Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Šola dvostavnega knjigovodstva za kmetijsko gospodarstvoŠola dvostavnega knjigovodstva za kmetijsko gospodarstvo

10.04.2014

Izurite svoje veščine in prenesite svoje znanje o kmetijskem gospodarstvu iz teorije na prakso.

dne 10.04., 17.04., 24.04.2014 od 9.00 do 14.00 ure, 

na naslovu Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

PROGRAM:

 

1. Srečanje - otvoritvena bilanca, osnovna sredstva

- na podlagi pridobljenih podatkov s strani nosilca kmetijske dejavnosti določitev vrednosti sredstev in virov sredstev ter priprava otvoritvene bilance ter njihova umestitev na ustrezne konte;

- prenos bioloških sredstev med osnovno čredo, priprava sklepov o primernem času pripoznanja bioloških sredstev, obračun amortizacije;
- pripoznanje trajnega nasada, obračun amortizacije;
- nakup opreme s finančnim najemom;
- nakup opreme, pridobitev nepovratnih sredstev in obračun ustrezne amortizacije;
- opredmetena sredstva v gradnji - trajni nasadi;
- zakupne pogodbe,...

 

2. Srečanje - terjatve, obveznosti, material, stroški, obračun proizvodnje

- nakup materiala;
- nakup storitev;
- gotovinsko poslovanje, prodaja na tržnici;
- prispevki za zavezanca in druge člane kmetijskega gospodinjstva;
- trošarine za gorivo;
- obračun proizvodnje govedoreja - pridelave mleka (telitev, obračun proizvodnje mleka, razbremenitev zalog,...).

 

3. Srečanje - obračun proizvodnje - nadaljevanje, dopolnilne dejavnosti

- primer obračuna v sadjarstvu, vinogradništvu;
- obračun pridelave krme;
- obračun proizvodnje žita, poljščin; 
- poraba doma pridelane krme; 
- obračun proizvodnje govedoreja, nadaljevanje mlečna proizvodnja - pitanci;
- primer predelave mleka v dopolnilni dejavnost.

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

• računovodjem in knjigovodjem, ki skrbijo za knjigovodske evidence na kmetiji,
• vodjem računovodskih servisov,
• vsem računovodskim delavcem,
• lastnikom kmetijskega gospodarstva.

  

PREDAVATELJICI   

 

  Majda Strel je samostojna podjetnica in predvsem praktik na področju knjigovodstva ter računovodstva. S svojim znanjem skuša kot predavateljica pomagati marsikateremu podjetniku, poznana pa je tudi kot avtorica različnih prispevkov in davčnih nasvetov v strokovnih časopisih. Med prvimi je zagrizla v problematiko obdavčitve kmetov, zato na seminarjih veliko časa posveti odgovarjanju na konkretna vprašanja udeležencev.   

 

  Jelka Lekše je podjetniška svetovalka, ki pomaga pri poslovanju in iskanju rešitev malim podjetnikom, ki pomaga pri poslovanju in iskanju rešitev malim podjetnikom, zavodom ter socialnim podjetjem. Je predavateljica za računovodstvo in knjigovodstvo v programih pridobitve NKP, je avtorica strokovnih člankov in nasvetov s področja davkov in računovodstva. Je med prvimi, ki sodeluje in soustvarja pri razvoju knjigovodstva in računovodstva na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih.    

 

KOTIZACIJA   

 

Investicija v vaše znanje za tridnevno izobraževanje znaša 300,00 EUR + 22% DDV za plačilo 366,00 EUR; za enodnevno udeležbo znaša 125,00 EUR + 22% DDV za plačilo 152,50 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. 

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 07. aprila 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 07. aprila. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com