Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA IN POGODBENEGA RAZMERJAOBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA IN POGODBENEGA RAZMERJA

07.05.2014

Vabimo vas na praktično delavnico s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in pogodbenega razmerja s pravnega, računovodskega in davčnega vidika.

                                                                                         ŠE 2 MESTI ZA UDELEŽBO!


7.5.2014 od 9.00 do 16.00 ure na naslovu ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota             


V prvem delu bomo obravnavali pravila, ki jih določajo zakoni in drugi pravni viri v zvezi s plačo in drugimi prejemki iz delovnega razmerja. Kaj je obvezno, kje so minimumi, kje so meje, česa se izrecno ne sme... Dodatno bomo obravnavali še, kako lahko z določenimi drugimi pravnimi mehanizmi (npr. z organizacijo delovnega časa ipd.) dosežemo optimizacijo izplačil delavcem. Vsebina bo podprta s primeri iz prakse, novejšo sodno prakso ter z odgovori na konkretna vprašanja udeležencev.  

V drugem delu vam bomo predstavili praktične izračune vseh prejemkov fizičnih oseb in kako jih je potrebno knjižiti in jih poročati na REK obrazcih. Predstavili vam bomo tudi obračun prispevkov za pokojninsko in socialno zavarovanje samostojnih podjetnikov in lastnikov enoosebnih družb, ki so se spremenile v letu 2014.

PROGRAM:

PRAVNI VIDIK (9.00 do 11.15 ure):

- prejemki iz delovnega razmerja - pravna podlaga (kolektivne pogodbe, splošni akti, pogodba o zaposlitvi)
- plača (osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost, poslovna uspešnost, udeležba pri dobičku)
- posebej o odprtih vprašanjih v zvezi z nadomestilom plače
- pobot pri plači, administrativne prepovedi, izvršbe
- povračilo stroškov v zvezi z delom
- ekonomsko odvisne osebe in začasno oziroma občasno delo
- regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, odškodnine,...

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK (11.45 ure do 16.00 ure)

1. Obračun plač

• Obračun plače (osnovna plača, nadomestila, bonitete, davčne olajšave).
• Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrana ipd.).
• Primer obračuna plače in knjiženje.


2. Regres za letni dopust
• Višina regresa za letni dopust.
• Sorazmerni del izplačila regresa za letni dopust.
• Primer obračun regresa in knjiženja.


3. Odpravnine
• Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (operativni razlog).
• Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (nesposobnost).
• Odpravnine v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
• Odpravnine v primeru upokojitve.
• Primer obračuna in knjiženja.


4. Drugi prejemki iz delovnega razmerja
• Jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, božičnica.
• Primer obračuna in knjiženja.


5. Avtorski honorarji in podjemne pogodbe
• Avtorska pogodba (zunanja oseba ali zaposlenec).
• Podjemna pogodba.
• Primer obračuna avtorskega honorarja ter podjemne pogodbe in knjiženja.


6. Obračun prispevkov samostojnega podjetnika
• Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika.
• Primer obračuna in knjiženja.


7. Pogodbe o poslovodneju
• V večosebni družbi (pretežni ali deli plačnik).
• V enoosebni družbi.
• Primer obračuna in knjiženja.


NAMEN DELAVNICE:


• seznanili vas bomo z vsebino in vrstami izplačil osebnih prejemkov zaposlencev in pogodbenih delavcev
• prikazali vam bomo vknjižbe, kako se osebni prejemki knjižijo v poslovne knjige pri delodajalcu
• prikazali vam bomo obračune za vse oblike osebnih prejemkov zaposlencev
• seznanili vas bomo z davčno in računovodsko zakonodajo s področja obračunov osebnih prejemkov zaposlencev
• seznanili se boste z REK obrazci
• predstavili vam bomo vrste bonitet in kakšen vpliv imajo na delodajalca in delojemalca z davčnega vidika


DELAVNICA JE NAMENJENA:


• samostojnim podjetnikom
• vodjem računovodskih servisov
• računovodskim delavcem
• začetnikom v računovodstvu
• zaposlenim v kadrovski službi
• poslovnim sekretarkam ter
• vsem ostalim, ki so odgovorni za obračun prejemkov oziroma jih ta tematika zanima.


UDELEŽENCI BODO PRIDOBILI:


- praktična znanja s področja obračuna in knjiženj vseh osebnih prejemkov fizičnih oseb,
- praktična znanja, kako je potrebno poročati izplačila fizičnih oseb na REK obrazcih na DURS

Opomba: Izobraževanje je zelo praktično zato prinesite s seboj osebni kalkulator !


PREDAVATELJA:

Miha Šercer, univ. dipl. pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom, je specialist za delovna razmerja. Trenutno dela v odvetništvu, pred tem pa je več kot 10 let delal v gospodarstvu, nazadnje kot vodja za delovnopravne zadeve v Zavarovalnici Triglav, d.d. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov. Na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključuje magistrski študij delovnega prava in prava socialne varnosti.


mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva ter avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov.KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 30. april 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 30. april.  Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com