Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV in  POMEMBNA NOVA DOLOČILA ZGD-1DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV in POMEMBNA NOVA DOLOČILA ZGD-1

13.10.2015

13. oktober 2015, od 9.00 do 13.30 ure v Murski Soboti.


5% popust za hitre prijave do 25.9.2015!

Poslujete tudi z gotovino? Potem ste tudi vi dolžni spoštovati in uvesti spremembe!

 

Davčni zavezanci bodo že s 2.1.2016 morali spoštovati določila zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR; po zakonu imajo davčni zavezanci to možnost že sicer decembra 2015). Vse pravne podlage v Sloveniji že obstajajo (Zakon ter Pravilnik o izvajanju zakona o potrjevanju računov - ki je bil objavljen dne 14.8.2015). Za davčne zavezance bo nastopilo kar veliko sprememb, ki jih velja spoštovati, saj so nenazadnje uzakonjene globe izjemno visoke.

Seznanili se bomo tudi z aktualnimi novostmi ZGD1I in ZDoh-2P ki jih mora poznati podjetnik.
Novela ZGD-1I je zelo obsežna, kajti obseg preko 100 členov, en del se nanaša na spremembo računovodenja, ki pa je tesno povezan s spremembo SRS, zato bo ta del samo omenjen. Drugi del pa se nanaša na pravno formalne zahteve. Spremembe ZDoh-2 pa vplivajo na odločitev in obravnavo dohodkov, povezanih s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in oprostitev, vodenju knjig in obravnavi prihodkov in odhodkov med različnimi načini ugotavljanja davčne osnove.

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:


• računovodjem in finančnikom,
• zaposlencem v računovodstvih družb in podjetnikov ter računovodskih servisih,
• tehničnemu kadru, ki se ukvarja z blagajniško tehnologijo,
• vsem, ki jih tematika zanima in se bodo z njo v prihodnje srečevali,

• vsem, ki se boste srečali z gotovinskim poslovanjem.

 

VSEBINA SEMINARJA:

 

• Opredelitev gotovine in plačila z gotovino
• Tveganja pri poslovanju z gotovino, gibanje sredstev med gospodinjstvom in dejavnostjo - pomembno za samostojne podjetnike
• Napovedane spremembe glede obveznosti posedovanja poslovnega računa (Zakon o davčnem postopku)
• Vezana knjiga računov in uporaba v praksi - opozorila, da ne bo globe za prekrške
• Kaj je enkratna identifikacijska oznaka računa, zaščitna oznaka izdajatelja računa in namensko digitalno potrdilo ?
• Kaj vse na izvedbeni ravni določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Priloge k Pravilniku
• Kdo so zavezanci (ali bodo izjeme za izvajanje postopka potrjevanja računov)?
• Katere so novosti - podatki, ki jih bo moral vsebovati račun? Vsebina računa ZDavPR
• Posreden nadzor oseb, ki izdajajo račune (zaposleni)
• Naknadni popravki računov in ravnanja v primeru tehničnih (internetnih) težav, vloga Agencije za komunikacijska omrežja.
• Kako bo potekal postopek potrjevanja računov?
• Podatki o poslovnih prostorih (kaj vse šteje kot poslovni prostor, postopek sporočanja podatkov o poslovnih prostorih),
• Nadzor in prekrški v zvezi z Zakonom o davčnem potrjevanju računov


Poudarki o spremembah ZGD-1:

- Omejitve pri ustanavljanju družb
- Sestavine firme, uporaba jezika in črk
- Pristojnosti prokurista
- Zahteve za obvestila tretjim po določilih ZGD1I
- Novi kriteriji za razvrščanje družb
- Družbe v skupini in pridružene
- Priloge k izkazom in poseben režim za mikro družbe
- Prenehanje opravljanje dejavnosti s.p.
- Skrbnost in odgovornost organov vodenja in nadzora
- Delitev dobička v družbi
- Prenehanje družbe po skrajšanem postopku
- Nova obravnava premoženja, ki ohranja najnižji znesek osnovnega kapitala

PREDAVATELJA:


Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 20 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Verlag Dashofer, Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

 

Simona Štravs, univ. dipl. prav., je direktorica družbe DEPS CONSULTING, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje, d.o.o., Jesenice, predsednica in davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ki se s tovrstno problematiko v vsakdanji praksi srečuje in jo tudi rešuje. Tesno je vpeta v davčno problematiko povezano s podjetništvom in davčnim sistemov v Sloveniji. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov, med zadnjimi najpomembnejšimi izdanimi »Prenos dejavnosti in preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo« in priročnika "Davki enostavno in jasno".


KOTIZACIJA:

Investicija v vaše znanje znaša 145,00 EUR + 22% DDV za plačilo 176,90 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 7. oktobra 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 7. oktobra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

 


 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com