Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

ŠOLA DAVKOV ZA ZAČETNIKEŠOLA DAVKOV ZA ZAČETNIKE

07.10.2015

jfkčflčk,glč

7.10., 14.10., 19.10. in 23.10.2015 od 12.00 do 15.40 ure v Murski Soboti.

kjgkljlk
Šola davkov za vse, ki se ukvarjate ali se boste ukvarjali z delom v računovodstvu in davčnim področjem. Seznanili in poučili vas bomo o vrstah davčnih obremenitev, ki jih morajo obračunati in plačati fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe. Spoznali boste vrste obdavčitev ter njihovo poročanje na Finančno upravo Republike Slovenije. Na praktičnih primerih boste spoznali obračun in obdavčitev dohodkov fizičnih oseb. Seznanili vas bomo z davčno priznanimi in nepriznanimi prihodki in odhodki, ki jih morajo upoštevati pravne osebe in samostojni podjetniki. Poučili vas bomo o pomenu, vsebini in obračunu davka na dodano vrednost. Seznanili se boste, kako se naredi obračun davka na dodano vrednost.

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite in da skupaj spoznamo vsa davčna znanja. V 18 urni šoli vas bomo tudi seznanili z vsemi pasti in nepravilnosti, ki se v praksi dogajajo na tem področju.

 

PROGRAM:

 

1. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) - 6 ur


a) Zavezanci po ZDoh-2 (rezidenti in nerezidenti).
b) Obdavčitev aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb (dohodki iz zaposlitve, kapitalski dobički, obresti, najemnine ipd.).
c) Obračun in obdavčitev bonitet zaposlenih.
d) Obračun in obdavčitev pogodb civilnega prava (avtorske in podjemne pogodbe, sejnine, poslovodenje, prokura ipd.).
e) Obdavčitev dohodkov iz dejavnosti (samostojni podjetniki, kmetijska in gozdarska dejavnost).
f) Bonitete pri samostojnem podjetniku.
g) Diskusija, izmenjava mnenj ter odgovori na vprašanja.

 

2. Zakon o davku od dohodka pravnih oseb - 6 ur


a) Zavezanci po ZDDPO-2.
b) Davčno obdobje in predmet obdavčitve.
c) Pridobitna in nepridobitna dejavnost.
d) Davčno priznani in nepriznani prihodki ter davčno priznani in nepriznani odhodki.
e) Davčna osnova.
f) Optimizacija davčne osnove.
g) Transferne cene in tanka kapitalizacija.
h) Izdelava davčnega obračuna za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.
i) Diskusija, izmenjava mnenj ter odgovori na vprašanja.

 

3. Zakon o davku na dodano vrednost - 6 ur


a) Davčni zavezanci za DDV.
b) Davčni nezavezanci - zakaj da ali ne.
c) Obdavčitev blaga ali storitev pri prodaji doma, EU in izvozu.
d) Obdavčitev prodaje ali nabave nepremičnin.
e) Posebnosti obdavčitev storitev v EU.
f) Popravki napak pri obračunu DDV.
g) Izdelava obrazca DDV-O.
h) Diskusija, izmenjava mnenj ter odgovori na vprašanja.

 

Komu je šola namenjena:

• računovodskim in knjigovodskim delavcem,
• začetnikom v računovodstvu,
• vsem knjigovodskim delavcem in drugim strokovnim delavcem, ki jih tematika zanima.

 

Gradivo:

Udeleženci boste prejeli gradivo v pisni obliki.

 

PREDAVATELJICA:

Seminar bo vodila mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva ter avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov.

 

KOTIZACIJA:

Kotizacija znaša 360,00 EUR + 22% DDV za plačilo 439,20 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo šole, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 30. septembra 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 30. septembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com