Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

DAVČNO POSLOVANJE JAVNEGA (NEPRIDOBITNEGA) SEKTORJA DAVČNO POSLOVANJE JAVNEGA (NEPRIDOBITNEGA) SEKTORJA

06.02.2014

 6. februarja 2014 od 9.00 do 13.30 ure v Murski Soboti


Na seminarju bomo predstavili specifike davčnega poslovanje v javnem sektorju oz. drugih nepridobitnih organizacijah. Opozorili bomo na značilnosti pri poslovanju v sistemu DDV, sestavitvi DDPO (razdelitev na pridobitno in nepridobitno dejavnost) in pri izplačevanju dohodkov fizičnim osebam (tudi prostovoljcem v obliki nadomestil stroškov). Posebej pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam smo v letu 2014 deležni številnih zakonskih sprememb pri davkih in prispevkih. Pozornost bomo namenili tudi davku na nepremičnine, ki ga bomo prvič plačali leta 2014. Slušatelji bodo pridobili številne koristne informacije in napotke, ki bodo omogočile zmanjšanje davčnih tveganj pri njihovem davčnem poslovanju.

PROGRAM:

DDV v javnem sektorju in drugih nepridobitnih subjektih

o Obvezna in prostovoljna identifikacija za DDV,
o Različna davčna obravnava dejavnosti: oproščena, obdavčljiva in neobdavčljiva dejavnost društev (z vidika ZDDV-1)
o Več načinov ugotavljanja odbitnih deležev vstopnega DDV (primeri)
o Pomen višine transakcij med subjekti javnega sektorja - ali lahko pride celo do povečanja davčne osnove
o Davčna obravnava prejetih subvencij in donacij,
o Kako prejete subvencije in vplivajo na izračun odbitnega deleža vstopnega DDV,
o Pravilno ravnanje po 76 a členu ZDDV-1 (denimo gradbene storitve) pri naročanju in prejemanju določenih storitev,
o Posebnosti pri »prezaračunavanju« različnih dajatev in taks.


DDPO v javnem sektorju in drugih nepridobitnih subjektih

o Kdo oddaja in kdo ne oddaja letnih obračunov DDPO v javnem sektorju in državni upravi?
o Pravilna uporaba Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti,
o Davčna obravnava posojil in drugih transakcij med subjekti javnega sektorja,
o Pravilna razmejitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti v nepridobitnih organizacij na konkretnih primerih prihodkov,
o Koriščenje davčnih olajšav po ZDDPO-2 v nepridobitnih subjektih, pomen pojasnila DURS o tej problematiki
o Pojasnila Davčne uprave RS o davčni obravnavi prejetih donacij in zaračunanih članarin.
o Novo v 2014: uveden davek na nepremičnine


DOHODNINA TER PRISPEVKI v javnem sektorju in drugih nepridobitnih subjektih (društvih...)
o Obdavčena in neobdavčena izplačila fizičnim osebam (zaposlenim in zunanjim sodelavcem), ali so sploh možna neobdavčena izplačila,
o Prostovoljstvo in izplačilo dohodkov,
o Kdaj in kako je mogoče neobdavčeno izplačati nadomestila stroškov sodelavcem nepridobitnih organizacij,
o Davčna obravnava izplačil poslovodjem (vodjem) društev in ostalih nepridobitnih organizacij,
o Poslovodja nepridobitnega subjekta, ki je hkrati tudi upokojenec - kako pravilno izvesti izplačilo dohodka,
o Začasna in občasna dela upokojencev,
o Pravilno obračunavanje dohodkov in bonitet zaposlencem in pogodbenikom (upoštevaje ZPIZ-2, ZZVZZ-M),
o Organiziranje nagradnih iger v nepridobitnih subjektih in pravilna obdavčitev.

- Odgovori na vprašanja udeležencev


PREDAVANJE JE NAMENJENO:

- Računovodjem, finančnikom ter pravnikom subjektov v javnem sektorju, v drugih nepridobitnih organizacijah ter državni upravi,
- predstojnikom subjektov javnega sektorja (direktorji, ravnatelji, vodje),
- zaposlencem v računovodskih servisih, ki vodijo poslovne knjige za subjekte javnega sektorja,
- revizorjem in poslovnim svetovalcem.


PREDAVATELJ

mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o., član upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

KOTIZACIJE IN PRIJAVE
Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR + 22% DDV za plačilo 146,40 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 31. januarja 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 31. januarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com