Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Obvladovanje konfliktov in mediacija Obvladovanje konfliktov in mediacija

26.02.2014

Najbolj uspešna so tista podjetja v katerih znajo zaposleni dobro razreševati konflikte do katerih neizogibno prihaja. Ena od uspešnih metod za obvladovanje konfliktov, je mediacija.

 

od 9.00 do 15.30 ure, v Murski Soboti

 

 

Najbolj uspešna so tista podjetja v katerih znajo zaposleni dobro razreševati konflikte do katerih neizogibno prihaja. Nerazrešeni konflikti prinašajo vrsto negativnih posledic, razrešeni konflikti pa so lahko vir rasti, znanja in energije, ter vodijo k višji ravni kulture, tako v poklicnih kot tudi v osebnih odnosih. Ena od uspešnih metod za obvladovanje konfliktov, ki je zelo uporabna tudi v podjetjih, je mediacija.


Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga podpira mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

 

Ciljna skupina

 

Seminar je namenjen vodilnim v podjetjih in zaposlenim, ki želijo razviti svoje sposobnosti konstruktivnega obvladovanja konfliktov, spoznati koristi, ki jih prinaša mediacija in se seznaniti z osnovami vodenja mediacije.

 

Cilji seminarja

Poglobiti razumevanje konflikta kot pojava in ozavestiti možne pozitivne in negativne posledice konfliktov. Spoznati različne stile odzivanja na konflikt. Spoznati smernice za konstruktivno obvladovanje konfliktov. Analizirati konkretne primere konfliktnih situacij. Seznaniti se z osnovami mediacije in se preizkusiti v vlogi mediatorja. Odkriti uporabnost mediacije kot učinkovitega pristopa za konstruktivno obvladovanje konfliktov. Ozavestiti možnosti za uporabo mediacije na delovnem mestu in v zasebnem življenju.

 

Vsebina seminarja

¨ opredelitev konflikta

¨ prednosti razreševanja konfliktov

¨ škodljive posledice nerazrešenih konfliktov

¨ smernice za obvladovanje konfliktov

¨ konkretni primeri konfliktnih situacij - analiza in napotki za obvladovanje

¨ stili odzivanja na konflikte: umik, prevlada, kompromis, izglajevanje, razreševanje


♦ Mediacija - učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov
♦ Načela mediacije in vloga mediatorja
♦ Temeljna pravila, smernice in koraki za mediacijo
♦ Postavljanje pravih vprašanj
♦ Mediacija na delovnem mestu in v osebnih odnosih
♦ Igra vlog in analiza

♦ Refleksija in zaključek

 

SEMINAR VODI: 

Marko Iršič, MA. V Leuvenu (Belgija) je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Je aktiven mediator in trener mediatorjev. Napisal je vrsto poljudnih člankov, ter knjigi Umetnost obvladovanja konfliktov in Mediacija. Vodi seminarje in delavnice s področja medosebnih odnosov, obvladovanja konfliktov, mediacije in obvladovanja stresa doma in v tujini.

 

KOTIZACIJA

 

Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR z DDV-jem, na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 21. februar 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 21. februar. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com