Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Osnovno usposabljanje za mediatorjeOsnovno usposabljanje za mediatorje

05.09.2014

Glavni cilj mediacije kot alternativne oblike reševanja sporov je v obojestranskem zadovoljstvu obeh strani, ki z dogovorom rešujeta sporne zadeve.

V sodelovanju s Centrom za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO Vas vabimo na Osnovno usposabljanje za mediatorje (64 in 140 ur).

 

začetek tečaja dne 05.09.2014, v Murski Soboti

 

Usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO temelji na metodah dela, ki razvijajo mediacijske veščine in spretnost vodenja mediacije in so zato pridobljena znanja takoj uporabna v konkretnih konfliktnih situacijah.

 

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 140 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije, saj razvija temeljne veščine in daje potrebna znanja.

 

64-urno usposabljanje oz. 1 sklop (prvi štirje deli) osnovnega usposabljanja za mediatorje pa prispeva k razvijanju veščin uporabnih v lastnem okolju (doma, na delovnem mestu...) oz. za vodenje neformalne mediacije. 64-urno usposabljanje tudi ustreza kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč. Za razvoj sposobnosti za samostojno in kompetentno vodenje formalne mediacije oz. sodelovanje pri vodenju formalne mediacije se priporoča vsaj 140-urno osnovno usposabljanje (oz. 1. in 2. sklop osnovnega usposabljanja).

 

1. Sklop
05. in 06.09.2014 - 1. del
12. in 13.09.2014 - 2. del
26. in 27.09.2014 - 3. del
17. in 18.10.2014 - 4. del

 

2. Sklop
7. in 8.11.2014 - 5. del
28. in 29.11.2014 - utrditveni seminar
2.12.2014 - utrditveni seminar - torek od 14.00 do 20.30 ure
12. in 13.12.2014 - izpitni seminar

 

Ob petkih od 15.00 do 20.00 ure in ob sobotah od 9.00 do 18.30 ure. 
Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu.

 

Mediator - oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije - pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, interese in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje. Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje verjetnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

 

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE - 140 UR

Cilji usposabljanja:

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.
- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije. 

Pogoji za vključitev:
Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

Oblike in metode dela:
1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

Usposabljanje za mediatorje - 140 ur se izvaja v obliki:- petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),- dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),- izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),- teoretičnega preizkusa znanja in- dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

Predavatelji:
- Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev
- Mišo Pušnik,mediator in trener mediatorjev
- Ksenija Lorber, mediatorka in trener mediatorjev
- Irena Borštnar, mediatorka in trener mediatorjev


Vsebina usposabljanja:

Seminarski del:
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo. 

 

Utrditveni del:
Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije. Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo. 

 

Praktični del: 
Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja. 

 

Izpitni del: 
Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti. 140 urno usposabljanje za mediatorje je skladno s Standardi o izvajanju mediacijskih usposabljnaj. Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

 

Kotizacija za usposabljanje za fizične osebe (140ur): 
1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € z vključenim DDV-jem ali v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja 990,00 €. 
Kotizacija za usposabljanje za pravne osebe (140ur): 
1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € z vključenim DDV-jem ali v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja 1.207,80 €.

 

Kotizacija na udeleženca vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 31. avgusta 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 31. avgusta. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com