Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 z izbranimi računovodskimi vidikiDavek od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 z izbranimi računovodskimi vidiki

29.01.2014

29. januarja 2014 od 9.00 do 13.30 ure v Murski Soboti

 

Na seminarju bomo spregovorili o pomembnih vprašanjih pri sestavitvi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Udeleženci bodo opozorjeni na številne napake, ki se dejansko pojavljajo v praksi že pri evidentiranju poslovnih dogodkov (osnovna sredstva, zaloge, finančne naložbe). Napačno evidentiranje posledično pomeni tudi napačno davčno obravnavo v DDPO in neoptimalno izkazane davčne obveznosti. Omenili bomo tudi posebnosti pri davčni obravnavi poslovne enote (podružnice) v tujini in pri izplačilih dohodkov delavcem v tujini. Pregledno bomo predstavili tudi vse vrste  spodbud (zmanjšani ali oproščeni prispevki) pri zaposlovanju.

V drugem delu seminarja bomo opozorili tudi na vse spremembe po ZPIZ-2 in po ZZVZZ, ki se nanašajo na izplačilo različnih vrst dohodkov (delovno razmerje, podjemi, avtorstva, prokuristi, cenilci, upravitelji, poslovodje, upokojenci, podjetniki).


PROGRAM

• Obračun DDPO v letu 2013
• Pravilna računovodska pripoznava osnovnih sredstev ter s tem povezani davčno priznani odhodki (denimo davčno bolj optimalna razporeditev osnovnih sredstev na posamične dele),
• Pravilna računovodska pripoznava finančnih naložb ter pravilna davčna obravnava v DDPO,
• Obdavčitev poslovne enote v tujini ter izplačilo dohodkov napotenim delavcem v tujino - vidik davkov in prispevkov,
• Stopnja obdavčitve v višini 17 % in s tem povezani učinki na terjatve in obveznosti za odložene davke,
• Vse spremembe v ZDDPO-2, ki jih prvič upoštevamo za leto 2013 (primer: koriščenje preteklih davčnih izgub)
• Davčni učinki zaradi sprememb računovodskih usmeritev in ocen v 2013 ter popravki napak iz preteklih let (primer: sprememba računovodske ocene pri amortiziranju sredstev),
• Kako pravilno spremljati popravke in odpise terjatev za poslovne in davčne namene, evidentiranje in davčna obravnava zalog.
• Izpolnitev in dokazovanje pogojev za izvzem določenih prihodkov in odhodkov iz davčne osnove (dividende, prodaja finančnih naložb, odhodki v zvezi z naložbami oz. dividendami)
• Spodbude pri zaposlovanju in davčni učinki (pogoji za olajšave pri zaposlovanju, zaposlovanje invalidov, odstopljeni prispevki, subvencije za plače invalidov, vse o finančnih ugodnostih po ZUTD, ZPIZ-2 in ZIUPTDSV),
• Cene med povezanimi osebami in obresti med povezanimi osebami, priprava na sestavitev dokumentacije o transfernih cenah,
• Posojila družbi dana s strani družbenikov/delničarjev, davčni vidik obresti od presežka posojil, spremembe pri tanki kapitalizaciji od 1.1.2014 naprej,
• Vse vrste davčnih olajšav za davčno leto 2013,
• Prvi davčni obračun normirancev (družb in podjetnikov).
• Poudarki glede Prilog k obračunu DDPO
• Pravilno obračunavanje davkov in prispevkov pri izplačilih v letu 2014 (upoštevaje določbe ZPIZ-2 od 1.1.2014 in ZZVZZ-M od 1.2.2014):

   o Podjemnikom in avtorjem z različnimi statusi
   o Poslovodjem in prokuristom z različnimi statusi
   o Upokojencem
   o Kako ravnati ko je bilo opravljeno delo pred 1.1.2014, izplačilo dohodka pa bo po 1.1.2014
   o Obremenitve s prispevki pri podjetnikih in podjetnikih z dopolnilno dejavnostjo
   o Obremenitve s prispevki pri poslovodjih - družbenikih

 

Vprašanja in odgovori.


NAMENJENO:
- Zaposlenim, ki so neposredno odgovorni za davčno poslovanje
- direktorjem in vodjem računovodskih in finančnih služb,
- knjigovodjem osnovnih sredstev, proizvodnje in finančnih naložb,
- zaposlencem računovodskih servisov,
- revizorjem in poslovnim svetovalcem.

PREDAVATELJ
mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o., član upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.


KOTIZACIJE IN PRIJAVE
Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR + 22% DDV za plačilo 146,40 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 24. januarja 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 24. januarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com