Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

PRAKTIČNA DELAVNICA KNJIŽENJ ZA KMEČKO GOSPODINJSTVO, s poudarkom na praktičnih primerih PRAKTIČNA DELAVNICA KNJIŽENJ ZA KMEČKO GOSPODINJSTVO, s poudarkom na praktičnih primerih

07.11.2014

Pridobite ali obnovite svoje znanje na praktičnih primerih - od otvoritve do obračuna proizvodnje

07.11.2014 od 9.00 do 14.30 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Seminar je namenjen knjigovodjem, ki evidentirajo poslovne dogodke za kmete, računovodjem, vodjem računovodskih servisov, nosilcem kmetij in vsem, ki jih ta tematika zanima.   


Vsebina: 

 

Osvežitev osnovnih pojmov

 • Umestitev nosilca kmetije, priznavanje stroškov, prispevkov, za koga in v kakšni višini 
 • Ugotavljanje zavarovalne osnove za nosilca 
 • Posebnosti po ZDoh in ZKme v povezavi z nosilcem 
 • Biološka sredstva; pogoji za pripoznanje, kaj sodi med osnovna sredstva in kaj v zaloge ter po kakšni vrednosti; razlike pri vrednotenju po nabavni vrednosti ali pa po pošteni vrednosti 
 • Sestava otvoritve na konkretnih primerih; izračun vrednosti trajnega nasada ob pripoznanju (vinograd , sadovnjak), ter nadaljevanje po vseh kontih sredstev in virov s poudarkom na vrednotenju ter ugotovitvami, od kje lahko črpam podatke   

 

Sledijo praktični primeri knjiženja po v naprej pripravljenih primerih;  

 • Pridobitev osnovnih sredstev, tudi biološka sredstva 
 • Poslovni dogodki povezani s trajnimi nasadi, vinograd 
 • pobran pridelek, predelava pridelka, proizvod, prodaja ter knjiženje obračuna proizvodnje ter razbremenitev zalog 
 • Primeri tudi iz proizvodnje vrtnin (netrajni nasadi) 
 • Primer iz govedoreje, telitev, premik lastne črede v osnovno čredo, nakup plemenske živali, 
 • Mlečna proizvodnja, predelava mleka, 
 • Ne nazadnje se pogovorimo še  o kalu, reklami, reprezentanci........ 

 

Delavnica je izrazito praktično naravnana, večina časa se delajo praktični primeri. Gradivo, ki ga udeleženci prejmejo je pretežno v obliki pripravljenih nalog, ki jih rešimo med samim izvajanjem delavnice, seveda z ustrezno razlago »zakaj tako«. Kot vedno bo predavateljica na voljo tudi za odgovore na zastavljena vprašanja.    


 

MAJDA STREL
davčna in poslovna svetovalka,  vodja  računovodskega servisa Strela Majda Strel s.p. z 20-letno tradicijo. V letih 2007 do 2009 je bila zaposlena kot vodja računovodske skupine v družbi Unija, računovodska hiša, d.d. Vrsto let že pripravlja strokovne članke in odgovarja na vprašanja za razne  priročnike. Aktivno sodeluje pri utiranju poti za računovodstvo za kmetije. Na temo davki in računovodstvo za kmete je v preteklih letih izvedla že vrsto zanimivih in dobro obiskanih seminarjev. Poleg pisanja člankov in predavanja se tudi praktično ukvarja z računovodstvom, tako za samostojne podjetnike, družbe in seveda tudi  za kmetije.  Njena posebna odlika je praktičen pristop k problemu, tako da so njeni seminarji vedno s poudarkom na praktičnih primerih, na aktualnih primerih iz prakse. 

 

KOTIZACIJA: 

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 3. novembra 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 3. novembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.    

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com