 'neformalne mediacije'. Za resnejše delo na področju mediacije pa je poleg osnovnega potrebno tudi nadaljevalno usposabljanje na zadevnem področju (npr. za družinske mediatorje, mediatorje v podjetjih ipd.) in praksa.

 

Osnovno usposabljanje, ki ga izvaja Zavodu RAKMO presega standarde postavljene pri Združenju mediacijskih organizacij slovenije - MEDIOS in zadošča za uvrstitev na katerikoli seznam mediatorjev v Sloveniji (npr. za mediatorje na sodiščih, na ministrstvu za zdravje, seznam mediatorjev pri Zavodu RAKMO ipd.) in je tudi mednarodno priznano.

 

Termini:


26.2. - 27.2. 1.del
11.3. - 12.3. 2.del
8.4. - 9.4. 3.del
22.4. - 23.4. 4.del
6.5. - 7.5. 5.del
19.5. - 20.5. Utrditveni seminar
21.5. Utrditveni seminar
3.6. - 4.6. Izpitni seminar
pri čemer usposabljanje poteka ob petkih od 15.00 do 20.00 in ob sobotah od 9.00 do 18.30 (z odmorom za kosilo)
med tednom popoldne pa od 14.00 do 20.30.

 

Predavateljica: 


Irena Borštnar, mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov.

Aktivna mediatorka in predavateljica pri Zavodu RAKMO. Že več let izvaja program osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri svojem delu z mladostniki. Je ena prvih mediatork pri Zavodu RAKMO.
Izvedla je več kot 1000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije. Objavila je več prispevkov na konferencah. Je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija".


Kotizacija in plačilo

Kotizacija za usposabljanje za fizične osebe (140ur):
1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € z vključenim DDV-jem ali v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja 990,00 €.
Kotizacija za usposabljanje za pravne osebe (140ur):
1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € z vključenim DDV-jem ali v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja 1.207,80 €.

Kotizacija na udeleženca vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

 

Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 19. februarja 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com