Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Dohodki iz zaposlitve, bonitete in povračila stroškovDohodki iz zaposlitve, bonitete in povračila stroškov

02.10.2015


2. oktober 2015 od 9.00 do 13.30 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota


Na seminarju bomo obravnavali vse vrste dohodkov iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja in dohodki iz drugega pogodbenega razmerja) ter izplačila nadomestil stroškov, ki so povezani s temi dohodki. Pri izplačilih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja je potrebna še posebna pozornost glede zavarovalne podlage prejemnika dohodka.

V okviru teh dohodkov bomo govorili tudi o dohodkih poslovodij in prokuristov. Poslovodje in prokuristi imajo lahko sklenjeno delovno razmerje ali tudi ne. Prav tako lahko imajo več delodajalcev.

Zakon o davčnem postopku bo prinesel tudi spremembo glede uveljavljanja dejanskih stroškov pri doseganju dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja.
Velikokrat smo tudi v dvomu ali delavcu izplačati povračilo za prevoz na delo ali kilometrino. Kdaj delavcu pripada dnevnica? Na srečanju bomo obravnavali tudi druge primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj.

Opozorili bomo tudi na dejavnike tveganja, ki sicer formalno neodvisno razmerje (opravljanje posla iz s.p.) pripeljejo v odvisno razmerje in pri izplačevalcu povzroči visoke stroške davkov in prispevkov.

Povedali bomo tudi, kakšne vrste bonitet poznamo, kdo vse jih je lahko deležen, kako jih vrednotimo ter kaj se ne šteje za boniteto.


Komu je izobraževanje namenjeno:


• tistim, ki v podjetjih in javnih zavodih obračunavajo stroške v zvezi z zaposlitvijo,
• računovodjem in zaposlencem v računovodstvih ter računovodskih servisih,
• kadrovnikom in
• vsem, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

Program:


1. Različne vrste dohodkov
• dohodki iz delovnega razmerja (plače, regres, povračila stroškov ...)
• povprečenje pri izplačilu dohodkov, kako po ZDoh-2 pravilno obračunamo dohodnino če izplačamo mesečni dohodek v več delih ali če izplačamo dohodek za več mesecev skupaj,
• izplačila dohodkov pri glavnem delodajalcu in tistem, ki ni glavni delodajalec,
• kako pravilno uporabimo stopnjo dohodnine pri izplačilu regresa,
• dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorar, poslovodna pogodba, prokura, občasno začasno delo)
• novost pri uveljavljanju stroškov (zmanjševanju davčne osnove) pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja,
• davčni odtegljaji in prispevki
• obdavčitev izplačil raznih prejemkov zaposlenim:
   o obračun plače zaposlenim in drugih prejemkov povezanih z zaposlitvijo (regres, povračila stroškov v zvezi z delom, jubilejne nagrade, odpravnine)
   o obračun prispevkov za socialno varnost osebam, ki nimajo plače (direktorji, lastniki , ki imajo zavarovalno podlago 040)
   o neodvisno in odvisno razmerje (pozor pri poslovanju s podjetniki),
• obdavčitev izplačil zunanjim izvajalcem - obrazložitev pomena 18. člen ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, občasno začasno delo, prokura, poslovodenje)
• izplačila nadomestil materialnih stroškov prokuristom in poslovodjem
• primeri konkretnih izračunov obdavčitve različnih oblik prejemkov

 

2. Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
• pravne podlage za izplačevanje stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
• neobdavčena višina povračil stroškov,
• način izpolnitve potnega naloga, obračuna potnih stroškov in evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
• ali lahko dobijo poslovodje in prokuristi izplačane neobdavčene potne in druge materialne stroške,
• terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada, različne vrste odpravnin, solidarnostna pomoč,
• plačila vajencem, dijakom in študentom,

3. Bonitete
• ali imamo bonitete le v delovnem razmerju ?
• kaj je boniteta, kako se obdavči in kaj se ne šteje za boniteto,
• bonitete in davčno (ne)priznani odhodki,
• ali se izplača uporabljati službeni avto za zasebne namene,
• nastanitvi osebe, ki je v delovnem razmerju ali nastanitev osebe, ki prejema dohodke iz drugega pogodbenega razmerja - pomembne razlike,
• izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
• zavarovalne premije in podobna plačila,

 

4. Davčna praksa in praktični primeri


PREDAVATELJ
Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 20 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Verlag Dashofer, Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

KOTIZACIJA:

Investicija v vaše znanje znaša 110,00 EUR + 22% DDV za plačilo 134,20 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 25. september 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 25. septembra Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com