Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

ODLIČNOST TUDI V POSLOVNEM PISANJUODLIČNOST TUDI V POSLOVNEM PISANJU

02.03.2015

2.3.2015 od 12.00 do 15.30 ure v Murski Soboti.

 

Naše elektronsko in klasično pisanje izkazuje naš spoštljivi odnos do bralca naših sporočil in do jezika. Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja.

 

Na praktični delavnici bomo opozorili na pravopisni in slovnični vidik pri pisanju poslovnih in uradovalnih besedil. Spoznali bomo pravilen zapis nekaterih pogostih besed ter se učili spretnosti izbire jezikovnih sredstev in uporabe jezikovnih priročnikov, tudi sodobnih korpusov in elektronskih virov.

 

4 - urna intenzivna delavnica

 

NEKAJ POUDARKOV IZ VSEBINE:


- dopis kot obrazec, ločila v nazivih, pisemska ovojnica
- pravila elektronskega pisanja
- vejica, pomišljaj, vezaj - vsak na svoje in pravo mesto
- zapisovanje datumov, števnikov, odstotkov, merskih enot
- pravilna raba oziralnega (ki, kateri) in svojilnega zaimka (svoj, vaš)
- sklanjanje ženskih in moških imen s priimkom
- pravilno vikanje

- STE SE SREČALI ŠE S KAKŠNIM POMISLEKOM?

 

CILJI DELAVNICE:


- odpravljanje najpogostejših pravopisnih in slovničnih napak v poslovnih in
- uradovalnih besedilih (zato je zaželeno, da udeleženci predstavijo tudi svoje
jezikovne zadrege!)
- pravilen zapis nekaterih pogostih besed
- obvladovanje dopisa kot besedilne vrste uradovalnega sporočanja
- uzaveščenje pravil elektronskega pisanja
- seznanitev s spretnostjo izbire in uporabe jezikovnih priročnikov in korpusov
- predvsem pa uzaveščenje znanja o jeziku, ki ga že imamo, vendar si ga še
- nismo upali uporabiti

 

O PREDAVATELJICI


Kristina M. Pučnik, profesorica slovenščine in univerzitetna diplomirana pedagoginja. Je članica Lektorskega društva Slovenije. Lektorira medicinska besedila v slovenskem jeziku (zbornike, priročnike, navodila za uporabo zdravil in medicinskih pripomočkov), za več podjetij in fakultete, ter oglasna besedila za te naročnike. Sodeluje z agencijami, ki se ukvarjajo s komuniciranjem z javnostmi (dopisi, oglasni članki, ovojnice, nagovori). Lektorira revije in publikacije tudi z drugih področij (strojništvo, tehnološki razvoj, vinarstvo, vinogradništvo). Veliko pozornosti namenja komunikaciji s stranko oziroma s piscem besedila, ki ga lektorira, ter pogovoru o izbiri izraznih možnosti, ki nam jih daje slovenski jezik v strokovnih in drugih besedilih. Od leta 2005 vsako leto pripravi in izvede pravopisno delavnico, ki je del tematskega sklopa o komunikaciji na Socialni akademiji.

 

KOTIZACIJA

 

Kotizacija znaša 69,00 EUR + 22% DDV za plačilo 84,18 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo šole, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 20. februarja 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 20. februarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com