Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Računovodski izkazi in ODDPO za leto 2015 ter spremembe računovodenja po SRS 2016Računovodski izkazi in ODDPO za leto 2015 ter spremembe računovodenja po SRS 2016

12.01.2016


12.1.2016 od 9.00 do 15.00 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota

Na prijave do 15.12.2015 obračunamo 10% popust na kotizacijo!

Na seminarju vas bomo opozorili na posebnosti vrednotenja ekonomskih kategorih po obstoječih standardih, ki veljajo le še za obračunsko obdobje 2015. Te posebnosti imajo vpliv na davčni obračun 2015, kar vam bomo na seminarju tudi predstavili. Ker pa se s 1.1.2016 pričnejo uporabljati novi SRS 2016, vam bomo predstavili novosti, primerjalno glede na leto 2015. Tako boste že na začetku novega obračunskega obdobja seznanjeni s posebnosti, ki bodo vplivale na računovodske in davčne izkaze za obračunsko obdobje 2016.

PROGRAM:

I. Posebnosti izkazovanja sredstev in virov sredstev
• opredmetena osnovna sredstva: neopredmetena sredstva,
• finančne naložbe, naložbene nepremičnine,
• terjatve,
• oslabitev sredstev,
• rezervacije in časovne razmejitve.

II. Posebnosti obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015
• davčno priznani prihodki in odhodki;
• transakcije med povezanimi osebami,
• davčno priznane rezervacije, 
• popravki vrednosti terjatev, 
• tanka kapitalizacija
• davčna izguba in davčne olajšave

III. Spremembe SRS 2016
• sistematika SRS,
• Razmerje med SRS in MSRP oz. MRS,
• Pravila računovodenja po novem, 
• pravila merjenja in vrednotenja ekonomskih kategorij po novem, 
• poenostavitve za mikro organizacijo.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:
Seminar je namenjen direktorjem podjetij, direktorjem računovodskih servisov, računovodjem, računovodskim servisom in vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujete z računovodenjem računovodskih izkazov.

Kaj boste pridobili z udeležbo?
Z obiskom seminarja bodo udeleženci na sistematičen način spoznali posebnosti vrednotenje in vpliv na ODDPO po SRS 2006, ki se uporabljajo še za leto 2015 in po SRS 2016, ki se bodo uporabljali od 1.1.2016 dalje.

PREDAVATELJICA:

Ida Kavčič.

Izvajalka delavnice bo davčna svetovalka IDA KAVČIČ, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., ki se z davčno problematiko ukvarja že 15 let in se dnevno srečuje s problemi na davčnem področju v podjetjih. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. 

Je aktivna članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije z licenco davčne svetovalke. Vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko. Kot višješolska predavateljica predava na Gea College v Ljubljani. Je direktorica podjetja IK Svetovanje d.o.o., katerega dejavnosti so vodenje poslovnih knjig, davčno svetovanje in izobraževanja z davčno in računovodsko tematiko.

KOTIZACIJA:

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 6. januarja 2016 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 6. januarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

Za prijave do 15.12.2015 obračunamo 10% popust!


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com