Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Kako obvladovati spremembe in biti razvojno uspešen v sodobnem poslovnem okoljuKako obvladovati spremembe in biti razvojno uspešen v sodobnem poslovnem okolju

28.02.2014

 

28.2.2014 od 9.00 do 15.30 ure Murski Soboti.

 

Si želeti biti mednarodno uspešni?
Prepoznavate in stalno razvijate ključne kompetenc posameznikov in organizacije?
Razvijate konkurenčno sposobnost vaše organizacije na globalni ravni kot zahteva sodobno poslovno okolje?

Sodobno poslovno okolje zahteva razvoj konkurenčne sposobnosti na globalni ravni. To velja za vse od strokovnjakov, ki nastopajo na trgu dela, samostojne podjetnike, majhna ali velika podjetja. Biti mednarodno uspešen v sodobnem globaliziranem poslovnem okolju pomeni imeti sposobnost stalnega usklajenega tehnološkega, organizacijskega in vedenjskega razvojnega delovanja v lastnem poslovnem okolju. Prepoznavanje in stalno razvijanje ključnih kompetenc posameznikov in organizacije so ključna sestavnina omenjenih naporov. Pri tem se na vseh ravneh in področjih poslovanja morajo vzpostaviti različne oblike trajnostnega poslovno-razvojnega sodelovanja z vključenimi strokovnjaki in poslovnimi partnerji.

 

Namen delavnice je predstaviti opisano problematiko s prikazom praktičnih primerov iz tuje in domače prakse ter udeležencem predstaviti sodobne poslovne modele ter napotke kako se lotiti omenjenih sprememb v lastnem poslovnem okolju.

 

Udeleženci delavnice bodo imeli priložnost spoznati vrsto praktičnih primerov iz bogate prakse  predavatelja, ki ima večdesetletne izkušnje pri izvajanju, organiziranju in vodenju razvojnih projektov, doma in v tujini.

 

Prva izvedba delavnice v Sloveniji!

 

Vsebina delavnice predstavlja novost in je bila prvič izvedena lani v Odense na Danskem, v okviru regionalnega mednarodnega festivala znanja KM FEST. Konec leta je sledila druga izvedba v Krakovu na Poljskem, kjer so prav tako organizirali regionalno izvedbo omenjenega festivala. Obe izvedbi sta imeli izredno dober odziv udeležencev.


VSEBINA DELAVNICE

1. Sodobno mednarodno poslovno okolje - potrebe po stalnem inoviranju

 • Kaj moramo vedeti o tehnološkem razvoju in njegovem vplivu na nas
 • Kakšni so razvojni trendi - videnja vodilnih mednarodnih podjetij in strokovnih organizacij
 • Kako vplivajo spremembe na nas in kaj moramo narediti, da bi ostali uspešni
 • Kaj obsega celovita strategija za izvedbo zahtevanih strateških sprememb?
 • Prikaz praktičnih primerov

2. Inovacije in značilnosti sodobnega odprtega inovacijskega okolja

 • Ali so inovacije in tehnološki razvoj samo domena strokovnjakov?
 • Kaj obsega celovit inovacijski pristop in kdo vse mora biti vključen
 • Kakšne so značilnosti in koristi odprtega inovacijskega okolja
 • Prikaz praktičnih primerov

3. Značilnosti sodobnih poslovno-razvojnih ekosistemov

 • Zakaj se razvojno povezovati in kakšne so koristi?
 • Kdo so deležniki poslovno - razvojnega okolja?
 • Zakaj poslovno-razvojni ekosistem in njegove koristi
 • Prikaz praktičnih primerov

4. Poslovno-razvojne skupnosti in platforme razvojnega sodelovanja

 • Interesne skupnosti v sodobnem življenjskem okolju in njihov vpliv na poslovanje organizacij
 • Kaj je poslovno-razvojna skupnost in njeni deležniki
 • Kaj je platforma razvojnega sodelovanja in njena korist
 • Prikaz praktičnih primerov

5. Obvladovanje procesov medsebojnega razvojnega sodelovanja

 • Vrste procesov medosebnega in medorganizacijskega razvojnega sodelovanja
 • Kako oblikovati portfelj procesov osebnega razvojnega sodelovanja?
 • Kako oblikovati portfelj procesov organizacijskega razvojnega sodelovanja?
 • Prikaz praktičnih primerov

6. Upravljanje, management in voditeljstvo projektov razvojnega sodelovanja

 • Kaj obsega sodobno pojmovanje projektov in projektnega managementa?
 • Mednarodni standardi in trg stroke projektnega managementa
 • Značilnosti sodobnih nacionalnih in mednarodnih projektov medorganizacijskega razvojnega
 • sodelovanja
 • Soočanje z različnimi kulturnimi okolji
 • Prikaz praktičnih primerov

7. Kompetence in uspešnost razvojnega sodelovanja

 • Sodobno razumevaje pojma »kompetence«
 • Pogoji uspešnega razvojnega sodelovanja
 • Prikaz praktičnih primerov

8. Storitev oblaka »3L ExArca« - prikaz praktičnega primera računalniškega orodja za podporo
organiziranja in izvajanja medosebnega ter medorganizacijskega razvojnega sodelovanja

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA


Vsem  strokovnjakom  in  managerjem,  ki  se  ukvarjajo  s  problematiko   izvajanja  in  organiziranja  inovativno-razvojne
dejavnosti ter vodenja razvojnih projektov.


PREDAVATELJ


Prof.Dr.Brane Semolič je uveljavljen mednarodni strokovnjak in sooavtor več mednarodnih strokovnih knjig s področja managementa projektov in tehnologij ter razvoja sodobnih informacijskih in virtualnih sistemov, z več kot 30-letnimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami v gospodarstvu in negospodarstvu. V tem času je predstojnik mednarodne raziskovalne-razvojne mreže LENS Living Lab (http://www.3-lab.eu/) , profesor projektnega managementa in tehnologij na Cranefield College in prokurist podjetja INOVA Consulting. Poleg tega je koordinator mednarodnega RR programa »Smart Machine«, predsednik strokovnega sveta Slovenskega orodjarskega grozda ter predsednik Slovenske zbornice storitvenih dejavnosti. Že šestnajst let je vodilni ocenjevalec v okviru mednarodnega IPMA programa certificiranja kompetenc projektnih managerjev. Prav tako je bil pobudnik in vodja projekta uvedbe tega sistema certificiranja projektnih managerjev v Sloveniji. Je presojevalec kakovosti za mednarodno nagrado projektne odličnosti ter v sistemu akreditacije visokošolskih izobraževalnih programov. Je član stalnega svetovalnega odbora nemškega podjetja Orbitak AG za področje projektnega managementa, član akademskega svetovalnega odbora ameriške revije PM World Today in imetnik vrste mednarodnih priznanj. V svoji bogati praksi je bil vodja večjega števila domačih in mednarodnih razvojnih projektov ter izvedel vrsto različnih usposabljanj, seminarjev in delavnic, doma in v tujini.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Investicija v vaše znanje znaša 135,00 EUR + 22% DDV za plačilo 164,70 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 21. februarja 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 21. februarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com