Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

KAKO DO EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI?KAKO DO EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI?

05.06.2015

5. junij od 9.00 do 15.30 ure v Murski Soboti.5. junij od 9.00 do 15.30 ure v Murski Soboti.


Število mest je omejenih, zato si zagotovite svoje mesto za udeležbo!

 

Raziskovanje in razvoj, mreženje in vključevanje v mednarodne verige vrednosti so ključne aktivnosti za ambiciozna podjetja, ki konkurirajo na globalnem trgu. Izvajanje inovacijskih aktivnosti zahteva konstantno financiranje, ki pa je v trenutnih okoliščinah zelo oteženo. Še posebej zahtevno je premagovanje »doline smrti«, situacije v kateri je produkt razvit do prototipa, vendar za njegovo masovno produkcijo in komercializacijo zmanjka denarja (med 1-3 mio evrov).

 

Na nacionalnem nivoju zaenkrat ni ustreznih evropskih razpisov, ki bi financirali inovacijske aktivnosti, čeprav se intenzivno odvijajo priprave Slovenije na črpanje sredstev iz kohezijskih sredstev.

 

Kot izredna alternativa do objave prvih razpisov se ponujajo različni centralizirani programi - predvsem programi evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejnega, transnacionalnega in interregionalnega sodelovanja), ki - s spodbujanjem reševanja skupnih izzivov, izmenjavo idej med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji ter doseganjem skupnih ciljev na določenem geografskem območju - prispevajo k izgradnji skupnega evropskega prostora ter tako dokazujejo, da meje niso ovire. Še zlasti atraktiven pa je evropski program Horizon 2020. Zakaj?

 

- Program je odprt za vse tipe organizacij in podjetij.
- Program ima za projekte med leti 2014-2020 na voljo preko 70 milijard EUR.
- Stopnja sofinanciranja projektnih aktivnosti znaša od 87 % do 125 %!
- Razpisni roki so napovedani skozi vse leto oziroma kar 2 leti vnaprej.
- V odobrenih projektih sodeluje 10.289 organizacij, med njimi tudi številne slovenske.

 

V izobraževanju boste izvedeli kakšne možnosti se obetajo na področju kohezijske politike, kaj vam ponuja Horizon 2020 ter kako lahko opisane priložnosti izkoristite tudi vi.

 

Na intenzivnem izobraževanju »Kako do evropskih sredstev v novi finančni perspektivi« boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:

- Katere možnosti financiranja se obetajo?
- Kako identificirate prave ideje za projekte?
- Kako poiščete ustrezni razpis za vaš projekt?
- Kako profesionalno pripravite konkurenčni projekt v 7 korakih?
- Kako poiščete partnerje za mednarodne projekte?
- Kako razmišljajo ocenjevalci?

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

Predstavitev programov evropskega teritorialnega sodelovanja in programa Horizon 2020 je zastavljena tako, da je zanimiva za vse tipe organizacij. Še posebej pa je izobraževanje namenjeno izvršnim direktorjem, vodjem projektov, razvojnim strokovnjakom, vodjem razvojnih skupin in zaposlenim, ki so dnevno vpeti v naloge povezane z EU financiranjem.


Zakaj izbrati intenzivno izobraževanje »Kako do evropskih sredstev v novi finančni perspektivi«?

 

Kristjan Zemljič je mednarodno certificiran strokovnjak (ECQA EU Project manager & Trainer, ELITE) za pripravo in vodenje evropskih projektov ter trener bodočih EU projektnih managerjev. Na seminarju boste pridobili strokovne in v praksi preverjene informacije o programu Horizon 2020.

