Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Novosti pri obračunu in izplačevanju potnih nalogov, bonitet in drugih prejemkov fizičnih ter njihovNovosti pri obračunu in izplačevanju potnih nalogov, bonitet in drugih prejemkov fizičnih ter njihov

16.01.2014

 


Novosti pri obračunu in izplačevanju potnih nalogov, bonitet in drugih prejemkov fizičnih ter njihovo poročanje v letu 2014.16. januar 2014 od 9.00 do 14.00 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.

           

Bi se želeli seznaniti z obračuni potnih stroškov, ki so povezani z službenimi potovanji tako doma kot v tujini, ki veljajo za zasebni in javni sektor in aktualnimi novostmi?


Bi želeli razumeti novosti ter pravilno obračunavati plače in druge prejemke iz delovnega razmerja po 1.1.2014?


Vas zanima kako boste pravilno obravnavali obračune in izplačila prejemkov po avtorskih, podjemnih in drugih vrstah pogodb, prejemkov upokojenih oseb ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost?


Ste seznanjeni s pravilnim izpolnjevanje novih REK obrazcev?

 

Potem se udeležite izobraževanja v Murski Soboti. Predstavili vam bomo obračun najrazličnejših stroškov, ki so določeni v Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,  v sindikalni listi za javni sektor in v Uredbi za povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. Seznanili vas bomo z novimi obračuni pogodb z zunanjimi izvajalci, kot so: avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju in pogodbe z prokuristi. Predstavili vam bomo najrazličnejše vrste bonitet, ki jih lahko koristijo zaposleni in lastniki podjetij ter njihov obračun  ter vpliv na računovodski in davčni obračun poslovanja.

 

VSEBINA SEMINARJA

 

1. Pomen obvezne vsebine potnega naloga.
2. Vrste obračunov in izplačil stroškov službenih poti (doma in za tujino).
3. Pomen vrste stroškov službenih potovanja na poslovanje (davčno priznani in nepriznani stroški).
4. Kako se lahko izplačujejo potni stroški?
5. Kako in v kateri vrednosti se lahko povrnejo materialnih stroški?
6. Pomen in obračun bonitet zaposlenih in vinjet.
7. Obračun bruto plač in nadomestil pri enem ali več delodajalcih z vidika obračuna prispevkov, olajšav in akontacije dohodnine..
8. Obračun bruto plač in nadomestil nerezidentom Republike Slovenije.
9. Obračun in izplačilo regresa za letni dopust in prekinitev pogodbe o zaposlitvi
10. Obračun podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in sejnin od leta 2014 dalje.
11. Obračun pogodb o poslovodenju in pogodb s prokuristi.
12. Pogodbe z lastniki enoosebnih družb.
13. Pogodbe in upokojene osebe.
14. Poročanja in REK obrazci v letu 2014.
15. Drugi prejemki iz delovnega razmerja (terenski dodatek, ločeno življenje, solidarnostna pomoč ipd.).
16. Predstavitev največjih dilem in napak v praksi.
17. Odgovori na vprašanja udeležencev / udeleženk ter diskusija.

 


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

  • direktorjem in lastnikom,
  • računovodjem in knjigovodjem v zasebnem in javnem sektorju,
  • vodjem računovodskih servisov,
  • knjigovodjem pri samostojnih podjetnikih,
  • vsem računovodskim delavcem.


PREDAVATELJICA

Delavnico bo vodila mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva ter avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov.


KOTIZACIJA

Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR + 22% DDV za plačilo 146,40 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 13. januarja 2014 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 13. januarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

     

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com