Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

UGOTAVLJANJE BONITETE POSLOVANJA S POMOČJO ANALIZE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN IZKAZA DENARNIH TOKOVUGOTAVLJANJE BONITETE POSLOVANJA S POMOČJO ANALIZE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN IZKAZA DENARNIH TOKOV

13.11.2014

13.11.2014 od 9.00 do 14.30 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota»Znate brati in razumeti računovodske izkaze?
Veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih?
Poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja,...?


Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.


V kolikor področja ne poznate popolnoma, se udeležite našega seminarja oz. delavnice, kjer vas bomo seznanili in naučili vse, kar se iz računovodskih poročil razbere in razume, prav tako vas opozorili na pasti in nevarnosti.

Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti ter s tem znižujemo tveganje denarnega poslovanja.


Naloge računovodskih delavcev je, da znajo pravilno sestaviti računovodske izkaze in uporabiti pravilne metode vrednotenja. Zelo pomembno je, da finančni delavci znajo razumeti računovodske izkaze in s pomočjo bilance stanja in izkaza denarnih tokov znajo sprejemati pomembne in včasih tudi tvegane finančne odločitve. Pomembno je, da znajo finančni delavci narediti operativne načrte denarnih tokov že med letom (mesečno - jih načrtovati, analizirati in ugotavljati vzroke odmikov ter sprejemati poslovne odločitve, za njihovo odpravo, predvsem, če imajo negativen vpliv na poslovanje in doseganje denarnega toka). Pomembno je, da naredijo takšne načrte denarnih tokov, ki bodo najbolj prepričale banke in druge financerje.

 


VSEBINA DELAVNICE:


1. Informacije iz računovodskih izkazov, poslovnih in letnih poročil.
2. Kdo so uporabniki računovodskih informacij in kakšne informacije jim posredujemo?
3. Predstavitev ključnih pojmov iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov.
4. Kako ugotovimo boniteto poslovanja s pomočjo računovodskih izkazov?
5. Kdaj in zakaj je pomembno dolgoročno in kratkoročno finančno načrtovanje pri poslovanju in kakšen je lahko vpliv na poslovne odločitve ?
6. Pomen in vsebina finančne analize.
7. Uporaba, pomen in komentarji povezani z izračuni finančnih in računovodskih kazalnikov poslovanja (likvidnost, solventnost, donos, ekonomičnost, dodana vrednost, kapitalska ustreznost, zadolženost, investicijska sposobnost, EBIT, EBITDA, ipd.).
8. Izdelava načrta prejemkov in izdatkov ter izkaza denarnih tokov.
9. Ugotovitev in razumevanje denarnega toka, njegov vpliv na uspešnost poslovanja na kratek in dolgi rok.
10. Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk/udeležencev..


CILJ SEMINARJA:


Cilj našega kratkega seminarja je, ponuditi strokovno praktičen seminar, na katerem vam bomo ponudili osnovna znanja in informacije s področja načrtovanja, analiziranja, branja in razumevanja operativnih finančnih načrtov in ugotavljanja denarnega toka, ki je usodnega pomena za nadaljnji obstoj, razvoj in poslovanje vsakega podjetja in podjetnika.


NAMEN SEMINARJA:


• udeležencem bo predstavljena vsebina računovodskih izkazov in pomen njihovih informacij za nadaljnjo poslovno odločanje,
• udeleženci bodo spoznali razliko med računovodskim, poslovnim in letnim poročilom,
• udeleženci bodo znali izračunati optimalno in pravilno strukturo financiranja in sestave premoženja,
• udeležencem bo predstavljena praktična vsebina, načrtovane postavke in analiziranje kategorij iz izkaza denarnih tokov,
• udeleženci bodo spoznali pomen in vpliv izkaza denarnih tokov na vsakodnevne poslovno - finančne in komercialne odločitve,
• udeleženci bodo spoznali in znali izračunati pomembne kazalnike, ki izvirajo iz izkaza denarnih tokov, kateri zanimajo financerje,
• udeleženci bodo sami naredili načrt prejemkov in izdatkov ter izkaz denarnih tokov.


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:


Seminar je namenjen direktorjem manjših in srednje velikih podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem financ in računovodstev, vodjem računovodskih servisov, finančnim analitikom.

Seminar poteka v obliki delavnice zato imejte zraven kalkulatorje.


PREDAVATELJ:


Predavanje bo vodila mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter zasebna višja predavateljica s področja ekonomike, financ, računovodstva in davkov.

 

KOTIZACIJA:

Investicija v vaše znanje znaša 98,00 EUR + 22% DDV za plačilo 119,56 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 7. novembra 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 7. novembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com