1. Če želite pridobiti praktična znanja, ki jih lahko takoj uporabite, potem je vaša udeležba obvezna. Predavanja Kristjana Zemljiča temeljijo na 11-letni praksi na področju EU projektov. V tem obdobju je deloval v naslednjih vlogah:
- svetovalec za pripravo in vodenje projektov (njegovo podjetje OdobrenO uspešno sodeluje s podjetji Marand, IOS, TECOS,..);
- prijavitelj projektov (sredstva pridobiva tudi za lastno podjetje OdobrenO);
- partner v EU projektih (je partner v mednarodnem evropskem projektu Entrepreneur 2.0);
- projektni vodja (za Glotta Nova je vodil mednarodni LDV-TOI projekt 7 partnerjev iz 5-ih držav);
- finančni vodja (na ACS je bil odgovoren za finančno spremljanje ESS projektov v višini 2 milijonov EUR);
- vodja EU programa za izobraževanje odraslih na nacionalni agenciji (CMEPIUS);
- predavatelj (v okviru Centra za poslovno usposabljanje in lastna predavanja o Horizon 2020);
- je avtor pristopa za razvoj projektov SMART EU Funding SystemTM;
- je avtor brezplačne e-knjige »Kako do EU sredstev?« ter številnih blogov, ki so objavljeni v Mladem podjetniku, na spletni strani podjetja Odobreno in LinkedIn omrežju.

 

2. Če hočete izvedeti, kako uspeti na razpisih Horizon 2020 boste od Kristjan Zemljiča pridobili številne izkušnje in nasvete za uspešno delo. Z naročnikom je uspešno kandidiral na razpisu SME Instrument v okviru Horizon 2020, kjer je bila stopnja uspešnosti manj kot 5%.

 

Udeležba na seminarju za vse sodelujoče pomeni še naslednje neposredne koristi:

- Dobili informacije katere vse razpisne možnosti so za organizacije na voljo

- Razumevanje programa Horizon 2020 in posledično pravilna izbira projektnih idej.
- Poznavanje programa Horizon 2020 in posledično hitro iskanje relevantnih informacij.
- Možnost planiranja projektov za 2 leti vnaprej.
- Vpeljavo preverjenega pristopa s katerim boste pripravo projektov poenostavili.
- Sistem je prenosljiv in uporaben za pripravo projektov tudi v okviru drugih EU programov.

 

Vsebina izobraževanja


URA

IZZIV TEMA
 9.00 - 11.00  INFORMIRAJ SE! KATERE RAZPISNE MOŽNOSTI SO NA VOLJO?
Programi bilateralnega sodelovanja:            
OP SL-AT            
OP SL-HR            
OP SL-HU  
Programi transnacionalnega sodelovanja:       PROGRAMME MED            
DANUBE PROGRAMME            
ADRION PROGRAMME          
ALPINE SPACE            
CENTRAL EUROPE  
Programi medregionalnega sodelovanja:            
URBACT            
ESPON            
INTERREG EUROPE  
 11.15 - 12.00
 13.00 - 14.00
 SKOZI LABIRINT HORIZONA 2020    KAJ PONUJA HORIZON 2020?  
Spoznajte Horizon 2020 - na razumljiv način
Terminologija v Horizon 2020
SME Instrument -  izjemna razvojna priložnost za podjetja
FTI - izjemna razvojna priložnost za partnerstva
Kako poiskati informacije?
14.00 - 15.00  PROFESIONALNA PRIPRAVA EU PROJEKTA   7 KORAKOV DO EU PROJEKTA  
3 nujni elementi za uspeh na razpisu
Pripravite projekt kot ekspert (tudi, če to niste) - prikaz postopka "korak po koraku"
15.00 - 15.30 RAZMIŠLJATI KOT EVALVATOR   KAKO RAZUMETI KRITERIJE?  
  Kako se odvija proces ocenjevanja?
  Kaj kriteriji pomenijo?
  Kako postanete ocenjevalec? (In zakaj je to dobro)
© Vse pravice pridržane |2015| OdobrenO, Kristjan Zemljič s.p.

Način izvedbe intenzivnega izobraževanja
Delavnica temelji na intenzivni komunikaciji med udeleženci, razlago in prikazom primerov iz prakse. Priporočljivo je, da udeleženci predhodno razmislijo o ideji, ki jo želijo razviti v EU projekt.

