Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

RAČUNOVODSKA IN DAVČNA ŠOLA ZA PODJETNIKE, ZAČETNIKE IN NEEKONOMISTERAČUNOVODSKA IN DAVČNA ŠOLA ZA PODJETNIKE, ZAČETNIKE IN NEEKONOMISTE

08.05.2014

8.5. od 9.00 do 15.00 ure,

15.5. od 9.00 do 15.00 ure,

22.5. od 12.00 do 18.00 ure,

29.5. od 12.00 do 18.00 ure,

v Murski Soboti.

 

V današnjem času hitrega razvoja podjetništva je za vsakega poslovneža zelo pomembno, da zna ugotoviti svoj finančni položaj, in se na njegovi osnovi pravilno odločiti in reagirati pri usodnih finančnih odločitvah. Zato so potrebna osnovna znanja s področja ekonomike, računovodstva in poslovnih financ, ki vam jih želimo v šoli tudi predstaviti. Večini podjetnikom namreč računovodstvo vodijo računovodski servisi, saj podjetniki, ne razpolagajo z ekonomskim temveč s tehničnim znanjem. Zelo dobro je, da znate sami presoditi in ugotoviti, kakšno je vaše premoženjsko - finančno stanje in uspešnost poslovanja tako med letom kot konec poslovnega leta.

Ali se zadovoljite s tem, da podpisujete poročila, ki vam jih pripravijo v lastnem računovodstvu ali računovodskem servisu?

Ste prepričani, da veste, kaj podpisujete?

Ali se zavedate, da za vsa podpisana poročila odgovarjate?

Ali znate oceniti svoj prag rentabilnosti oziroma kje je
vaša maksimalna finančna moč poslovanja?

 

Če so vaši odgovori zmedeni, se udeležite delavnice, ki vam bo več kot koristila. Prav tako je v današnjem času zelo pomembno, da znate oceniti boniteto svojega poslovnega partnerja in ali se splača z njim poslovati, kako ga spremljati in kdaj zaznate težave, ki jih ima pri svojem poslovanju.

 

Cilj naše kratke ampak intenzivne šole je, da z vsebino, ki je pred vami, ponudimo vam podjetnikom, začetnikom in vsem, ki se s podjetništvom srečujete oziroma ste na to pot podajate, da vam predstavimo in seznanimo z osnovnimi znanji s področja ekonomike, računovodstva, davkov in poslovnih financ.PROGRAM:


A Ekonomika (8.5.2014, mag. Lidija Robnik)

 • Spoznanje osnovnih ekonomskih kategorij (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, finančni izid, sredstva, obveznosti do virov sredstev, prejemki, izdatki)
 • Vrste in delitev stroškov (fiksni, variabilni, po naravni vrsti ipd.)
 • Prag rentabilnosti - koliko mora biti prodajna cena, da pokrijemo stroške
 • Računovodski in finančni pomen amortizacije

B Računovodstvo (15.5.2014, mag. Lidija Robnik)

 • Vrste, pomen in vsebina računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)
 • Razumevanje računovodskih izkazov - pomen in vpliv posameznih kategorij
 • Branje in analiziranje računovodskih izkazov s pomočjo finančnih kazalnikov
 • Vrednotenje premoženja in vpliv na poslovni rezultat in vrednost podjetja
 • Poslovno potrebno premoženje
 • Optimalne zaloge
 • Pomen in vrste dolgoročnih sredstev

C Davki (22.5.2014, mag. Lidija Robnik)

 • Optimiranje davčne osnove
 • Davčno priznani in nepriznani odhodki - kaj to pomeni na rezultat poslovanja
 • Davčne olajšave
 • Vpliv neizterljivih terjatev in nekurantnih zalog na poslovni in davčni obračun

D Financiranje (29.5.2014, mag. Cvetka Peršak)


• Pomen likvidnosti, plačilne sposobnosti in denarnega toka
• Boniteta poslovanja
• Viri financiranja - kako oblikovati optimalno finančno strukturo
• Kako oceniti boniteto poslovnega partnerja
• Plačilna (ne)disciplina - kako ukrepati proti njej
• Najpogostejši načini plačil in zavarovanje plačil
• Prisilna poravnava ali stečaj nad dolžnikom
• Kriza v podjetju - začetki krize, simptomi in vzroki, načini reševanja - program ukrepov
• Možnosti financiranja
( evropska sredstva...)

 

NAMEN ŠOLE:

 • seznaniti se z osnovnimi ekonomskimi, računovodskimi in finančnimi pojmi ter ekonomskimi kategorijami
 • spoznati pomen in vrsto stroškov ter pomen praga rentabilnosti ter ga znati izračunati
 • spoznati pomen in vsebino računovodskih izkazov
 • znati brati in razumeti glavne ekonomske kategorije iz računovodskih izkazov in na ta način ugotoviti boniteto poslovanja
 • znati oceniti možne oblike in načine financiranja in investiranja sredstev
 • spoznati in oceniti poslovanje s pomočjo razumevanja računovodskih poročil, kot so: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala s pojasnili in razkritji
 • spoznati vpliv davščin na poslovanje podjetja
 • spoznati osnovne kazalnike poslovanja, ki so posledica analize poslovanja (kazalniki likvidnosti, plačilne sposobnosti, donosnosti, rentabilnosti, produktivnosti) in se seznaniti z boniteto poslovanja družbe ter vse kazalnike tudi znati izračunati
 • spoznati instrumente zavarovanja in načina plačil (kompenzacija, cesija, asignacija....)
 • spoznati notranje in zunanje vire financiranja poslovanja
 • spoznati ukrepe izterjave in zavarovanja terjatev in obveznosti
 • pomen insolvenčnih postopkov pri poslovanju.

DODANA VREDNOST

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo, da ste šolo uspešno zaključili.


ŠOLA JE NAMENJENA:

 • direktorjem malih podjetij,
 • samostojnim podjetnikom,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • vsem, ki se podajajo v podjetništvo in nimajo ekonomskega predznanja,
 • Vsem, ki jih tema zanima in bi želeli svoje znanje nadgraditi na tem področju.

PREDAVATELJICI:


mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva ter avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov.


in

mag. Cvetka Peršak. Po končanem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1976 opravljala delo vodje plansko analitske službe v Avtotehni Ljubljana, vodja računovodskega sektorja v Iskri Radijske zveze in vodja ekonomske in pravne službe v Poslovni skupnosti malega gospodarstva. Leta 1990 z možem ustanovila podjetje EDIL ING d.o.o. Ljubljana, kjer je bila zaposlena kot vodja projektov. 2007 do 2009  članica uprave Mura d.d. Murska Sobota, managerka Sklada dela za Gorenjsko in prokuristka podjetja EDIL ING d.o.o.. Sedaj predavateljica na številnih višjih strokovnih šolahi in  direktorica Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti.KOTIZACIJA IN PLAČILO

 

 
Udeležba na vseh programskih sklopih šole znaša 432,00 EUR + 22% ddv na udeleženca in vključuje organizacijo šole, gradivo, prigrizek in osvežilne napitke. V primeru želje po udeležbi na posameznem programskem sklopu/dnevu šole, znaša kotizacija 125,00 EUR + 22% ddv na dan. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 1. maja 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si, najkasneje do 1. maja 2014. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com