Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

SPREMEMBE ZGD-1 in SRS  na področju VODENJA POSLOVNIH KNJIG IN SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILASPREMEMBE ZGD-1 in SRS na področju VODENJA POSLOVNIH KNJIG IN SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA

23.11.2015

V ponedeljek, 23.11.2015 od 9.00 do 14.00 ure, v Murski Soboti.


Sprejete novosti na področju računovodenja v Evropski Uniji (Direktiva 2013/34/EU) so narekovale tudi uskladitev slovenske zakonodaje na področju računovodenja z navedeno direktivo.

lkl

Spremembe ZGD-1 I so prinesle obsežne spremembe na področju vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnih poročil ter vrednotenja postavk v računovodskih izkazih. Tem spremembam sledi tudi sprememba Slovenskih računovodskih standardov 2016, ki prinašajo precejšnjo poenostavitev standardov, popolnoma novo sistematiko in tudi spremembe nekaterih pravil merjenja in vrednotenja ekonomskih kategorij.

 

Ker se novi SRS 2016 začnejo uporabljati s 1. januarjem 2016, vas želimo seznaniti z novimi pravili merjenja in vrednotenja ekonomskih kategorij in sestavljanjem računovodskih izkazov.


PROGRAM


• Spremembe ZGD-1 - Poslovne knjige in letno poročilo
o splošne določbe (pravila računovodenja, razporeditev na male, srednje in velike družbe, javna objava);
o splošna pravila o letnem poročilu, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida;
o vrednotenje postavk v računovodskih izkazih;
o letno poročilo in pravila vrednotenja ob združitvi in delitvi;
o poslovno poročilo.
• Spremembe SRS 2016
o Sistematika SRS;
o Razmerje med SRS in MSRP oz. MRS;
o Pravila računovodenja po novem;
o Pravila merjenja in vrednotenja ekonomskih kategorij po novem;
o Poenostavitve za mikro organizacije;
o druge poenostavitve.
• Pravila skrbnega računovodenja

 

Predavateljica:

 

Izvajalka delavnice bo davčna svetovalka IDA KAVČIČ, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., ki se z davčno problematiko ukvarja že 15 let in se dnevno srečuje s problemi na davčnem področju v podjetjih. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. 

 

Je aktivna članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije z licenco davčne svetovalke. Vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko. Kot višješolska predavateljica predava na Gea College v Ljubljani. Je direktorica podjetja IK Svetovanje d.o.o., katerega dejavnosti so vodenje poslovnih knjig, davčno svetovanje in izobraževanja z davčno in računovodsko tematiko.

 

Seminar je namenjen:

 

Seminar je namenjem direktorjem računovodskih sektorjev, računovodjem, računovodskim servisom in vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodenjem in sestavljanjem računovodskih izkazov.

 

Kaj boste z obiskom seminarja pridobili:

 

Z obiskom seminarja bodo udeleženci na sistematičen način spoznali novosti zajemanja in vrednotenja poslovnih dogodkov v poslovne knjige ter vpliv le teh na sestavljanje računovodskih izkazov.

 

KOTIZACIJA:

 

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 16. novembra 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 16. novembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com