 

O predavatelju


Kristjan Zemljič je ekspert s področja priprave in vodenja EU projektov (ECQA certified project manager, ILM ELITE executive PM certification).
Kristjan Zemljič se z nacionalnimi in mednarodnimi EU projekti ukvarja že 11 let. Projekti so financirani iz različnih evropskih virov (prijava na različne institucije v Bruslju). V tem času je deloval kot razpisovalec sredstev (koordinator / vodja EU programa) za Nacionalno agencijo, ki zastopa Evropsko komisijo (CMEPIUS), prijavitelj projektov, vodja mednarodnega projekta Career plan 50+, predavatelj na CPU/GZS za pridobitev naziva ECQA EU project manager, partner v EU projektu in neodvisni ocenjevalec za različne prijavitelje.
Med drugim je uspešno pridobil EU sredstva na razpisih: Instrument for SME's (stopnja uspešnosti na tem razpisu je bila 2,8 %), KROP 2013, Leonardo da Vinci-TOI in PAR, Grundtvig Multilateralni projekti in številni drugi.
Sodeloval in vodil je priprave projektov na številnih EU razpisih s področij razvoja, raziskav, izobraževanja in usposabljanja, kulture idr. (Instrument for SME's, EUREKA, Erasmus+, KROP 2013, RNP 2013, Norveški mehanizmi, Eco innovation, IPA, EIDHR, Leonardo da Vinci - prenos inovacij, Leonardo da Vinci - razvoj inovacij, Gruntdvig večstranski projekti, Vseživljenjska karierna orientacija, Merjenje učinkovitosti sistema usposabljanja izobraževalcev odraslih, SRRP, RIP ...).
Od avgusta 2013 sodeluje s svojim podjetjem OdobrenO v mednarodnem konzorciju (7 držav) v projektu EU Enterpreneur 2.0.
Uspešno je vodil mednarodni projekt CP50+ (za Glotta Nova d.o.o.), kjer je koordiniral konzorcij 7 organizacij iz 5-ih držav (projekt je bil predstavljen tudi v Državnem svetu 27. septembra 2012).
Med drugim je sodeloval z naslednjimi organizacijami in podjetji: IOS d.o.o., British Council, TECOS, Marand d.o.o., Filozofska fakulteta, Glotta Nova. d.o.o., C&G Ljubljana d.o.o., Human resource communication (UK), MC-ii d.o.o., IPMIT, Hardlab d.o.o, Jelovica Okna d.o.o., Zavod Averroes, CEW, Andragoški center Slovenije, GZS idr.

Specializiran je za izvajanje finančnega menedžmenta EU projektov. Za Andragoški center Slovenije je vodil finančni menedžment 4-ih ESS projektov v skupni višini 2,2 MIO EUR. Dva že zaključena projekta sta tudi uspešno prestala revizijo Kontrolne službe Ministrstva za gospodarstvo in infrastrukturo ter revizijske hiše KPGM. Trenutno izvaja finančni menedžment odobrenega ESS projekta na Glotta Novi d.o.o.

 

Polona Köveš je prav tako ekspertka s področja priprave in vodenja EU projektov (ECQA certified project manager). Z nacionalnimi in mednarodnimi EU projekti se ukvarja zadnjih nekaj let. Trenutno deluje kot projektna vodja v Razvojnem Centru Murska Sobota, v katerem svetuje naročnikom pri izbiri ustreznih razpisov ter pri pripravi projektnih prijav. Predhodno je bila kot svetovalka za evropske zadeve zaposlena v Razvojnem centru za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov d.o.o., v katerem je prav tako pripravljala projekte za potrebe podjetja.


KOTIZACIJA


Investicija v vaše znanje znaša 100,00 EUR + 22% DDV za plačilo 122,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 28. maja 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 28. maja 2015. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na tečaju ni mogoča.

 


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com