Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

 OPTIMIRANJE BILANCE PRED SESTAVO DAVČNEGA OBRAČUNA ZA KMETE OPTIMIRANJE BILANCE PRED SESTAVO DAVČNEGA OBRAČUNA ZA KMETE

17.12.2014

17.12.2014 od 9.00 do 14.30 ure v Murski Soboti
Seminar je namenjen knjigovodjem, ki evidentirajo poslovne dogodke za kmete, računovodjem, vodjem računovodskih servisov, nosilcem kmetij in vsem, ki jih ta tematika zanima.

 

 

PROGRAM:


Na seminarju bomo pregledali bruto bilanco po kontih in preverjali:
- ali imamo povsod pravilno vrednotenje
- ali so naše knjižbe bile pravilne (npr. proizvodnjo)
- ali imamo ustrezna stanja glede na realno stanje
ter kje, s čim, s katerimi podatki oziroma dokumenti si lahko pomagam.

 

Posebne obravnave bodo seveda deležna biološka sredstva
- dolgoročna (nasadi in osnovna čreda)
- kratkoročna (zaloge pridelkov, nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov)

 

Ponovili bomo obračun zalog, prikazali postopek izračuna končnega obračuna proizvodnje za govedorejo in rastlinsko proizvodnjo.

 

Ugotavljali bomo, kateri odhodki so ne samo poslovno potrebni ampak tudi davčno priznani, še posebej pa se bomo dotaknili
- prispevkov za nosilca in druge družinske člane
- povračilo stroškov za nosilca in družinske člane,....

 

Pregledali in počistili bomo bruto bilanco, tako da bodo vsa stanja s pravimi vrednostmi ter na pravih kontih.

 

Tudi konti prihodkov in stroškov bodo deležni obravnave, tako, da bomo imeli ločene vse davčno nepriznane stroške in odhodke.

 

Ugotavljali bomo tudi, kakšne učinke imajo stanja zalog nedokončane proizvodnje, zaloge pridelkov in proizvodov na kmetov poslovni izid.

 

Samega obrazca davčnega obračuna se bomo dotaknili, ker pa po izkušnjah iz preteklih let ni pričakovati ob tem času dokončnih obrazcev, bomo tokrat obračun obdelali »teoretično«, sredi februarja pa pričakujte še dodatno lekcijo - vpis 

konkretnih podatkov v obrazec davčnega obračuna ter vseh prilog, vključno z IPI in BS ter prilogo 13a.

 

Ne pričakujte »silnega« gradiva, tudi tokrat bomo delali pretežno na praktičnih primerih, zato poskrbite le za pisala in papir. Pripravite pa tudi vprašanja, da bodo naši »orehi« bolj zanimivi.


PREDAVATELJICA:


MAJDA STREL


davčna in poslovna svetovalka, vodja računovodskega servisa Strela Majda Strel s.p. z 20-letno tradicijo. V letih 2007 do 2009 je bila zaposlena kot vodja računovodske skupine v družbi Unija, računovodska hiša, d.d. Vrsto let že pripravlja strokovne članke in odgovarja na vprašanja za razne priročnike. Aktivno sodeluje pri utiranju poti za računovodstvo za kmetije. Na temo davki in računovodstvo za kmete je v preteklih letih izvedla že vrsto zanimivih in dobro obiskanih seminarjev. Poleg pisanja člankov in predavanja se tudi praktično ukvarja z računovodstvom, tako za samostojne podjetnike, družbe in seveda tudi za kmetije. Njena posebna odlika je praktičen pristop k problemu, tako da so njeni seminarji vedno s poudarkom na praktičnih primerih, na aktualnih primerih iz prakse.KOTIZACIJA:
Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 12. decembra 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 12. decembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com